Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

:Πρόσκληση  Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020,και ώρα 15:00.

2η: Πρόσκληση Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00

: Πρόσκληση Τετάρτη 12 Φεβρουαρίιου 2020 και ώρα 16:00

Πρόσκληση Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00 Ειδική Συνεδρίαση

Πρόσκληση Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 16:00

Πρόσκληση Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00-16:00 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Πρόσκληση Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 16:00-20:00 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

:Πρόσκληση με τηλεδιάσκεψη στις 9 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00.

9η:Πρόσκληση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 17:00μμ.

10η:Πρόσκληση Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 19:00 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.

11η:Πρόσκληση Δευτέρα 18 Μαίου και ώρα 18:00 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

12η:Πρόσκληση ημέρα στις 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ.

13η:Πρόσκληση Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:30 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ.

14η:Πρόσκληση ημέρα Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020,και ώρα 18:00 ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

15η:Πρόσκληση ημέρα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη .

16:Πρόσκληση ημέρα Τρίτη 18 Αυγούστου 2020, και ώρα 15:00 .με τηλεδιάσκεψη .

17:Πρόσκληση ημέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη .

18η:Πρόσκληση ημέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 με Τηλεδιάσκεψη

19η Πρόσκληση ημέρα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 με Τηλεδιάσκεψη

20η:Πρόσκληση στις 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex).

21:Πρόσκληση στις 13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 κατεπείγουσα με τηλεδιάσκεψη

22η:Πρόσκληση στις 23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

23η:Πρόσκληση στις 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

24η:Πρόσκληση στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη ειδική συνεδρίαση.

25η: Πρόσκληση στις 28 Δεκεμβρίου 2020,ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ,ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by