ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Απόφαση 7η: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014

Απόφαση 8η: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014

Απόφαση 9η: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Λευκάδας έτους 2014

Απόφαση 10η: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος   Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015

Απόφαση 11η: Προγραμματισμός κατανομής ΣΑΤΑ Δήμου Λευκάδας έτους 2015

Απόφαση 12η: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2014

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by