ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Απόφαση Δ.Σ. για  δωρεάν παράταση παραχώρηση χρήσης  κοινοχρήστου χώρου Δ.Κ. Λευκάδας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας για διοργάνωση εκδηλώσεων  Χριστουγέννων  2016 και Πρωτοχρονιάς 2017

2: Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2017

3: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή της χρηματοδότησης για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, έγκριση σχεδίου σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για υπογραφή της

4: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγία Άννα Τ.Κ. Δρυμώνα»

5: Απόφαση Δ.Σ. για ανανέωση θητείας της επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας για την θητεία 2017-2019

6: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του Ν.1566/85) για την διετία 2017-2019

7: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 113/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας», που αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του

8: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή προσαυξήσεων από λογαριασμό ύδρευσης της κας Ευτυχίας Λάζαρη του Κων/νου

9: Απόφαση Δ.Σ. συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.290,00 €

10: Απόφαση Δ.Σ. συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ», προϋπολογισμού 17.000,00 €

11: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» αναδόχου Ηλία Περδικάρη ΕΔΕ

12: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων, για εκτέλεση υπηρεσίας

13: Απόφαση Δ.Σ.  για ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017

14: Ψήφισμα της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» σχετικά  με τη νέα ρατσιστική επίθεση της Χρυσής Αυγής στο σχολείο του Περάματος

15: Απόφαση  Δ.Σ. παραχώρησης της χρήσης του παλιού δημοτικού σχολείου Νυδριού  στην Δ.Κ., για την αξιοποίηση και τη μετατροπή σε πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων με την ονομασία» «ΒΙΛΧΕΛΜ ΝΤΕΡΠΦΕΛΔ»

16: Απόφαση  Δ.Σ. δημιουργίας θέσης πρόσδεσης Ε/Γ & Ο/Γ σκαφών στο λιμένα Βασιλικής   προς εξυπηρέτηση της πορθμειακής σύνδεσης Λευκάδας-Κεφαλληνίας- Ιθάκης

17: Απόφαση Δ.Σ.  για τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην ψήφισητου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2017

18: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000€

19: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 3.550.000,00 €

20: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΕ» ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ», προϋπολογισμού 561.913,85 €

21: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΟ ΑΓΩΓΟ», προϋπολογισμού 440.000,00 €

22: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ-Μ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00 €

23: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λευκάδας

24: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, παράγραφος 1γ του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α/07.02.2000) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας ως πολυσύχναστων, για το  έτος 2017

25: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2017

26: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος  2017

27: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής μικρών έργων – εργασιών του Π.Δ. 171/87 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011)

28: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 265.000,00 €

29: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΕΔΕ

30: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας

 31: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 29/17 απόφαση Ο.Ε.)

32: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παραχώρηση στο Δήμο Λευκάδας της χρήσης των παλαιών αιθουσών του Δικαστικού Μεγάρου Λευκάδας για στέγαση και λειτουργία της κοινωνικής δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών / Ατόμων Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)» της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας

33: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με αποδοχή εκτέλεσης έργου και αποδοχή πίστωσης, της Πράξης με τίτλο «Δομή παροχής βασικών αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας» στο Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση  της φτώχειας και των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», με Κωδικό ΟΠΣ 5002118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 2220/30-11-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

34: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με αποδοχή εκτέλεσης έργου και αποδοχή πίστωσης, της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» στο Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση  της φτώχειας και των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», με Κωδικό ΟΠΣ 5002116, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 2141/15-12-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

35: Απόφαση Δ.Σ.  για   έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ», προϋπολογισμού 600.000,00 €

36: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ»,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ31)

37: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΓΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 274.000,00 €

38: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο'' ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΓΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ « ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ'' στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ32)

39: Απόφαση Δ.Σ.  για   έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00 € 

40: Απόφαση Δ.Σ.  για   έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00 €. 

41: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  προϋπολογισμού 138.620,00 €

42: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση  μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Φ.Ο. ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΙ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»,προϋπολογισμού 190.000,00 €

43: Απόφαση Δ.Σ.  για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 134/2014 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού, προϋπολογισμού 372.000,00 €

44: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

45: Απόφαση Δ.Σ.  για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 93/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» και τρόπος εκτέλεσης αυτού, προϋπολογισμού 1.000.000,00 €

46: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 47: Απόφαση Δ.Σ.  για  αναγόρευση σε επίτιμο δημότη Δήμου Λευκάδας της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου

48: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση του προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2017

49: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης-άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου ανατολικού άξονα» αναδόχου Μάντζιου Κωνσταντίνου

50: Απόφαση Δ.Σ.  για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Τσάμη Χρήστου Ε.Δ.Ε.

