ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας

Πρόεδρος: Σπυρίδων Ρεκατσίνας
Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Σάντα

Τακτικά Μέλη:

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Σάντα Αικατερίνη

 

Σούνδιας Πραξιτέλης

Αναστάσιος Γαζής

 

Ζουριδάκης  Ευτύχιος

Μαργέλης Γεώργιος

 

Λάζαρη Πηνελόπη

Κονιδάρης Κυριάκος

 

Νικητάκης Μάρκος

Βλάχος Άγγελος

 

Πολίτης Ανδρέας

Φέτσης Γεώργιος

 

Μήτσουρας Αθανάσιος

Αραβανής Βασίλειος

 

Καββαδά Όλγα

Δρακόπουλος  Αναστάσιος

 

Λογοθέτης  Δημήτριος

Το Γραφείο Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών στεγάζεται στο Δήμο Λευκάδας(2ος όροφος)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:2645360579, 2645360646

 

2013

 

Προσκλήσεις

  Πρόσκληση 5η
  Πρόσκληση 6η
   
   
   

 

Αποφάσεις

 Αρ.10 Απόφαση εξουσιοδότησης στη Δικηγόρο του Δήμου κ. Καρύδη Μαυρέτα να εκπροσωπήσει την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης στο Δικαστήριο για λήψη ασφαλιστικών μέτρων της κας Φυτοπούλου Παναγιώτας. 
 Αρ.22 Απόφαση για μειώσεις-παρατάσεις συμβάσεων μισθωμάτων σε κυλικεία των σχολείων μας όπου απαιτείται.
 Αρ.55  Απόφαση για επισκευές-συντηρήσεις σχολείων από τις Τεχνικές  Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
   
   
   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012

 

Προσκλήσεις

  6η Πρόσκληση
   

 

Αποφάσεις

  Αρ. 1. Κλείσιμο απολογισμών έως 08/08/2011 των σχολικών επιτροπών: Γυμνασίου-Λ.Τ.Καρυάς και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
  Αρ. 2. Απόφαση για πλειοδοτικό διαγωνισμό του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκειακών τάξεων Βασιλικής.
  Αρ. 3. Απόφαση κατανομής χρηματικού ποσού για επισκευές-συντηρήσεις ύψους 13.846,00€.
  Αρ. 4. Οικονομικές εκκρεμότητες 1ου Λυκείου Λευκάδας-Λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  Αρ. 5. Ορισμός Υπεύθυνου Οικονομικής διαχείρισης στο <<Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμούς σε Γυμνάσια-Λύκεια για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία>>.
  Αρ. 6. Απόφαση παραχώρησης του χρηματικού ποσού ύψους 12526,18 € στο Δήμο Λευκάδας για άμεσες επισκευές-συντηρήσεις στο 1ο Λύκειο Λευκάδας.
  Αρ. 7. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου.
  Αρ. 8. Κατασκευή θερμοκηπίου στο ΕΕΕΕΚ από ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Λευκάδας
  Αρ. 9. Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου
  Αρ. 10. Απόφαση για πληρωμή καθαριστριών με σύμβαση έργου για το δίμηνο Μάρτιο-Απρίλιο
  Αρ. 12. Κλείσιμο απολογισμού του συμβουλίου σχολικής κοινότητας ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ
  Αρ. 13. Απόφαση για τον απολογισμό-εκκρεμότητες του συμβουλίου σχολικής κοινότητας Δ.Ε.Ελλομένου
  Αρ. 14. Απόφαση για ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων προς το ΙΚΑ έως 31/08/2011 με βάση το Ν.4038/2012 Άρθρο 21 παραγρ.1.
  Αρ. 15. Απόφαση για την κατανομή χρηματικού ποσού ύψους 2024,,48€ για φωτοτυπίες σχολικών βιβλίων με βάση τα προσκομισθέντα τιμολόγια των συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων
  Αρ. 17. Απόφαση για παραχώρηση αιθουσών των σχολικών κτιρίων της Δ.Ε.Λευκάδας στην ΕΛΜΕ Λευκάδας για τη λειτουργία του  κοινωνικού  σχολείου
  Αρ. 18. Απόφαση για μειώσεις-παρατάσεις συμβάσεων μισθωμάτων σε κυλικεία των σχολείων μας όπου απαιτείται
  Αρ. 20. «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής B’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για το οικον. έτος 2011…»
  Αρ. 21. Απόφαση για ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων 1ου Λυκείου προς το ΙΚΑ  με βάση το Ν.4038/2012 Άρθρο 21 παραγρ.1
  Αρ. 22. Απόφαση για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
  Αρ. 23. Απόφαση παραχώρησης αίθουσας Γυμνασίου - Λ.Τ.Βασιλικής για διεξαγωγή προγράμματος επιμόρφωσης από την Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας
  Αρ. 24. Απόφαση για επιχορήγηση ποσού ύψους 2.000,00 € στο Μουσικό Σχολείο Λευκάδας
  Αρ. 25. Κλείσιμο απολογισμού των συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων:1ου Γυμνασίου Λευκάδας, 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Λευκάδας, Μουσικού Σχολείου και Γυμνασίου-Λ.Τ.Βασιλικής
  Αρ. 27. Απόφαση για τη μη κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Νυδριού
  Αρ.26.Απόφαση παραχώρησης σχολικών μονάδων ώστε να υλοποιηθεί  η παραχή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων από την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης .
  Αρ. 31. Απόφαση για άμεσες επισκευές – συντηρήσεις σχολείων
  Αρ. 32. Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Νυδριού
  Αρ. 33. Απόφαση Σχολικής Επιτροπής για την κατανομή χρηματικών ποσών στα Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας του Δήμου, για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ύψους 23.355,51€.
  Αρ. 36. Απόφαση εξουσιοδότησης της Προέδρου της σχολικής επιτροπής για άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα για τις εγγυήσεις των κυλικείων
 

