ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της αριθμ.129/11 απόφασης σχετικά με μίσθωση ακινήτων για χώρους πάρκινγκ στις Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων και Λευκάδας.

202:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ολοκλήρωση της μελέτης «Σύνδεση Ιόνιας οδού στο ύψος της Φιλιππιάδας με την πόλη της Πρέβεζας».

203: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διόρθωση κτηματολογικού διαγράμματος περιοχής Καλαβρού Τσουκαλάδων κατόπιν της αριθ. 8801/13-08-2010 αίτησης Κων/νου Τσέλιου.

204: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διετούς Προγράμματος Δράσης (2011-2012)  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ).

205: Απόφαση Δ.Σ. για επιχορήγηση από τον Δήμο Λευκάδας του διετούς Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λευκάδας ( Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ).  

206: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.).

207: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 €.

208: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2011.

209: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τεχνικού δελτίου υποβολής πρότασης για το έργο «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου-Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό» πρ/σμού 460.000,00 € και ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή.

210: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδών στον Κάλαμο Λευκάδας» πρ/σμού 12.630,00  €.

211: Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση Φ.Ο.Π. στη θέση «ΚΟΡΑΚΙΑΣ» Γενίου Τοπικής Κοινότητας Βλυχού.

212: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.253,58 €.

213: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΛΥΧΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 262.017,43 €.

214: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 250.000,00 €.

215: Απόφαση Δ.Σ. για κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μέσω δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2011.

216: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καρυωτών.

217: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης δύο κτιρίων πρώην Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρου.

218: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» στην Παλαιοκατούνα της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου προϋπολογισμού 12.000,00 €.

219: Απόφαση Δ.Σ. για εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» στην Παλαιοκατούνα της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου προϋπολογισμού 12.000,00 €.

220: Απόφαση Δ.Σ. για ρύθμιση λογαριασμών κατανάλωσης νερού στον πρώην Δήμο Λευκάδας.

221: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος  εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων ιδιοκτησίας Γαντζία Πέτρου.

222: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Ο.Ε.Υ. Δήμου Λευκάδας κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

223: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» έτους 2011.

224: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση υποβολής πρότασης στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα μετά την πρόσκληση της ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» σε συνεργασία με φορέα ο οποίος προβλέπεται ως δικαιούχος της πράξης σύμφωνα με την πρόσκληση.

225: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κανονισμού  Επιτροπής Διαβούλευσης.

226: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων της Ν.Ε.Λ.Ε.

227: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με λήψη μέτρων για τα νεκροταφεία της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας (σχετ. η 18/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

228:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Βασιλικής στο Ο.Τ. 56Α.

229: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 1.898.590,87 € και ορισμός υπευθύνου διαχείρησης.

230: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τεχνικού Δελτίου υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 15.000.000,00 και ορισμός υπευθύνου διαχειριστή.

231: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ».

232: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

233: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011 του Δήμου Λευκάδας.

234: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

235: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΝΑΛΑΚΙΑ» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου.

236: Απόφαση Δ.Σ. για την συνδιοργάνωση του Δήμου Λευκάδας εκδήλωσης Του Αη Γιαννιού του Ριγανά με τον Μουσικοφιλολογικό Όμιλο Καρυάς «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ».

237: Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το διαγραμμισμένο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Καρυωτών-Σπασμένης Βρύσης.

238: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 37/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με δημιουργία στάσης ΚΤΕΛ στο παραλιακό δρόμο στο σημείο προσάραξης του Ε/Γ σκάφους ΑΓΧΙΑΛΟΣ, για εξυπηρέτηση των επιβατών προς Μεγανήσι.

239: Απόφαση Δ.Σ. για  χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία οδών πρόσβασης προς Αθλητικές Εγκαταστάσεις πόλης Λευκάδας» αναδόχου Ηλία Περδικάρη.

240: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 39/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τροποποίηση της αριθμ. 154/2007 απόφασης του Δ.Σ. για οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την αριθμ. 61/11 απόφαση της Δ.K.Λευκάδας.

241: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»  Δημοτικής Ενότητας  Καρυάς.

242: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης ,τευχών δημοπράτησης και τεχνικού δελτίου υποβολής πρότασης στο Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α. για το έργο: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή.

243: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τεχνικού δελτίου υποβολής πρότασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 1.898.590,87 και ορισμός υπευθύνου διαχειριστή.

244: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

245: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 45.000,00Ε

246: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» καθώς και του 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.

247: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ» προϋπολογισμού 86.455,00 .  

248: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διόρθωση κτηματολογικού υποβάθρου ακινήτου ιδιοκτησίας αδερφών Σταματέλου (σχετ. η αριθ. Πρωτ. 1946/27-01-2011 αίτηση)

249: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως καθολικού διαδόχου της καταργηθείσας με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για την εκπόνηση της μελέτης : «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΠΟΝΤΗΣ» .

250: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην πόλη της Λευκάδας

251: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την τοποθέτηση των προτομών των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης Πάνου και Μήτρου Γιαννούλη στην πόλη της Λευκάδας.

