Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

:Πρόσκληση ημέρα Πέμπτη 27-2-2020 και ώρα 12:00.

Πρόσκληση ημέρα Παρασκευή 13-3-2020 και ώρα 12:00

3η:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 28-04-2020 και ώρα 09:00 με τηλεδιάσκεψη.

4η:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 14-7-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

5η:Πρόσκληση ημέρα Τετάρτη 29-7-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

6η:Πρόσκληση ημέρα Δευτέρα 5-10-2020 και ώρα 12:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ .

Πρόσκληση ημέρα Τετάρτη 21-10-2020 και ώρα 11:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

:Πρόσκληση ημέρα την Τρίτη 27-10-2020 και ώρα 10:00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ .

:Πρόσκληση ημέρα την Δευτέρα 16-11-2020 και ώρα 12:00 , ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

10η:Πρόσκληση ημέρα την Δευτέρα 23-11-2020 και ώρα 11:00 , ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

11η:Πρόσκληση την Παρασκευή 4-12-2020 και ώρα 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

12η:Πρόσκληση την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by