ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Φύσσες Δ.Κ. Λευκάδας (σχετ. η αρ. 23/2016 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
 
102: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αρ. 275/14 απόφασης ΔΣ και  ορισμό ενός δημοτικού συμβούλου προκειμένου να συμμετέχει στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής  στις περιπτώσεις πειθαρχικών υποθέσεων δημοτικών υπαλλήλων

103: Απόφαση Δ.Σ. για πεζοδρόμηση παραλιακού δρόμου στα όρια Τ.Κ. Νεοχωρίου (Μ. Αυλάκι) Νυδρί  Λευκάδας (σχετ. η αρ. 25/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

104:   Αναβολή των αρ. 6,7,8,9,10,11,12,15 και 16 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
105: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ».

106: Απόφαση Δ.Σ. για μετακίνηση των οχημάτων του Δήμου, (σάρωθρο και διαξονικός ελκυστήρας (τρακτέρ) με καταστροφέα) στο Δήμο Μεγανησίου.

107: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 8/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

108: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 9/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

109: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 10/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

110: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 11/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

111: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 12/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

112: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 13/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

113: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 14/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

114: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» αναδόχου εταιρίας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»

115: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης για την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου.

116: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 12.299,84 €.

117: Απόφαση Δ.Σ. για λογιστική τακτοποίηση λογαριασμού ύδρευσης.

118: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06.

119: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της αρ. 31/2016 απόφασης Δ.Σ. (σχετικά με τον ορισμό του Δήμου Λευκάδας ως εγγυητή, για την ρύθμιση του χρέους του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας & Αιτωλοακαρνανίας προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε.)

120: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης και διάθεσης πίστωσης σε πολιτιστικούς –αθλητικούς συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2016.

121: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Κ. Καλάμου Καστού» προϋπολογισμού 9.992,64 €.

122: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθοδομής και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Καρυάς», προϋπολογισμού 11.997,47 €.

123: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα Αντιπυρικής Προστασίας», προϋπολογισμού 76.725,00 €.

124: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

125: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την υλοποίηση έργων επειγουσών παρεμβάσεων Α φάσης για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης χάραξης των οδών προσπέλασης των ακτών στις περιοχές Εγκρεμνών, Γιαλού και Πόρτο Κατσίκι.

126: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (σχετ. η αρ. 22/2016 απόφ. Ε.Π.Ζ.).

127: Απόφαση Δ.Σ για κατανομή ποσού 3.100.000,00 € του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Δήμου Λευκάδας» με κωδικό 2016ΕΠ02200000, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2016, σε υποέργα.

128: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού από θέση «Πόντε» μέχρι «Διοικητήριο», προϋπολογισμού 561.604,17 €.

129: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 1.400.000,00 €.

130: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δημοτικής οδού προς εκκλησία Παναγίας Καλαμιτσίου», προϋπολογισμού 17.139,09 €.

131: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση δρόμου Τ.Κ. Κοντάραινας», προϋπολογισμού 7.980,28 €.

132: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στέγασης πυροσβεστικού σταθμού Τ.Κ. Κοντάραινας, Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 30.000,00 €.

133: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

134: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 102 τ.μ. στη θέση Πόρτο Κατσίκι Αθανίου για την κατασκευή και εκμετάλλευση τριών (3) οικίσκων - καντινών.

135: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Καρυάς – Σφακιωτών», προϋπολογισμού 80.000,00 €.

136: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της αρ. 23/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2016.

137: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως (Περιβόλια)», αναδόχου εταιρείας: “ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.”

138: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου», αναδόχου εταιρείας “Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.“

139: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση-συντήρηση-ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου-εξωραϊσμοί- αναπλάσεις λιμανιών και εξωτερικών χώρων νήσου Καλάμου», αναδόχου Παπαλαμπίδη Βασίλειου, E.Δ.Ε.

140: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτικό Γήπεδο Σφακιωτών», αναδόχου Θεόδωρου Σολδάτου.

141: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Αθανίου.

142: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Απολλωνίων, προϋπολογισμού 59.400,00 €.

143: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως (Περιβόλια)».

144: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού) του έργου «Ύδρευση οικισμών Κατωχωρίου, Βαυκερής, Νεοχωρίου, Πόρου, Πλατυστόμων, Φτερνού, Χαραδιάτικων και Αλάτρου».

145: Απόφαση Δ.Σ για υποκατάσταση αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ νήσων Καλάμου και Καστού Δήμου Λευκάδας» (σχετ. η αρ. 6081/07.04.2016 αίτηση υποκατάστασης αναδόχου Μάντζιου Βασιλείου ΕΔΕ).

146: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης εντός σχεδίου Δ/Κ Νυδριού (σχετ. η αρ. 16/2016 απόφ. Δ.Σ).

147: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας στο Πόρτο Κατσίκι», προϋπολογισμού 5.136,92 €.

148: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

149: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ξενοφώντα Γράψα κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163 Α/4/9/09.

150: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ξενοφώντα Γράψα κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163 Α/4/9/09.

151: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της αριθ. 30/2016 απόφασης Δ.Σ. για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λευκάδας.

152: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση.

153: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη ατόμων με τρίμηνη σύμβαση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Λευκάδας.

