ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

       Ο Δήμος Λευκάδας στοχεύει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και στην αύξηση της συμμετοχικότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Δημόσια διαβούλευση είναι η ροή επικοινωνίας από τους πολίτες–δημότες προς τα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου μέσω χρήσης μηχανισμών που καλείται να εφαρμόσει ο Δήμος Λευκάδας. Είναι η δυνατότητα πραγματικού διαλόγου μεταξύ πολιτών και Δήμου.

       Τα οφέλη από την εφαρμογή της δημόσιας διαβούλευσης αφορούν:

• Στην ευαισθητοποίηση σε θέματα διοικητικής ανασυγκρότησης της περιφερειακής διοίκησης της χώρας.

• Τη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

• Τον τεκμηριωμένο και δημιουργικό διάλογο με όλους τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς.

• Την ανάληψη κοινής ευθύνης στην πραγματοποίηση ενός ολοκληρωμένου και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού.

       Η εδραίωση του θεσμού της δημόσιας διαβούλευσης στον Δήμο Λευκάδας προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση των οφελών της διάχυσης της πληροφορίας και της κοινωνικής συναίνεσης για την καλύτερη λειτουργία της διοίκησης στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

11-8-2020: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Οχημάτων Μεταφοράς - Με

Αποτελέσματα διαβούλευσης για την για την «για την : «Προμήθεια Εξοπλισμού Οχημάτων Μεταφοράς - Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων»   

 

Πατήστε εδώ

  Διαβούλευση
11-8-2020: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της από 29-7-2020 μελέτης

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της από 29-07-2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια λειοτεμαχιστή», συνολικού προϋπολογισμού 434.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Πατήστε εδώ

  Διαβούλευση
31-03-2020.Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την : «Προμήθεια Εξοπλισμού Οχημάτων Μεταφοράς - Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων»

Ο Δήμος Λευκάδας προκειμένου να προχωρήσει στη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την: «Προμήθεια Εξοπλισμού Οχημάτων Μεταφοράς - Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων» προϋπολογισμού 396.800,00€ με Φ.Π.Α. για λογαριασμό του Δήμου Μεγανησίου, ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

  Διαβούλευση
7-01-2020.Πρόσκληση για Διαβούλευση

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/18 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση,στις 13 Ιανουαρίου 2020 Δευτέρα και ώρα 18.00, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητήριο,πατήστε ΕΔΩ.

  Διαβούλευση
3-12-2019: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν. 3852/2010), θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου,του Δήμου Λευκαδας (Διοικητήριο Λευκαδας), την 11η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λευκαδας έτους 2020. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 12 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν. 3852/2010). Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση.

  Διαβούλευση
18-9-2019.ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18 ο Δήμος Λευκάδας, προκειμένου να συγκροτήσει τη νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία 2019-2023, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση πατήστε εδω.

  Διαβούλευση
25-1-2016: Δημόσια διαβούλευση Κανονισμού αδειών χρήσης & λειτουργίας Μουσικής

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

 

         Ο Δήμος Λευκάδας καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με το παρακάτω θέμα "Κανονισμός αδειών χρήσης και λειτουργίας Μουσικής".

Πατήστε εδώ για το σχέδιο

  Διαβούλευση
30-10-2015: Διαβούλευση 1ης Ενότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2015-2019

Διαβούλευση

1ης Ενότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2015-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 Το Σχέδιο της 1ης Ενότητας που αφορά τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2015 – 2019, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις παρατηρήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Λευκάδας.

Αρχείο                                                                           

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Διαβούλευση
30-10-2015: Δημόσιος Διάλογος για το Σχέδιο Κανονισμού Βοσκότοπων

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

πατήστε εδώ για το σχέδιο νέος κανονισμός βοσκότοπων

 

Η διαδικασία διαβούλευσης διεκόπη σε συνέχεια του Νόμου 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α´ 164) σύμφωνα με τον οποίο τα άρθρα 1-12 ορίζουν λεπτομερώς την έννοια των «Βοσκήσιμων Γαιών» (βοσκοτόπια), προβλέπουν τη δημιουργία «Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων» από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την καταγραφή των βοσκότοπων, καθώς και τη σύσταση «Γνωμοδοτικής Επιτροπής Βοσκήσιμων Γαιών» έργο της οποίας είναι η παροχή γνώμης στον Υπουργό για κάθε θέμα που αφορά τη βόσκηση.

  Διαβούλευση
8-6-2015: Δημόσια διαβούλευση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

για τον Κανονισμό λειτουργίας αθλτικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας

      Με βασική επιδίωξη την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αθλούμενους καθώς και την αποτελεσματικότερη και καλύτερη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, παραθέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στο οποίο μπορούν όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι, δημότες και φορείς να κάνουν τις παρατηρήσεις τους για την βελτίωσή του.

      Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποστέλλουν τυχόν σχολιά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την Τετάρτη 24-6-2014.

Δείτε και κατεβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

  Διαβούλευση
Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by