ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η Πρόσκληση Δευτέρα 18-01-2016 και ώρα 15:00 ( Τακτική Συνεδρίαση)

2η Πρόσκληση Παρασκευή   12-2-2016  και ώρα 18:00 (Τακτική Συνεδρίαση)

3η Πρόσκληση Δευτέρα 15-2-2016 και ώρα 18:00 (Ειδική Συνεδρίαση)  

4η Πρόσκληση  Παρασκευή 26-2-2016 και ώρα 18:00 (Τακτική Συνεδρίαση)

5η ΠρόσκλησηΤρίτη 15-3-2016 και ώρα 18:00 (Τακτική Συνεδρίαση)

6η Πρόσκληση Δευτέρα 21-3-2016 και ώρα 15:00 (Τακτική Συνεδρίαση) 

Πρόσκληση  Δευτέρα 4-4-2016 και ώρα 18:00 (Τακτική Συνεδρίαση)

8η Πρόσκληση Δευτέρα 18-4-2016 και ώρα 19:00 (Τακτική Συνεδρίαση)

9η Πρόσκληση Τρίτη 10-5-2016 και ώρα 18:00 (Τακτική Συνεδρίαση)

10η Πρόσκληση Παρασκευή 27-5-2016 και ώρα 19:00 τακτική

11η  Πρόσκληση Τρίτη 14-6-2016 και ώρα 19:00 ειδική

12η  Πρόσκληση Τρίτη 14-6-2016 και ώρα 20:00 τακτική

13η Πρόσκληση Τρίτη 28-6-2016 και ώρα 19:00 τακτική

14η Πρόσκληση Παρασκευή 1-7-2016 και ώρα 18:00 τακτική

15η Πρόσκληση Δευτέρα 11-7-2016 και ώρα 18:00 τακτική

16η Πρόσκληση Τετάρτη 27-7-2016 και ώρα 15:00 τακτική

17η Πρόσκληση Παρασκευή 12-8-2016 και ώρα 15:00 τακτική

18η Πρόσκληση Δευτέρα 29-8-2016 και ώρα 15:00 τακτική

19η Πρόσκληση Δευτέρα 12-9-2016 και ώρα 15:00 τακτική

20η  Πρόσκληση Δευτέρα 3-10-2016 και ώρα 18:00 τακτική

21η  Πρόσκληση Τρίτη 18-10-2016 και ώρα 15:00 ειδική

22η Πρόσκληση Δευτέρα 24-10-2016 και ώρα 17:00 ειδική

23η Πρόσκληση Δευτέρα 24-10-2016 και ώρα 18:00 τακτική

24η Πρόσκληση Δευτέρα 31-10-2016 και ώρα 15:00 τακτική

25η Πρόσκληση Παρασκευή 18-11-2016 και ώρα 18:00 τακτική

26η  Πρόσκληση Δευτέρα 28-11-2016 και ώρα 15:00 τακτική

27η Πρόσκληση Δευτέρα 12-12-2016 και ώρα 15:00 τακτική

28η Πρόσκληση Παρασκευή 16-12-2016 και ώρα 15:00 κατεπείγουσα

29η Πρόσκληση Παρασκευή 23-12-2016 και ώρα 16:00 τακτική

30η Πρόσκληση Πέμπτη 29-12-2016 και ώρα 16:00 τακτική

31η Πρόσκληση Τρίτη 27-12-2016 και ώρα 15:00 κατεπείγουσα

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by