Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2020

:«Τροποποίηση της αριθμ.6/2019 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής περί γραμματειακής εξυπηρέτησης των οργάνων των κοινοτήτων».

Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)Δήμου Λευκάδας

Συζήτηση και απόφαση για την χάραξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊου στο Δήμο μας

Λήψη προληπτικών μέτρων για τον Κορωνοϊο στον Δήμο μας

1η Τροποποίηση Τεχνικού Πρόγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2020

7η:«2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2020».

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2021

12η:«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2021».

13η:«Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2021»

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by