Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

  • Καλός Χράλαμπος   (Πρόεδρος)
  • Λύγδας Σπυρίδων
  • Ζουριδάκης Ευτύχιος
  • Κατωπόδη Νίκη
  • Λιβιτσάνος Ιωάννης
  • Βικέντιος Νικόλαος
  • Γιαννιώτης Παναγιώτης
  • Γιανούτσος Χαράλαμπος
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by