Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

:Πρόσκληση ημέρα Δευτέρα 20-1-2020 και ώρα 12:00μ.μ. 

2η:Πρόσκληση ημέρα Τετάρτη 29-1-2020 και ώρα 12:00μ.μ.  

3η:Πρόσκληση ημέρα Δευτέρα 10-2-2020 και ώρα 12:00.  

:Πρόσκληση ημέρα Παρασκευή 28-2-2020 και ώρα 12:00.  

5η:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 3-3-2020 και ώρα 12:00.

Πρόσκληση ημέρα Δευτέρα 16-3-2020 και ώρα 11:00.

:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 07-04-2020 και ώρα 11:00 «ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ»

:Πρόσκληση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ημέρα Πέμπτη 09-04-2020 και ώρα 13:00, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

:Πρόσκληση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ημέρα Τρίτη 21-04-2020 και ώρα 13:00

10η:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 28-04-2020 και ώρα 12:00 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

11η:Πρόσκληση ημέρα Παρασκευή 15-5-2020 και ώρα 12:00 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

12η:Πρόσκληση ημέρα Παρασκευή 29-5-2020 και ώρα 12:00 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

13η:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 02-06-2020 και ώρα 12:00 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

14η:Πρόσκληση ημέρα Τετάρτη 10-06-2020 και ώρα 10:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

15η:Πρόσκληση ημέρα Πέμπτη 18-06-2020 και ώρα 13:30,ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

16η:Πρόσκληση ημέρα Δευτέρα 22-06-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

18η:Πρόσκληση ημέρα Παρασκευή 3-7-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

19η:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

20η:Πρόσκληση ημέρα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

21η:Πρόσκληση ημέρα Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

22η:Πρόσκληση ημέρα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

23η Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

24η:Πρόσκληση ημέρα Παρασκευή 7-8-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 

25η: Πρόσκληση ημέρα Παρασκευή 14-8-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

26η: Πρόσκληση ημέρα Τετάρτη 19-8-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

27η:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 18-8-2020 και ώρα 14:00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

28η:Πρόσκληση ημέρα Τετάρτη 26-8-2020 και ώρα 12:00 σε ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

29η:Πρόσκληση ημέρα Τετάρτη 9-9-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ.

30η:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 15-9-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

31η Πρόσκληση ημέρα Δευτέρα 21-9-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

32η:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 29-9-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

33η Πρόσκληση Τρίτη 6-10-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

34η Πρόσκληση Τρίτη 20-10-2020 και ώρα 10:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

35η Πρόσκληση Πέμπτη 29-10-2020 και ώρα 13:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

36η:Πρόσκληση Τρίτη 3-11-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

37η:Πρόσκληση Τρίτη 10-11-2020 και ώρα 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

38η:Πρόσκληση Παρασκευή 13-11-2020 και ώρα 14:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

39η:Πρόσκληση Τρίτη 24-11-2020 και ώρα 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

40η: Πρόσκληση Τρίτη 1-12-2020 και ώρα 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

41η:Πρόσκληση την Τρίτη 8-12-2020 και ώρα 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

4:Πρόσκληση την Τετάρτη 9-12-2020 και ώρα 10:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

43η:Πρόσκληση την Τρίτη 15-12-2020 και ώρα 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

44η:Πρόσκληση την Τρίτη 22-12-2020 και ώρα 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

45η:Πρόσκληση την την Τετάρτη 23-12-2020 και ώρα 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

46η:Πρόσκληση την Τρίτη 29-12-2020 και ώρα 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by