252: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με  την αναβίωση του παιχνιδιού «τ’ αμπαλί».

253: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση στοιχείων απογραφής της Ν.Ε.Λ.Ε. Λευκάδας.

254: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του Ν.3852/2010.

255: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Συμβουλίου Μεταναστών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010.

256:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με συγκρότηση Συμβουλίου Μεταναστών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010

257: Απόφαση Δ.Σ. για μετακίνηση του Δημάρχου Λευκάδας εκτός έδρας (Αθήνα) για υπηρεσιακούς λόγους.

258:  Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθμ. 238/11 απόφασης Δ.Σ. που αφορά έγκριση της αρ. 37/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με δημιουργία στάσης ΚΤΕΛ στο παραλιακό δρόμο στο σημείο προσάραξης του Ε/Γ σκάφους ΑΓΧΙΑΛΟΣ, για εξυπηρέτηση των επιβατών προς Μεγανήσι, κατά τους θερινούς μήνες.

259: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης πίστωσης 744,10 € για πήλινα κεσεδάκια (έθιμο «το κομμάτι»)

260: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

261: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου Α.Π.Ε του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΤΜΗΜΑ 2» της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου προϋπολογισμού 195.547,39 €.

262: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 149.635,04 με Φ.Π.Α. 

263: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΙ Δ.Δ.ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΩΝ» της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς .

264: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΩΝ» της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς προϋπολογισμού δαπάνης 12.633,00 .

265: Απόφαση Δ.Σ για την αποδοχή ποσού 142.000,00 Ε  για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (22666/23-06-2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης) και κατανομή του ανωτέρω ποσού.

266: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση ισχύος έως 31-08-2011 της αριθ.53/2011 απόφασης Δ.Σ. που αφορά απαλλαγή δημοτών του Δήμου Λευκάδας από προσαυξήσεις τελών ύδρευσης.

267: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους  2011.

268: Απόφαση Δ.Σ. για επικύρωση της 52/2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με διόρθωση κτηματογραφικού διαγράμματος περιοχής Καλαβρού Τσουκαλάδων (σχετ. αίτηση 8801/13-08-2010Τσέλιου Κων/νου και αριθ. 203/2011 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας).

269:  Απόφαση Δ.Σ. για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Λευκάδας με τους παρακάτω τοπικούς φορείς:

1.      ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΥΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ».

2.      ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ».

3.      ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ «ΦΗΓΟΣ».

270: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

271: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της αρ. 256/2011 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας που αφορά την συγκρότηση του Συμβουλίου Μεταναστών.

272: Απόφαση Δ.Σ. για επιχορήγηση πολιτιστικών σωματείων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στα Βουρνικά, Τσουκαλάδες, Άγ. Πέτρο, Κάλαμο, Καλαμίτσι, Δράγανο-Αθάνι-Βασιλική.

273: Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος για την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών.

274: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» τευχών δημοπράτησης και ορισμός υπευθύνου της προς ένταξη στο ΕΣΠΑ πράξης.

275: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» .

276: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» .

277:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διόρθωση κτηματολογικού υποβάθρου κτηματολογικού υποβάθρου ακινήτου περιοχής Περιγιαλίου Δημ.Ενότητας Ελλομένου κατόπιν αίτησης Θειακού Δημήτριου

278: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

279: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με απευθείας εκμίσθωση αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Κάθισμα Καλαμιτσίου Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας.

280: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας.

281: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση -συμπλήρωση  της αριθμ. 222/2011 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας που αφορά την έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

282: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση της 172/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την υποβολή εξαμηνιαίας έκθεσης ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

283: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Εργασίες βελτίωσης γηπέδου Αγίου Πέτρου» πρ/σμού 59.900,00,57 € με Φ.Π.Α.

284: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθμ. 276/11 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον τίτλο της μελέτης.

285: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ» και του 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.

286: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» για το έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

287: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  προϋπολογισμού δαπάνης 12.555,00 .

288: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ.

289: Απόφαση Δ.Σ. για επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Λευκάδας στον Δήμο Οδησσού 1-4 Σεπτεμβρίου 2011.

290: Απόφαση Δ.Σ. τροποποίηση της αριθ. 198/2010 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας.

291: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επέκτασης Δημοτικού δικτύου φωτισμού (ΦΟΠ).

292: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. ‘’Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’ στον άξονα προτεραιότητας: ‘’Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας’’.

293: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ»  προϋπολογισμού δαπάνης 24.600,00 με Φ.Π.Α.

294: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος .

295: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτου για εναπόθεση αδρανών υλικών.

296: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Σκλαβενίτη Ευστάθιου σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ.3 του Ν.3463/2006.

297: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Κατηφόρη Κωνσταντίνου σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ.3 του Ν.3463/2006.

298: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό εκπροσώπου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων περιοχής Δήμου Λευκάδας.

299: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση χώρου πάρκιγκ στην περιοχή Πόρτο Κατσίκι της Δ.Ε. Απολλωνίων.

300: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης αιθουσών Κέντρου Νεότητας Λευκάδας .

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by