ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η   Πρόσκληση Παρασκευή 13-01-2017 και ώρα 16:00 τακτική 

2η  Πρόσκληση Παρασκευή 13-01-2017 και ώρα 18:00 ειδική

3η Πρόσκληση Τετάρτη 25-1-2017 και ώρα 16:00 τακτική

Πρόσκληση Δευτέρα 13-2-2017 και ώρα 16:00 ειδική

5η Πρόσκληση Δευτέρα 13-2-2017 και ώρα 17:00 τακτική

6η Πρόσκληση Δευτέρα 20-20-2017 και ώρα 15:00 τακτική

7η  Πρόσκληση Παρασκευή 24-2-2017 και ώρα 16:00 τακτική

8η Πρόσκληση Κυριακή 5-3-2017 και ώρα 10:00 ειδική

9η Πρόσκληση Δευτέρα 17-3-2017 και ωρα 16:00 τακτική

10η Πρόσκληση Δευτέρα 27-3-2017 και ώρα 16:00 τακτική

11η Πρόσκληση Παρασκευή 7-4-2017 και ώρα 16:00 τακτική

12η Πρόσκληση Τετάρτη 26-4-2017 και ώρα 16:00 τακτική

13η Πρόσκληση Παρασκευή 12-5-2017 και ώρα 16:00 τακτική

14η Πρόσκληση Δευτέρα 22-5-2017 και ώρα 16:00 τακτική

15η Πρόσκληση Δευτέρα 12/6/2017 και ώρα 16:00 τακτική

16η Πρόσκληση Δευτέρα 19-6-2017 και ώρα 16:00 τακτική

17η Πρόσκληση Δευτέρα 10-7-2017 και ώρα 16:00  τακτική

18η Πρόσκληση Τετάρτη 12-7-2017 και ωρα 15:00 κατεπείγουσα

19η Πρόσκληση Παρασκευή 14-7-2017 και ώρα 15:00 τακτική

20η Πρόσκληση Παρασκευή 4-8-2017 και ώρα 16:00 τακτική

21η Πρόσκληση Τετάρτη 16-8-2017 και ώρα 16:00 ειδική

22η Πρόσκληση Τετάρτη 16-8-2017 και ώρα 17:00 τακτική

23η Πρόσκληση Τετάρτη 30/8/2017 και ώρα 16:00 τακτική

24η Πρόσκληση Τετάρτη 1/9/2017 και ώρα 14:30 τακτική

25η Πρόσκληση Δευτέρα 18-9-2017 και ώρα 16:00 τακτική

26η Πρόσκληση Δευτέρα 2-10-2017 και ώρα 17:00 τακτική

27η Πρόσκληση Δευτέρα 23-10-2017 και ώρα 17:00 τακτική

28η Πρόσκληση Πέμπτη 2-11-2017 και ώρα 17:00 τακτική

29η Πρόσκληση Τετάρτη 15-11-2017 και ώρα 15:00 κατεπείγουσα

30η Πρόσκληση Δευτέρα 20-11-17 και ώρα 17:00 τακτική

31η  Πρόσκληση Πέμπτη 23/11/2017  και ώρα 14:30 κατεπείγουσα

32η Πρόσκληση Παρασκευή 1-12-2017 και ώρα 17:00 τακτική

33η Πρόσκληση Δευτέρα 11-12-2017 και ώρα 17:00 τακτική

34η  Πρόσκληση Τρίτη 12/12/2017  και ώρα 14:30 κατεπείγουσα

35η  Πρόσκληση Τρίτη 19/12/2017  και ώρα 17:00 τακτική

36η Πρόσκληση Τρίτη 19/12/2017  και ώρα 19:00 ειδική

37η Πρόσκληση Πέμπτη 28/12/2017 και ώρα 15:00 τακτική

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by