Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Πρόσκληση Τετάρτη 15-1-2020 και ώρα 9:00

Πρόσκληση Τετάρτη 29-1-2020 και ώρα 9:00

Πρόσκληση Δευτέρα 9-3-2020 και ώρα 13:00

4η:Πρόσκληση Τρίτη 7-04-2020 και ώρα 9:30 π.μ.

Πρόσκληση Τρίτη 28-7-2020 και ώρα 9:30

:Πρόσκληση Δευτέρα 31-08-2020 και ώρα 9:00 π.μ.

Πρόσκληση Πέμπτη 29-10-2020 και ώρα 9:30 π.μ.

¨Πρόσκληση Παρασκευή 6-11-2020 και ώρα 9:30 π.μ.

:Πρόσκληση Τρίτη 8-12-2020 και ώρα 9:30π.μ.

10η:Πρόσκληση Τρίτη 15-12-2020 και ώρα 9:30,ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by