ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:  Απόφαση ΤΣ σχετικά με το κτηματολόγιο

2: Απόφαση για την καταπολέμηση του δάκου για το έτος 2015 Σχετ.:Το με αριθμ.Πρωτ.:763/128/7-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

3: Απόφαση ΤΣ σχετικά με την αγωγή διόρθωσης κτηματολογίου SEYDEL URSULA- MARIANNE και SPRIGER KLAUS

4: Απόφαση ΤΣ σχετικά με μετακίνηση φοίνικα

5: Απόφαση ΤΣ σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας 2014-2019

6: Απόφαση ΤΣ σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των καταπτώσεων στην περιοχή Λαγκάδα-Πευκούλια

7: Απόφαση ΤΣ σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας 2014-2019

8: Απόφαση ΤΣ σχετικά με την αυτεπιστασία έργων που δεν έγιναν

9: Απόφαση ΤΣ σχετικά με τον καθαρισμό της παραλίας Γιαλού Σκάλα και μεταφορά άμμου σε αυτήν

10: Απόφαση ΤΣ για ρυμοτόμηση των μνημάτων του νεκροταφείου

11: Απόφαση ΤΣ για συγκρότηση ομάδας πυρασφάλειας Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων

12: Απόφαση ΤΣ για μονοπάτια

13: Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης επαρχιακού δρόμου Λευκάδας- Τσουκαλάδων.

14: Απόφαση ΤΣ για σηματοδότηση δρόμου.

15: Απόφαση ΤΣ σχετικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών

16: Απόφαση ΤΣ για την καθαριότητα του χωριού

17: Απόφαση ΤΣ σχετικά με την βίλα «Τιμόκλεια»

18: Απόφαση Τ.Σ για τον καθαρισμό της δεξαμενής , έλεγχο του νερού και τοποθέτηση αυτοματισμού.

19: Απόφαση ΤΣ για τον καθαρισμό του χωριού

20: Απόφαση σχετικά με την αίτηση του κ. Σταματέλου Γεράσιμου Σχετ. Το αριθμ.9484/20-05-2015 έγγραφο

21: Απόφαση σχετικά με την αίτηση του κ. Σταματέλου Γεράσιμου

22: Απόφαση σχετικά με την καθαριότητα στο χωριό μας.

23: Απόφαση σχετικά με τον καθαρισμό αγροτικών δρόμων

24: Απόφαση ΤΣ σχετικά με την βίλα «Τιμόκλεια»

25: Απόφαση ΤΣ σχετικά με την ανεπάρκεια νερού »

26: Απόφαση ΤΣ σχετικά με την επέκταση του νεκροταφείου »

27: Απόφαση ΤΣ σχετικά με τον απολογισμό του έτους 2014-2015 της Τ.Κ Τσουκαλάδων » 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by