ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής έτους 2015

 

1η Πρόσκληση   Παρασκευή 16-1-2015 και ώρα 11:00

2η Πρόσκληση   Παρασκευή 23-1-2015 και ώρα 9:00

3η Πρόσκληση   Τρίτη 17-3-2015 και ώρα 12:00

4η Πρόσκληση   Δευτέρα 23-3-2015 και ώρα 9:00

5η Πρόσκληση   Δευτέρα 30-3-2015 και ώρα 13:00

6η Πρόσκληση   Τετάρτη 24-6-2015 και ώρα 12:00

7η Πρόσκληση   Τρίτη 4-8-2015 και ώρα 14:00

8η Πρόσκληση   Τετάρτη 19-8-2015 και ώρα 12:00

9η Πρόσκληση   Τρίτη 29-9-2015 και ώρα 10:00

10η Πρόσκληση Πέμπτη 15-10-2015 και ώρα 9:00

11η Πρόσκληση  Παρασκευή 20-11-2015 και ώρα 8:30

12η Πρόσκληση  Δευτέρα 23-11-2015 και ώρα 9:00

13η  Πρόσκληση  Τετάρτη 9-12-2015 και ώρα 9:30 π.μ.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by