Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν προσωρινή διάθεση του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ του Δήμου, για την προσωρινή μετεγκατάσταση του κινητού κλιμακίου του ΕΟΔΥ (ΚΟΜΥ Λευκάδας), για δειγματοληψία test covid-19.

2:Απόφαση Δ.Σ. περί μείωσης μισθωμάτων σχολικών κυλικείων των σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας.

3:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Ξηλώματα - Λάκοι» Μαραντοχωρίου Λευκάδας.

4:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Καστρί» Μαραντοχωρίου Λευκάδας.

5:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας αξιοποίησης αποτελεσμάτων μεταξύ ΠΕΔ-ΙΝ και Δήμων Ιονίων Νήσων, για το έργο «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων».

6:Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

7:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2021.

8:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, έτους 2021.

9:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2021 περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

10:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 11, παράγραφος 1 του ΠΔ 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας, ως πολυσύχναστων για το έτος 2022.

11:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021.

12:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ευγήρου», προϋπολογισμού 14.997,70 €.

13:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κόμβων πόλης Λευκάδας», προϋπολογισμού 115.652,11 €.

14:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του πίνακα δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων που δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Λευκάδας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/17.

15:Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με την παραχώρηση χρήσης από το Δ.Λ.Τ.Λ., Τουριστικού Περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση «Πλάζ Κάστρο» Λευκάδας.

16:Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αρ. 94/2011 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ.).

17:Έκδοση ψηφίσματος για την ανάρτηση δασικών χαρτών των Ιονίων Νησιών.

18:Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για κατάθεση αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών.

19:Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

20:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εξωδικαστικό – συμβιβαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης στο πλαίσιο ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εξουσιοδότηση προς υπογραφή σχετικού πρακτικού για κοινοχρήστους χώρους στην περιοχή «Βαρδάνια – Τσεχλιμπού» (σχετ. η υπ΄αριθ. 39/21 απόφαση Ο.Ε.).

21:Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 166.820,00 €.

22:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή στέγης 2ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας» προϋπολογισμού 35.000,00 €.

23:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2020-2021.

24:Ενημέρωση για την επιδημιολογική κατάσταση COVID-19, στη Λευκάδα.

25: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εξωδικαστικό – συμβιβαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης στο πλαίσιο ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εξουσιοδότηση προς υπογραφή σχετικού πρακτικού για κοινοχρήστους χώρους στην περιοχή «Βαρδάνια – Τσεχλιμπού» (σχετ. η υπ΄αριθ. 39/21 απόφαση Ο.Ε.).

26:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021, αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας έτους 2021 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.

27:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών Δήμου Λευκάδας» το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1386/τ. Β΄/14-04-2020).

28:Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

29:Απόφαση Δ.Σ. περί παραχώρησης κατά χρήση, ακινήτων ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ-ΟΕΕ) στο Δήμο Λευκάδας.

30:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Λαζαράτων - Εξάνθειας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 24.800,00 €.

31:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη & Διαμόρφωση δημοτικών οδών σχεδίου πόλης Νυδριού - Μ. Αυλακίου», προϋπολογισμού 100.000,00 €.

32:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου - Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό», προϋπολογισμού 354.838,71 €.

33:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2020-2021.

34:Απόφαση Δ.Σ. επί αιτήματος-διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής Περιγιαλίου Λευκάδας, με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης χώρων ΕΖΛ Περιγιαλίου στην εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε. ».

35:Ψήφισμα καταγγελίας της έντασης της κρατικής καταστολής στην κοινωνία και στα ΑΕΙ της Δημοτικής Παράταξης: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» προς το ΔΣ .

36:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 του Δήμου Λευκάδας.

37:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021 και 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

38:Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

39:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2021.

40:Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

41:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση - Διαμόρφωση πλατείας νέων εργατικών πολυκατοικιών» προϋπολογισμού 19.999,63 €.

42:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 57.000,00 €.

43:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Μεταφορά - Εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ» προϋπολογισμού 440.385,71 €.

44:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Πηγάδια» της κοινότητας Ευγήρου του Δήμου Λευκάδας.

45:Απόφαση Δ.Σ. για προσωρινή δωρεάν παραχώρηση προς χρήση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Λευκάδας, στο Δήμο Ξηρομέρου.

46:Απόφαση Δ.Σ. για προτεινόμενες προς παραχώρηση θέσεις απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου μας, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 47458ΕΞ2020(ΦΕΚ 1864 τα Β/15.05.2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών, για το έτος 2021.

47:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2019 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 157/2021 απόφ. Ο.Ε.)

48:Απόφαση Δ.Σ. για αναστολή λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών, κατόπιν πρότασης της Π.Ε.Δ.Ι.Ν. σχετικά με το θέμα των δασικών χαρτών.

49:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021 και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021

50:Απόφαση Δ.Σ. σύναψης σύμβασης με εταιρεία κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α'81)».

51:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας, έτους 2020.

52:Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. και μετατόπιση στύλων Δ.Ε.Η. στο Δήμο Λευκάδας.

53:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 120.700,00 €.

