ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

2 :΄Εγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας

4: Παρουσίαση του Σχεδίου για το έντυπο τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας από τις εκδόσεις FAGOTTO στον οποίο έχει γίνει ανάθεση έκδοσης του εντύπου

5: Ενημέρωση για τις τροποποιήσεις-προσθήκες που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο στο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου

6: Εξειδίκευση του  προγράμματος  τουριστικής ανάπτυξης και προβολής με ορισμό υπευθύνων για τη μελέτη των τομέων που περιλαμβάνει

7: Πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2016 α)Εκδοση φακέλων με χάρτες και dvd  β)Συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις (άτομα-φυλλάδια) γ)Φιλοξενία δημοσιογράφων-tour operator για τουριστική προβολή του Δήμου

 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by