Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Λύγδας Σπυρίδων

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αργυρός Νικόλαος

Βλάχου Ειρήνη

Γαζής Αναστάσιος

Γαζής Νικόλαος

Ζουριδάκης Ευτύχιος

Λιβιτσάνος Ιωάννης

Περδικάρης Αθανάσιος

Τυπάλδος Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βερύκιος Σπυρίδων

Γληγόρης Χρήστος

Κωνσταντινίδη - Ρεκατσίνα Σεβαστή

Μαργέλη Μαρία

Σαρανταένας Ιωάννης

Τσιρογιάννης Γεώργιος

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by