154: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αίτηση θεραπείας αναδόχου του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης» Δ.Ε. Ελλομένου κατά ειδικής διαταγής διευθύνουσας υπηρεσίας.

155: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αίτηση θεραπείας αναδόχου του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης» Δ.Ε. Ελλομένου κατά διόρθωσης 16ου λογαριασμού.

156: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αίτηση θεραπείας αναδόχου του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης» Δ.Ε. Ελλομένου κατά πρωτοκόλλου διακοπής προσωρινής παραλαβής.

157: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθμ. 12/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ), περί κατάρτισης και ψήφισης ισολογισμού έτους 2015.

158: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 15/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2016.

159: Απόφαση ΔΣ για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016.

160: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 1.400.000,00 €.

161: Ενημέρωση - συζήτηση για το ζήτημα των απορριμμάτων και λήψη μέτρων ενόψει της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου.

162: Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγ. Άννα Τ.Κ. Δρυμώνα», προϋπολογισμού 257.000,00 €.

163: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης – άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου ανατολικού άξονα» προϋπολογισμού 99.000,00 €.

164: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με τις διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου ΤΤΙΡ-CETA-TISA και τις συνέπειές τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

165: Aπόφαση Δ.Σ για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2016.

166: Απόφαση Δ.Σ για παράταση μισθώματος ακινήτου στην Τ.Κ. Λαζαράτων για την κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθήκης Δήμου Λευκάδας.

167: Απόφαση Δ.Σ για παραχώρηση δημοτικού χώρου στην πλατεία της ανατολικής παραλίας Λευκάδας για διάφορες εκδηλώσεις.

168: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης λόγω του σεισμού της 17ης/11/2015.

169: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση της πράξης «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies policies and tools /Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και των υποδομών παροχής μέσω έξυπνων τεχνολογιών, τις πολιτικές και τα εργαλεία».

170: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 11/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ), περί μερικής τροποποίησης του περιεχομένου της συστατικής πράξης, όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 139, τεύχος Β΄ 29/01/2013, σχετικά με τους σκοπούς της επιχείρησης.

171: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση ομβρίων περιοχής Λαζαράτων - Σφακιωτών», προϋπολογισμού 19.998,52 €.  

172: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με απόψεις για την μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (σχετ. το αρ. 53402/15 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας).

173: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (σχετ. η αρ. 96/2016 απόφαση Ο.Ε.).

174:  Απόφαση Δ.Σ για λύση της υπ΄αριθμ. 15630/14.06.2012 σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου «Οδός εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας», αναδόχου Βασίλειου Νάτση και Δήμου Λευκάδας.

175: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ανταλλαγή ακινήτου στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας.

176: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ης παράτασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας- τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλική Λευκάδας», αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.».

177:  Απόφαση Δ.Σ για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου», αναδόχου «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.».

178: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 116/16 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον τίτλο της μελέτης του έργου από « Αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης δημοτικής οδού Δραγάνου - Πανοχωρίου» σε « Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης δημοτικής οδού Δραγάνου - Πανοχωρίου».

179: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση της βελτίωσης της μελέτης και την μεθοδολογία κατασκευής του γεφυρώματος του υπήνεμου μώλου του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

180: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 26.000,00 €.

181: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αποκαταστάσεις- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ. – Δ.Ε. Ελλομένου», προϋπολογισμού 16.000,00 €.

182: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών», προϋπολογισμού 9.000,00 €.

183: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Άγιο Δονάτο Εγκλουβής», προϋπολογισμού 12.300,00 €.

184: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος, απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΔΠ0005159/586Β/ΕΞ2015 ΚΥΑ.

185: Aπόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τοιχίο Αντιστήριξης Δρόμου Καλάμου Επισκοπής» προϋπολογισμού 12.296,95 €.

186: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου « Στερεωτικές Παρεμβάσεις-Αποκαταστάσεις Κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» αναδόχου εταιρείας «ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»

187: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορηγήσεων και διάθεσης πιστώσεων σε Πολιτιστικούς Συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2016.

188: Απόφαση Δ.Σ. για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Φτερνού και για τον διαχωρισμό δικτύου Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Καλαμιτσίου.

189: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτηση διάλυσης σύμβασης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλεως Δήμου Απολλωνίων».

190: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση του δημοτικού συμβούλου Πάνου Γαζή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

191: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

192: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου στην τοπική κοινότητα Χορτάτων για την τοποθέτηση οικίσκου για στέγαση σεισμοπλήκτου.

193: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο νέο πρόγραμμα CLLD/LEADER Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020.

194: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδριού» αναδόχου εταιρείας « ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

195: Απόφαση Δ.Σ, για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου: «Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδριού»

196: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Επέκταση Πλακοσκεπούς Εισόδου Βόρειου ΣΜΑ» ,προϋπολογισμού 3.498,11 €.

197: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα Δ.Ε. Καλάμου-Καστού» πρ/σμού 10.000,00€.

198: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση μελέτης του έργου: «Επισκευή προβλήτας περιοχής Αγίου Κων-νου Καλάμου για προσέγγιση FERRY BOAT» πρ/σμού 10.000,00€.

199: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Επισκευές σχολείων Δήμου Λευκάδας».

200: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Δημοτικό Γήπεδο Σφακιωτών», αναδόχου «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.».

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by