Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η  πρόσκληση:   27- 01- 2020, Παρασκευή, 10:30

2η  πρόσκληση:   21- 02- 2020, Παρασκευή, 10:30

3η  πρόσκληση:   04- 03 -2020  Τετάρτη, 12:00 - Κατεπείγουσα

4η πρόσκληση   26-03-2020 Πέμπτη, 12:00-13:00, δια περιφοράς

5η πρόσκληση   07-04-2020 Τρίτη, 10:00-13:00, δια περιφοράς

6η πρόσκληση   19-05-2020 Τρίτη, 10:00-13:00, δια περιφοράς

7η πρόσκληση   29-05-2020  Παρασκευή, 09:00-12:00, δια περιφοράς

8η  πρόσκληση:   27- 05 -2020  Τετάρτη, 12:00 -  13:00  δια περιφοράς Κατεπείγουσα

9η πρόσκληση   05-06-2020  Παρασκευή, 11:00  κεκλεισμένων των θυρών

10η πρόσκληση:   24- 06 -2020  Τετάρτη, 12:00 κεκλεισμένων των θυρών

11η πρόσκληση   30-06-2020  Τρίτη, 11:00 - Κατεπείγουσα - κεκλεισμένων των θυρών

12η πρόσκληση   03-07-2020  Παρασκευή, 10:30  κεκλεισμένων των θυρών

13η πρόσκληση   21-07-2020  Τρίτη, 10:30  κεκλεισμένων των θυρών

14η πρόσκληση   07-08-2020  Παρασκευή, 10:30  κεκλεισμένων των θυρών

15η πρόσκληση   11-08-2020  Τρίτη, 12:30  κεκλεισμένων των θυρών

16η πρόσκληση   20-08-2020  Πέμπτη, 12:00 - 13:30 - κατεπείγουσα - δια περιφοράς

17η πρόσκληση   25-08-2020  Τρίτη, 12:00  κεκλεισμένων των θυρών

18η πρόσκληση   04-09-2020  Παρασκευή, 12:00  κεκλεισμένων των θυρών

19η πρόσκληση   17-09-2020  Πέμπτη, 08:30 - 10:30 - κατεπείγουσα -  δια περιφοράς

20η πρόσκληση   21-09-2020  Δευτέρα, 09:30 - 11:30 - κατεπείγουσα - δια περιφοράς

21η πρόσκληση   23-10-2020  Παρασκευή, 11:30  κεκλεισμένων των θυρών

22η πρόσκληση   27-10-2020  Τρίτη, 11:00 - ΕΙΔΙΚΗ - κεκλεισμένων των θυρών

23η πρόσκληση   271-10-2020  Τρίτη, 11:20  κεκλεισμένων των θυρών

24η πρόσκληση   13-11-2020  Παρασκευή, 09:00 - 12:00 - δια περιφοράς

25η πρόσκληση   25-11-2020  Τετάρτη, 09:00 - 12:00 - δια περιφοράς

26η πρόσκληση   18-12-2020  Παρασκευή, 11:00 - ΕΙΔΙΚΗ - ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

27η πρόσκληση   18-12-2020  Παρασκευή, 11:00 - ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by