ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Διεύθυνση Δήμου Λευκάδας

Αντώνη Τζεβελέκη - Υποσμ. Κατωπόδη - Φλογαΐτη (Διοικητήριο)

Τ.Κ. 31100, Λευκάδα

 

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email)

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by