54:Απόφαση Δ.Σ. εκμίσθωσης χώρου στην περιοχή «Πόρτο Κατσίκι» κοινότητας Αθανίου Δήμου Λευκάδας για χώρο στάθμευσης οχημάτων

55:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας στην κοινότητα Αγίου Νικήτα κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου που στεγάζονται οκτώ (08) ενοικιαζόμενα δωμάτια.

56:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης ακινήτου στην κοινότητα Νεοχωρίου για στέγαση γραφείων της κοινότητας.

57:Απόφαση Δ.Σ. για Α' κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2021.

58:Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για δαπάνες επισκευών.

59:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας για το Β΄ εξάμηνο έτους 2020 σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 163/2021 απόφ. Ο.Ε.)

60:Απόφαση Δ.Σ. για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ρεύματος στην περιοχή Νυδριού του Δήμου Λευκάδας.

61:Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για καταβολή σε χρήμα της αξίας των Μέσων Ατομικής Προστασίας του δικαιούχου προσωπικού του Δήμου για τα έτη 2019 και 2020

62:Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης εκκίνησης διαδικασιών διερεύνησης του δανειοδοτικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

63:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την από 15-4-2021 επιστολή της « Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην κατασκευή Υδροηλεκτρικού (Υ/Η) Σταθμού στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Ζηρού».

64:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση χρήσης χώρου (Δημοτικού Κτηνιατρείου) του Δήμου Λευκάδας σε εθελοντή Κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

65:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021 και 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.

66:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού ( σχετ. η υπ΄αριθ. 236/21 απόφ. Ο.Ε.)

67:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παροχής χρηματικής επιχορήγησης σε Αθλητικά Σωματεία για την κάλυψη εξόδων μετακίνησής τους, για το έτος 2021.

68:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων πυρόπληκτων περιοχής πόλης Λευκάδας» προϋπολογισμού 106.786,82 €.

69:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση εργασιών γηπέδου Σφακιωτών» προϋπολογισμού 22.000,00 €.

70:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταργήσει οριστικά το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

71: Απόφαση Δ.Σ. ανακήρυξης του Τάκη Ευσταθίου, συλλέκτη έργων τέχνης, ως επίτιμου δημότη του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθμ. 31/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας»).

72:Συζήτηση – ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για το Δήμο Λευκάδας.

73:Απόφαση Δ.Σ. για διαπίστωση ανάγκης ονοµασίας ανώνυμων οδών στην πόλη της Λευκάδας κοινότητας Λευκάδας ∆ήµου Λευκάδας καθώς και στις επεκτάσεις της, σύμφωνα με τα ρυμοτομικά σχέδια Βαρδάνια-Περιβόλια.

74:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Μπουρμπούλη Σπυρίδωνα του Νικολάου κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η αρ. 263/21 αποφ. Ο.Ε.).

75:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η αρ. 264 /21 αποφ. Ο.Ε.).

76:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Βασιλικής Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 200.000,00 €.

77:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Λευκάδας - Σφακιωτών - Καρυάς» προϋπολογισμού 240.000,00 €.

78:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού Δημοτικού Συμβούλου ως τρίτο μέλος στη Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «Μιχαήλ Σκένα».

79:Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού 2 Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 261 ν. 3463/2006 και ορισμό αμοιβής των.

80:Απόφαση Δ.Σ. περί μίσθωσης ακινήτου στη Νικιάνα κοινότητας Αλεξάνδρου ΔΕ Λευκάδας για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

81:Απόφαση Δ.Σ για διαγραφή νηπίων από τον Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό Λευκάδας την περίοδο 2020-2021.

82: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις Α φάσης για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας και της υφιστάμενης χάραξης της οδού προσπέλασης της ακτής στις περιοχές Εγκρεμνών και Πόρτο Κατσίκι της νήσου Λευκάδας».

83: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021 και 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.

84: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων από το Δήμο Λευκάδας - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

85: Απόφαση Δ.Σ. για σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

86: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

87: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παροχής χρηματικής επιχορήγησης σε αθλητικά σωματεία για την κάλυψη εξόδων μετακίνησής τους, για το έτος 2021.

88: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων περιοχής Καλλιγονίου (όπισθεν Lidl)» προϋπολογισμού 9.997,77 €.

89: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων στις Δ.Ε. Απολλωνίων, Ελλομένου και Καρυάς» προϋπολογισμού 62.000,00 €.

90: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κερκίδων δημοτικού σταδίου Λευκάδας» προϋπολογισμού 100.000,00 €.

91: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

92: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4497/2017 (πλανοδίου).

94:: «Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με το θέμα υδροδότησης του Δ. Λευκάδας».

96:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την απαγόρευση ή μη, εκτέλεσης οικοδομικών δραστηριοτήτων που προκαλούν έντονη όχληση και ρύπανση τους θερινούς μήνες στο Δήμο Λευκάδας.

97:Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις κοινωνικές δομές του δήμου Λευκάδας.

98:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

99:Γνωμοδότηση Δ.Σ. έγκρισης εγκατάστασης γραμματοθυρίδων εντός των ορίων του Δήμου Λευκάδας.

100:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2021.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by