Αρ. 37. α) Απόφαση για πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου στα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λευκάδας για τη σχολική χρονιά 2012-2013 από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ανάλογα με τις απαιτήσεις των σχολικών μονάδων που δεν καλύπτονται από τις ΙΔΑΧ β) Απόφαση για την υπ΄αριθμ.24364/10-09-2012 αίτηση της κας Φυτοπούλου Παναγιώτας προς τη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας

Αρ.38. Απόφαση για παραχώρηση υπαλλήλου του Δήμου στη σχολική επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης για τη διεκπεραίωση  οικονομικών θεμάτων

Αρ 39.Απόφαση για  καταγραφή της σχολικής περιουσίας με βάση το υπ’αριθμ.8440/24-2-2011(ΦΕΚ318/25-02-2011 τεύχος Β’)

Αρ 40. Απόφαση παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου Λυκείου Λευκάδας στον Όμιλο «Πήγασο» για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών, το σχολικό έτος 2012-2013

Αρ. 41.Απόφαση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου- Λυκείου Λευκάδας στο Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας

Αρ 42.Απόφαση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου- Λυκείου Λευκάδας στο σωματείο Α.Σ «ΕΛΠΙΔΕΣ»Τμήμα πετοσφαίρισης

Αρ 43. Απόφαση για ένταξη των τηλεφωνικών γραμμών των σχολείων σε πακέτο προσφοράς του ΟΤΕ

Αρ 44.Απόφαση για πληρωμή σφραγίδων ύψους 18,45€ για τη λειτουργία της σχολικής επιτροπής

Αρ 45. Απόφαση για πληρωμή της αγοράς των υλικών αποχέτευσης w.c,γραφείου καθηγητών του Γυμνασίου-Λ.Τ.Καρυάς ύψους 148,25€

Αρ 46. Απόφαση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Λευκάδας στο Μουσικοχορευτικό Όμιλο της Νέας Χορωδίας

Aρ 48. Απόφαση πληρωμής καθαριστριών με σύμβαση έργου το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2012 

Αρ. 49. Απόφαση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 293,97 στο Λύκειο Νυδριού και 45,00 στο 1ο Λύκειο Λευκάδας

Αρ. 50 Απόφαση για πρόσληψη λογιστή από το Δεκέμβριο του 2012

Αρ. 51 Απόφαση σε αίτηση της κας Φυτοπούλου Παναγιώτας για επανεξέταση της υπόθεσής της

 

       

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by