ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η  Πρόσκληση  Τρίτη 10-01-2017 και ώρα 9:00 π.μ.

2η Πρόσκληση Δευτέρα 23-1-2017 και ώρα 9:00

3η Πρόσκληση Τετάρτη 1-2- 2017 και ώρα 9:00

4η Πρόσκληση Τετάρτη 8-2-2017 και ώρα 9:30

5η Πρόσκληση Δευτέρα 20-3-2017 και ώρα 9:00

6η Πρόσκληση Παρασκευή 9-6-2017 και ώρα 9:00

7η Πρόσκληση Πέμπτη 6-7-2017 και ώρα 9:00 κατεπείγουσα

8η Πρόσκληση Παρασκευή 4-8-2017 και ώρα 9:00

9η Πρόσκληση Πέμπτη 28-09-2017 και ώρα 9:00 κατεπείγουσα

10η Πρόσκληση Παρασκευή 01-12-2017 και ώρα 9:00 
 
11η Πρόσκληση Παρασκευή 08-12-2017 και ώρα 12:30 κατεπείγουσα
 
12η Πρόσκληση Τετάρτη 13-12-2017 και ώρα 9:30
 
13η Πρόσκληση Πέμπτη 14-12-2017 και ώρα 9:30  κατεπείγουσα

14η Πρόσκληση Τετάρτη 27-12-2017 και ώρα 14:30 κατεπείγουσα

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by