ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας

Πρόεδρος: Αικατερίνη Σάντα
Αντιπρόεδρος:

Τακτικά Μέλη:

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Αραβανής Σπυρίδων

 

Μεσσήνη Κερασούλα

Μεσσήνης  Ιωάννης

 

Γαζής Αναστάσιος

Λάζαρη Πηνελόπη

 

Γαβρίλης Δημήτριος

Φίλιππας Γεώργιος

 

Μικρώνης Ζώης

Λάζαρης Κων/νος

 

Σταμούλη Βασιλική

Δήμας Δημήτριος

 

Βεργίνης Αποστόλης

Σμπούκη Μαρία

 

Χόρτη  Εύα

Κόγκα –Σταύρακα Θεοδώρα

 

Σολδάτου Πηνελόπη

Το Γραφείο Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών στεγάζεται στο Δήμο Λευκάδας(2ος όροφος)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:2645360579, 2645360646

 

2013

 

Προσκλήσεις

  Πρόσκληση 3η  
  Πρόσκληση 5η  
     
     
     

 

Αποφάσεις

Αρ. 2 Απόφαση σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για της καθηγήτριας Αγγλικών Μεσσήνη Ελισάβετ   
Αρ.3  Απόφαση για έκδοση e-banking στην Εθνική Τράπεζα για την ταχύτερη εξόφληση των συναλλαγών της Σχολικής Επιτροπής  
Αρ.4  Απόφαση στο αίτημα του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Δ.Σ.Νυδριού για παραχώρηση αίθουσας του Δ.Σ. Νυδριού  
Αρ.6  Απόφαση για κατανομή χρηματικού ποσού 12.970,24 € στα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης για επισκευές συντηρήσεις .  
Aρ. 8

Απόφαση για κατανομή χρηματικού ποσού 27.956,56 € στα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  .

 

Αρ. 9

Απόφαση για κατανομή ποσού 12.356,66€ στα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας για επισκευές-συντηρήσεις.

 

Αρ.10

Απόφαση για προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείων λόγω λήξης της σύμβασης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

 

Aρ.11

 Απόφαση για μειώσεις-παρατάσεις συμβάσεων μισθωμάτων σε κυλικεία των σχολέιων μας όπου απαιτείται.  
Αρ.12

Απόφαση για παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Λυγιάς προκειμένου να υλοποιηθεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα <<Σχολές Γονέων>>.

 

Αρ.13  

Απόφαση για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του 3ου Δημοτικού Σχολείου σε αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  
Αρ.14 Απόφαση παραχώρησης αιθουσών Δημοτικών Σχολείων στο Εθελοντικό σωματείο «Παιδεία και Πολιτισμός» για υλοποίηση ενισχυτικής διδασκαλίας και κοινωνικών δράσεων.  
Αρ.41 Απόφαση  για πρόσληψη καθαριστριών  με σύμβαση έργου στα Δημοτικά και Νηπ/γεία  του Δήμου τη σχολική χρονιά 2013-2014  
Αρ.42 Απόφαση  για διαγωνισμό ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών από το Δήμο Λευκάδας για προμήθειες σε: φαρμακευτικά  
Αρ.43 Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για το οικον. έτος 2012  
Αρ.44 Απόφαση για πρόσληψη λογιστή στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή  
Αρ.45 Απόφαση  για οικονομική διαχείριση Σχολικής Επιτροπής το σχολικό έτος 2013-2014  
Αρ.46 Απόφαση παραχώρησης του προαύλιου χώρου του Νηπ/γείου Απόλπαινας για την διοργάνωση γιορτής τρύγου κρασιού στις 24-08-2013  
Αρ.47 Απόφαση  για χορήγηση ποσού 739,15 ευρώ για έκτακτες επισκευές στα Νηπ/γεία Λευκάδας  
Αρ.48 Απόφαση  για οφειλές κυλικείου  Δ.Σ. Νυδριού  
Αρ.49 Απόφαση  για απολυμάνσεις σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014  
Αρ.50 Απόφαση για αγορά τηλεόρασης από χρήματα του ΣΣΚ Καλάμου μετά από επιλογή του σχολείου στο πρόγραμμα ΄τηλετάξη¨  
Αρ.51 Απόφαση για αποδοχή και κατανομή χρηματικού ποσού  27.165,88 για επισκευές και συντηρήσεις σχολείων  
Αρ.52 Απόφαση για εξόφληση τιμολογίου  Νο 44/18-1-2011 χρηματικού ποσού  120,00 ευρώ του 5ου Νηπ/γείου  
 Αρ.55 Απόφαση για επισκευές-συντηρήσεις σχολείων από τις Τεχνικές  Υπηρεσίες της Περιφέρειας.  
Αρ.56  Απόφαση  για συγκρότηση Σ.Σ.Κ.  Δημοτικού Σχολείου Βασιλικής  λόγω συγχώνευσης με το Δημοτικό Σχολείο Σύβρου.  
Αρ.57 Απόφαση  για 1.επισκευές, στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής.
 
