ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η: Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Δήμου Λευκάδας 2014-2019

2η: 1η Τροποποΐηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2015

     Αναβολή 3ης Συνεδρίασης

     Αναβολή 4ης Συνεδρίασης

3η: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2015

4η: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ΣΑΤΑ  του Δήμου Λευκάδας  2015

5η: Επικαιροποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2015

7η: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας 2015.

8ηΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας  2015 και ΣΑΤΑ.

9η: Σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας 2015-2019

10η: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2016

11η: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2015»

12η«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2015»

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by