51: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης πρωτεύοντος δικτύου δυτικού άξονα» αναδόχου εταιρίας: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

52: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση 1ου ΑΠΕ που αφορά το έργο:  «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ  ΒΑΥΚΕΡΗΣ»

53: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση 1ης    παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ –ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17ης -11-2015»

54: Απόφαση Δ.Σ.  για ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων Π.Ε. Λευκάδας για το έτος 2017

55: Απόφαση Δ.Σ.  για  αποδοχή παραίτησης του δημοτικού συμβούλου Κων/νου Γληγόρη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας & Αιτ/νίας και αντικατάστασή του καθώς και αντικατάσταση αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Λευκάδας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)

56: Απόφαση Δ.Σ.   για τροποποίηση της υπ αριθ. 278/14 απόφασης του Δ.Σ. για  την αντικατάσταση μέλους  στη Σχολική Επιτροπή A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας

57: Απόφαση Δ.Σ.  για εκποίηση των κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας

58: Απόφαση Δ.Σ.  για εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην περιοχή «Πόρτο Κατσίκι» της Τ.Κ. Αθανίου για χώρο στάθμευσης οχημάτων

59: Απόφαση Δ.Σ.   για διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τροφείων

60: Απόφαση Δ.Σ. για Α΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2017

61: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μίσθωσης δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και παράταση μισθωμάτων καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Λευκάδας

62: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αιτήματος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για ανανέωση μισθώματος σταθμού βάσης στη θέση Καλαθάκι της Τ.Κ. Αγ. Πέτρου και Βίγκλα Πανοχωρίου Τ.Κ. Δραγάνου

63: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη του Φιλίππου,   κατ' εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 26/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09)

64: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη του Φιλίππου,   κατ' εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 30/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09)

65: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη του Φιλίππου,   κατ' εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 31/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09)

66: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη,   κατ' εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 136/2016 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09)

67: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  Δήμου Λευκάδος με το Δήμο Μεγανησίου για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ31) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος» για την υλοποίησης της πράξης: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου»

68: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης για λογαριασμό του Δήμου Μεγανησίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ31) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος» για την υλοποίησης της πράξης: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου»

69: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) στο Δήμο Λευκάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ38)

70: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο "Yπηρεσίες παρακολούθησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων Βιολογικών Καθαρισμών Λευκάδας- Αγ. Νικήτα-Βασιλικής και Ελλομένου στο Δήμο Λευκάδας" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ38)

71: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο 'Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Λευκάδας 'στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ39)

72: Απόφαση Δ.Σ. περί συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως μετόχου μαζί  με άλλους μετόχους που αποτελούν την LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για σύγκληση  έκτακτης γενικής συνέλευσης με μοναδικό θέμα τον ορισμό δικηγόρου για εκπροσώπηση της ως άνω εταιρείας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην δικάσιμο 7-4-2017 ή σε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής  του Φίλιππου Μεσσήνη εναντίον  της LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.

73: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 106.786,82 €

74: Απόφαση Δ.Σ.  για επικαιροποίηση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ» Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 370.000,00 €

75: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ» Δήμου Λευκάδας, στην πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ32Α/Α ΟΠΣ:1891/2016 και τίτλο «Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

76: Απόφαση Δ.Σ.  για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» αναδόχου: Νικούλη Αλκύων Ε.Δ.Ε.

77: Απόφαση Δ.Σ.  για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ» αναδόχου: Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου Ε.Δ.Ε.

78: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση πρακτικού για την καταστροφή υλικού που δεν έχει καμία αξία

79: Απόφαση Δ.Σ. για την εγκατάσταση και χρήση τριών (3) τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών (P.O.S.) στο Ταμείο του Δήμου Λευκάδας

80: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομιών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

81: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄ αριθ. 77/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Λευκάδας

82: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου  για εκτέλεση υπηρεσίας

83: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του  Δήμου Λευκάδας (σχετική η υπ΄ αριθμ. 4/2017 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

84: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

85: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου, στην περιοχή Συβότων  στη θέση «Γυαλί» της Τ.Κ. Ευγήρου Λευκάδας. (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

86: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου, στην εκτός οικισμού περιοχή Συβότων  της Τ.Κ. Ευγήρου στην ειδική θέση «Τράχηλος» (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

87: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου εκτός Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι (Ιστορικός Τόπος), περιοχή Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Δ. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

88: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εισόδου-εξόδου ανοιχτών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 ψυχαγωγικού χαρακτήρα ιδιοκτησίας Μικρώνη Αθανασίου με ενοικιαστή την κ. Παλαντζά Ελένη επί της περιφερειακής οδού Νυδριού (σχετ. η υπ΄αριθ. 4/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

89: Απόφαση Δ.Σ. για αύξηση της χωροθέτησης χώρου στάθμευσης επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) στη Δ.Κ. Νυδριού Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 5/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

90: Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 του Ν. 3852/10), για  το εναπομείναν χρονικό διάστημα της τρέχουσας  δημοτικής περιόδου( 06/03/2017 έως  31/08/2019)

91: Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 του Ν. 3852/10), για  το εναπομείναν χρονικό διάστημα της τρέχουσας  δημοτικής περιόδου( 06/03/2017 έως  31/08/2019)

92: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 του Ν. 3852/10), για  το εναπομείναν χρονικό διάστημα της τρέχουσας  δημοτικής περιόδου( 06/03/2017 έως  31/08/2019)

93: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 στις Δημ. Κοινότητες Κάλαμου και Καστού

94: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  με το Δήμο Μεγανησίου για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ32) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» για την υλοποίησης της πράξης: «Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας» προϋπολογισμού 330.000,00€

95: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ32) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: «Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» για την υλοποίησης της πράξης: «Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας»

96: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  με το Δήμο Μεγανησίου για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ32) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» για την υλοποίησης της πράξης: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου» προϋπολογισμού 430.000,00€

97: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ32) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: «Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» για την υλοποίησης της πράξης: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου»

98: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομιών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

99: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017

100: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου & Εντεταλμένου Συμβούλου  για εκτέλεση υπηρεσίας 

 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by