 
Αρ.58 Απόφαση  κατανομής χρημάτων για λειτουργικές δαπάνες ποσού 60.000€  
Αρ. 60 Απόφαση  για αντικατάσταση παραθύρων στο 1ο Νηπ/γειο Λευκάδας ποσού 1700€ 
 
 
Αρ.61 Απόφαση  παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 2 & 3 Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας στην Ένωση Γονέων.  
Αρ.62 Απόφαση  παραχώρηση  δυο αιθουσών του Δ.Σ. Νυδριού για την υλοποίηση προγράμματος Ολλανδόφωνων Σχολείων  .  
Αρ.63 Απόφαση  παραχώρησης  αίθουσας ολοήμερου τμήματος του 4ου Δ.Σ Λευκάδας για μαθήματα σκακιού.  
Αρ.64 Απόφαση  παραχώρησης  αίθουσας του ΔΣ Σφακιωτών για πραγματοποίηση κατηχητικού σχολείου από την Μητρόπολη Λευκάδας  
     
     
     

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012

 

Προσκλήσεις

  1η Πρόσκληση
  2η Πρόσκληση
  3η Πρόσκληση
  8η Πρόσκληση
   

 

Αποφάσεις

  Αρ. 1. Κλείσιμο απολογισμών έως 08/08/2011 των σχολικών επιτροπών:1ου, 2ου, 3ου, 4ου Δημοτικού σχολείου, Δ.Σχολείου Νυδριού, Δ.Σχολείου & Νηπ/γείου Λυγιάς, Δ.Σχολ. & Νηπ/γείου Βασιλικής,  ειδικού σχολείου, Νηπ/γείων Λευκάδας, Νηπ/γείων Ελλομένου
  Αρ. 2. Απόφαση κατανομής χρηματικού ποσού για επισκευές - συντηρήσεις σχολείων  ύψους 13145,32 €
  Αρ. 3. Απόφαση παραχώρησης του χρηματικού ποσού ύψους 12526,18 € στο Δήμο Λευκάδας για άμεσες επισκευές-συντηρήσεις στο 1ο Λύκειο Λευκάδας
  Αρ. 4. Απόφαση για αγορά υπολογιστή και εγκατάσταση καλοριφέρ ποσού 359,16€ για το 6ο Νηπ/γείο Λευκάδας
  Αρ. 5. Απόφαση για μειώσεις –παρατάσεις συμβάσεων  μισθωμάτων σε κυλικεία των σχολείων μας όπου απαιτείται
  Αρ. 6. Απόφαση για ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων παλαιών σχολικών επιτροπών προς το ΙΚΑ Λευκάδας έως 31/08/2011 με βάση το Ν.4038/2012 Άρθρο 21 παρ.1
  Αρ. 8. Απόφαση για την κατανομή χρηματικού ποσού ύψους 2.644,83€ για φωτοτυπίες σχολικών βιβλίων με βάση τα προσκομισθέντα τιμολόγια των συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων
  Αρ. 9. Απόφαση Σχολικής Επιτροπής για την κατανομή χρηματικών ποσών στα Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας του Δήμου, για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ύψους 27.593,41€
  Αρ. 10. Απόφαση  για παραχώρηση αιθουσών των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε.Λευκάδας
  Αρ. 11. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για το οικον. έτος 2011
  Αρ. 12. Απόφαση παραχώρησης αίθουσας Γυμνασίου-Λ.Τ.Βασιλικής για διεξαγωγή προγράμματος επιμόρφωσης από την Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας
  Aρ. 13. Απόφαση για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης
  Αρ. 16. Απόφαση Σχολικής Επιτροπής για την κατανομή χρηματικών ποσών στα Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας του Δήμου, για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ύψους 23.434,81€.
  Αρ.23.Απόφαση παραχώρησης σχολικών μονάδων ώστε να υλοποιηθεί η παροχή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το ίδρυμα Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης.
  Αρ. 26. Απόφαση για άμεσες επισκευές – συντηρήσεις σχολείων
  Αρ. 27. Απόφαση για κατανομή χρηματικού ποσού στα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων της Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων ύψους 27672,71€
  Αρ. 28. Απόφαση για διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης σχολικών επιτροπών
  Αρ. 29. Απόφαση  για διαγωνισμό πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λευκάδας
  Αρ. 30. Απόφαση εξουσιοδότησης στην δικηγόρο του Δήμου κ. Καρύδη Μαυρέτα να εκπροσωπήσει την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης στο Δικαστήριο για την αγωγή του κ. Ναπολέοντα Πατρίκιου
  Αρ. 31. Απόφαση εξουσιοδότησης της Προέδρου της σχολικής επιτροπής για άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα για τις εγγυήσεις των κυλικείων
  Αρ. 32. Απόφαση για συμπληρωματική πρόταση επισκευών-συντηρήσεων σχολείων
  Αρ. 33. Απόφαση για άμεση επισκευή της στέγης του Νηπ/γείου Αγίου Πέτρου λόγω επικινδυνότητας
  Αρ. 34. Απόφαση για πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου στα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λευκάδας για τη σχολική χρονιά 2012-2013 από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ανάλογα με τις απαιτήσεις των σχολικών μονάδων που δεν καλύπτονται από τις ΙΔΑΧ
   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011

 

Προσκλήσεις

   
   

 

Αποφάσεις

 

  Αρ.2.Απόφαση σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για της Καθηγήτριας Αγγλικών Μεσσήνη Ελισσάβετ
  Αρ. 3.Απόφαση για έκδοση e-banking στην Εθνική Τράπεζα για την ταχύτερη εξόφληση των συναλλαγών της σχολικής επιτροπής.
   Αρ. 4. Απόφαση στο αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δ.Σ. Νυδριού για παραχώρηση αίθουσας του Δ.Σ. Νυδριού
  Απ. 6. Απόφαση για κατανομή χρηματικού ποσού 12.970,42 στα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης για επισκευές συντηρήσεις .
  Αρ. 26. Έγκριση απολογισμών Σχολικών επιτροπών των Δημοτικών σχολείων και Νηπ/γείων: Μαραντοχωρίου, Καλάμου και Σφακιωτών
 

Αρ. 27. Απόφαση για αγορά προγράμματος <<ΕΠΑΦΟΣ>> για τη διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής  Α/θμιας Εκπ/σης  Δήμου Λευκάδας

   
   

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by