Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η:Πρόσκληση ημέρα Παρασκευή 5-2-2021 και ώρα 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ .

2η:Πρόσκληση ημέρα Δευτέρα 5-4-2021 και ώρα 10:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ .

3η:Πρόσκληση ημέρα Μεγάλη Τετάρτη 28-4-2021 και ώρα 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ .

:Πρόσκληση ημέρα Πέμπτη 8-7-2021 και ώρα 11:00 σε κατεπείγουσα με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

:Πρόσκληση ημέρα Δευτέρα 12-7-2021 και ώρα 11:00 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

6η:Πρόσκληση ημέρα Πέμπτη 29-7-2021 και ώρα 11:00 σε κατεπείγουσα με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

:Πρόσκληση ημέρα Τετάρτη 25-8-2021 και ώρα 11:00 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

:Πρόσκληση ημέρα Παρασκευή 1-10-2021 και ώρα 11:00 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by