ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015

1η Πρόσκληση   Τετάρτη 7-1-2015 και ώρα 13:00

2η Πρόσκληση   Τρίτη 13-1-2015 και ώρα 13:00

3η Πρόσκληση   Παρασκευή 23-1-2015 και ώρα 13:00

4η Πρόσκληση   Δευτέρα 2-2-2015 και ώρα 13:00

5η Πρόσκληση   Δευτέρα 16-2-2015 και ώρα 13:00

6η Πρόσκληση   Τρίτη 10-3-2015 και ώρα 13:00

7η Πρόσκληση   Δευτέρα 23-3-2015 και ώρα 13:00

8η Πρόσκληση   Τρίτη 31-3-2015 και ώρα 13:00

9η Πρόσκληση    Τρίτη 14-4-2015 και ώρα 13:00

10η Πρόσκληση   Παρασκευή 24-4-2015 και ώρα 13:00

11η Πρόσκληση   Τρίτη 28-4-2015 και ώρα 13:00

12η Πρόσκληση   Τρίτη 5-5-2015 και ώρα 13:00

13η Πρόσκληση   Δευτέρα 11-5-2015 και ώρα 13:00

14η Πρόσκληση   Παρασκευή 15-5-2015 και ώρα 13:00

15η Πρόσκληση   Τρίτη 26-5-2015 και ώρα 13:00

16η Πρόσκληση   Πέμπτη 4-6-2015 και ώρα 13:00

17η Πρόσκληση   Τρίτη 16-6-2015 και ώρα 13:00

18η Πρόσκληση   Παρασκευή 26-6-2015 και ώρα 13:00

19η Πρόσκληση   Τρίτη 30-6-2015 και ώρα 13:00 κατεπείγουσα

20η Πρόσκληση   Τρίτη 7-7-2015 και ώρα 13:00

21η Πρόσκληση   Τετάρτη 15-7-2015 και ώρα 13:00

22η Πρόσκληση   Δευτέρα 27-7-2015 και ώρα 13:00

23η Πρόσκληση   Δευτέρα 3-8-2015 και ώρα 13:00

24η Πρόσκληση   Παρασκευή 14-8-2015 και ώρα 13:00

25η Πρόσκληση   Πέμπτη 20-8-2015 και ώρα 13:00

26η Πρόσκληση   Παρασκευή 28-8-2015 και ώρα 13:00

27η Πρόσκληση   Δευτέρα 7-9-2015 και ώρα 13:00

28η Πρόσκληση   Τετάρτη 16-9-2015 και ώρα 13:00

29η Πρόσκληση   Τετάρτη 23-9-2015 και ώρα 13:00

30η Πρόσκληση Παρασκευή 25-9-2015 και ώρα 12:00 κατεπείγουσα

31η Πρόσκληση   Τετάρτη 30-9-2015 και ώρα 12:30

32η Πρόσκληση  Δευτέρα 12-9-2015 και ώρα 12:30

33η Πρόσκληση  Παρασκευή 23-10-2015 και ώρα 12:30

34η Πρόσκληση Παρασκευή 30-10-2015 και ώρα 12:30

35η Πρόσκληση  Τρίτη 03-11-2015 και ώρα 13:00 κατεπείγουσα

36η Πρόσκληση Δευτέρα 9-11-2015  και ώρα 12:30

37η Πρόσκληση Πέμπτη 12-11-2015 και ώρα 10:00 κατεπείγουσα

38η Πρόσκληση Δεύτερα 16-11-2015 και ώρα 12:30

39η Πρόσκληση Πέμπτη 19-11-2015 και ώρα 10:00 κατεπείγουσα

40η Πρόσκληση Τετάρτη 25-11-2015 και ώρα 12:30

41η Πρόσκληση Παρασκευή  04-12-2015 και ώρα 12:30

42η Πρόσκληση Τετάρτη 9-12-2015 και ώρα 12:30

43η  Πρόσκληση Παρασκευή 18-12-2015 και ώρα 12:30

44η Πρόσκληση Τετάρτη 23-12-2015 και ώρα 10:00 κατεπείγουσα

45η Πρόσκληση Τετάρτη 30-12-2015 και ώρα 12:30

46η: Πρόσκληση Πέμπτη 31-12-2015 και ώρα 11:00 κατεπείγουσα

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by