Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

323:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την πράξη: «Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ».

324:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την πράξη: «Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ»

325:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας»

326:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξοπλισμού διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ».

327:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξοπλισμού διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 999,9 KW ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ (Α.Π.Ε.) ΤOΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ»

328:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξοπλισμού διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας»

329:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ» στον Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Συντήρηση ανοιχτού αθλητικού χώρου και βελτίωση χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Συντήρηση & Επισκευή αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων του Δήμου Λευκάδας»

330:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ» στον Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Συντήρηση ανοιχτού αθλητικού χώρου και βελτίωση χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων Δήμου Λευκάδας».

331:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ» στον Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Συντήρηση ανοιχτού αθλητικού χώρου και βελτίωση χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας»

332:Απόφαση Ο.Ε.: α) για νομική υποστήριξη των υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας, Δελλαπόρτα Ευσταθίου του Σπυρίδωνος και Κουτσαύτη Γρηγορίου του Κων/νου και β) χορήγηση εντολής εκπροσώπησης υπαλλήλων και παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στο Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία κ. Δημήτριο Ν. Μασούρα.

333:Απόφαση Ο.Ε.: α) για νομική υποστήριξη του υπαλλήλου του Δήμου Λευκάδας, Φραγκούλη Επαμεινώνδα του Νικολάου και β) χορήγηση εντολής εκπροσώπησης υπαλλήλου και παράστασης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στο Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία κ. Δημήτριο Ν. Μασούρα

334:Απόφαση Ο.Ε για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΛΥΧΟΥ - ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΟΥΣ », με προϋπολογισμό 15.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

335:Απόφαση Ο.Ε περί τροποποίησης της με αριθμ.307/2021 απόφασής της.

336:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικής έκτασης εντός οικισμού στην Κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών

337:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία, στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας - Ελλομένου για το έτος 2021.

339:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 396.660,00 € με Φ.Π.Α.

340:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», πρ/σμού 54.287,00 € με Φ.Π.Α.

341:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ προϋπολογισμού 54.287,00 € με Φ.Π.Α

342:Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 58.000,00 € με ΦΠΑ.

343:Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 25.000,00 €, με Φ.Π.Α.

344:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 51.600,00 € με Φ.Π.Α.

345:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ. ΚΟΡΑΛΛΗ.

346:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 200.000,00 με Φ.Π.Α.

347:Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση-τροποποίηση της μελέτης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», η οποία είχε εγκριθεί με την αρ. 441/2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.

348:Απόφαση Ο.Ε για έγκριση πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση

349:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 24.02.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 18/2021) αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων απαλλοτρίωσης της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής Διαμαντάνη κ.λ.π. συν (7), κατά του Δήμου Λευκάδας και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

350:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 19.11.2019 (αρ. εκθ. καταθ. 5/2020) αίτηση της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής Διαμαντάνη κ.λ.π. συν (7) για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας, κατά του Δήμου Λευκάδας και ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και 2. η από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 3/2020) αντίθετη αίτηση του Δήμου Λευκάδας κατά των ανωτέρω προσώπων και ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου.

351:Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’ 584/2008 αμετάκλητης απόφασης του Εφετείου Πατρών μεταξύ των διαδίκων Μάριου Λάζαρη κλπ κατά του Δήμου Λευκάδας.

352:Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’ Α121/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών μεταξύ των διαδίκων του Δήμου Λευκάδας και του Ελληνικού Δημοσίου

353:Απόφαση Ο.Ε για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’Α49/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά.

354:Απόφαση Ο.Ε για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’Α50/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά

355:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεπείγουσα επισκευή στέγης 2ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας» προϋπολογισμού 35.000,00 €.

356:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών γηπέδου Σφακιωτών» προϋπολογισμού 22.000,00 €

357:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 200.000,00€ με Α/Α συστήματος 181519.

358:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

359:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

360:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης» προϋπολογισμού 180.000,00€ με ΦΠΑ

361:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών διερεύνησης τιμών για την πράξη «Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του Δήμου Λευκάδας» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό–τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

362:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου σύμβασης προμήθειας για την πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 » στον Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη «Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο «Δράσεις και Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Λευκάδας».

363:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου σύμβασης προμήθειας για την πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 » στον Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη «Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του Δήμου Λευκάδας» για το υποέργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματων Διαχείρισης: α) Στάθμευσης και β) Απορριμματοφόρων και Αποκομιδής Απορριμμάτων».

364:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 » στον Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη «Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του Δήμου Λευκάδας».

365:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Λευκάδας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ- ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

366:Απόφαση Ο.Ε. για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Αξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» της Πρόσκλησης ΑΤ09 με αριθμ πρωτ. 14577/24-7-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ- ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

367:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας για το υποέργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» που υποβλήθηκε στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου.

368:Απόφαση Ο.Ε. για την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 33.922,40 για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» που έχει υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

369: Απόφαση Ο.Ε. για προτεραιοποίηση των έργων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

370:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου λειτουργίας και παρακολούθησης ΒΙΟΚΑ και δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας και Δ.Ε. Ελλομένου, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 17878/21-04-23021/ΑΔΑΜ:21PROC008608301 διακήρυξης.

371:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικoύ της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00 € με Φ.Π.Α 24%, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 19655/12-05-2021/ΑΔΑΜ:21PROC008608301 διακήρυξης.

372: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

373:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού 50.000,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την πράξη: «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων του Δήμου Λευκάδας» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

374:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού 246.000,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

375:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς ενός πολυμηχανήματος HP OFFICEJET PRO 7740, από τον κ. Αθανάσιο Πραγαλό για την Κοινότητα Καστού Δήμου Λευκάδας.

376: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

377:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ.

378:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 23-6-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ ΠΡ129/2019 προσφυγής του Κων/νου Καρβούνη που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της από 26-9-2018 άρνησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Λευκάδας να αποδεχθούν την από 21-9-2018 ΑΠΔΛ αίτηση του για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου του.

379:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού 1.581.700,60 € από το ΥΠ. ΕΣ. που αφορά επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Λευκάδας προς τρίτους.

380:Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της με αριθμ. 271/2021 απόφασής της, με θέμα: «Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Αναβάθμιση του μνημειακού και συμβολικού ιστορικού χώρου "Μαγεμένο" στην Λευκάδα».

381:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 08-06-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 49.163,52 ευρώ με Φ.Π.Α.24%, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 20873/26-05-2021/ΑΔΑΜ:21PROC008677672 διακήρυξης.

382:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 10-06-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε . ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 49.104,00€ με Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 20870/27-05-2021/ΑΔΑΜ:21PROC008675699 διακήρυξης.

383: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας που έγινε την 10.06.2021 για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Λευκάδας με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004.

384:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης – χώρος στάθμευσης οχημάτων στην θέση Πόρτο Κατσίκι κοιν. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων.

385:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», με προϋπολογισμό 74.000,00 €.

386:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», με προϋπολογισμό 30.000,00 €.

387:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ», με προϋπολογισμό 10.000,00 €.

388:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ», με προϋπολογισμό 50.000,00 €.

389:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 14ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

390:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμού 139.999,99 με ΦΠΑ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

391:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) του έργου: «Αποκατάσταση προσβάσεων στις θέσεις Μέγα Λόγκος και Νίκαια Κοινοτήτων Βασιλικής και Κοντάραινας Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμού 110.411,67 με ΦΠΑ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

396: Έγερση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα προσωρινής διαταγής εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας κατά Δ.Λ. του Απ., κατοίκου Κατούνας αναφορικά με δρόμο προς το γήπεδο Κατούνας.

397: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού 37.691,40€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την «Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020».

398:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό ημερών κατά της με αριθμό κατάθεσης ΜΤ 48/21 αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο του Φανουρίου Βλάχου.

399:Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό ποσού αποζημίωσης στον Αναστάσιο Κοντοπάνο για την συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ αυτού και του Δήμου Λευκάδας δυνάμει της προηγούμενης υπ’ αριθμ. 235/2021 απόφασης της Ο.Ε.

400: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by