ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η Πρόσκληση Τρίτη 9-1-2018 και ώρα 10:30

2η Πρόσκληση Δευτέρα 22-1-2018 και ώρα 10:30

3η Πρόσκληση Τρίτη 23-1-2018 και ώρα 14:00

4η Πρόσκληση Δευτέρα 29-1-2018 και ώρα 10:30

5η Πρόσκληση Παρασκευή 26-1-2018 και ώρα 15:00 Κατεπείγουσα

6η Πρόσκληση Παρασκευή 2-2-2018 και ώρα 10:30

7η Πρόσκληση Τετάρτη  28-2-2018 και ώρα 10:30  Ειδική

8η Πρόσκληση Τετάρτη  28-2-2018 και ώρα 10:50

9η Πρόσκληση Παρασκευή 2-3-2018 και ώρα 10:30

10η Πρόσκληση Παρασκευή 16-3-2018 και ώρα 10:30

11η Πρόσκληση Τετάρτη 14-3-2018 και ώρα 14:00  Κατεπείγουσα

12η Πρόσκληση Τετάρτη 21-3-2018 και ώρα 10:30

13η Πρόσκληση Πέμπτη 5-4-2018 και ώρα 10:00 Κατεπείγουσα

14η Πρόσκληση Τετάρτη 18-4-2018 και ώρα 10:30

15η Πρόσκληση Παρασκευή 27-4-2018 και ώρα 13:30

16η Πρόσκληση Τετάρτη 2-5-2018 και ώρα 10:30

17η Πρόσκληση Παρασκευή 4-5-2018 και ώρα 10:30

18η Πρόσκληση Τρίτη 8-5-2018 και ώρα 10:30

19η Πρόσκληση Παρασκευή 18-5-2018 και ώρα 10:30

20η Πρόσκληση Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 10:30

21η Πρόσκληση Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 11:00

22η  Πρόσκληση Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 13:00 Κατεπείγουσα

23η Πρόσκληση Πέμπτη 21-6-2018 και ώρα 10:30

24η Πρόσκληση Τρίτη 26-6-2018 και ώρα 10:30

25η Πρόσκληση Τετάρτη 27-6-2018 και ώρα 9:00

26η Πρόσκληση Τρίτη 3-7-2018 και ώρα 10:00 

27η Πρόσκληση Τετάρτη 4-7-2018 και ώρα 9:00

28η Πρόσκληση Δευτέρα 9-7-2018 και ώρα 9:00

29η Πρόσκληση Τρίτη 10-7-2018 και ώρα  9:00 

30η Πρόσκληση Παρασκευή 13-7-2018 και ώρα 10:30

31η Πρόσκληση Δευτέρα 23-7-2018 και ώρα 9:00

32η Πρόσκληση Παρασκευή 27-7-2018 και ώρα 10:30

33η Πρόσκληση Παρασκευή 27-7-2018 και ώρα 14:00 Κατεπείγουσα

34η Πρόσκληση Δευτέρα 13-8-2018 και ώρα 10:30

35η Πρόσκληση Τρίτη 14-8-2018 και ώρα  9:00 

36η Πρόσκληση Τετάρτη 29-8-2018 και ώρα 10:30

37η Πρόσκληση Τετάρτη  12-9-2018 και ώρα 10:30

38η Πρόσκληση Δευτέρα 24-9-2018 και ώρα 9:00

39η Πρόσκληση Τρίτη 9-10-2018 και ώρα  10:30 

40η Πρόσκληση Παρασκευή 19-10-2018 και ώρα 10:30

41η Πρόσκληση Τρίτη 30-10-2018 και ώρα 10:30

42η Πρόσκληση Τρίτη 13-11-2018 και ώρα 10:30

43η Πρόσκληση Τετάρτη 29-11-2018 και ώρα 10:30 - Ειδική

44η Πρόσκληση Τετάρτη 29-11-2018 και ώρα 11:15

45η  Πρόσκληση  Τρίτη 11-12-2018 και ώρα 10:30 Κατεπείγουσα

46η Πρόσκληση Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 10:30

47η Πρόσκληση Τρίτη 18-12-2018 και ώρα 09:00 Κατεπείγουσα

48η Πρόσκληση Δευτέρα  31-12-2018 και ώρα 09:30

 


 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by