Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Απόφαση Ε.Π.Ζ. για σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019.

2:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. επί της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Βασιλική Πόντη στο Ο.Τ. 71Α.

3:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας.

4:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.).

5:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. περί σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Λευκάδας.

6:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή εντός των ορίων οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδρίου - Μ.Αυλακίου.

Πρακτικό: Μετά τη διαπίστωση της έλλειψης απαρτίας, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έλυσε την Συνεδρίαση.

7:Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης ή μη της μελέτης με τίτλο " ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ "

8:Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης εισόδου – εξόδου για την επιχείρηση χονδρικής εμπορίας φρούτων της Ουρανίας Κοντογιάννη του Ανδρέα επί της Δημοτικής οδού Καραβέλα εκτός σχεδίου στη θέση "Περιβόλια" της Κοινότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας.

9:Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης ή μη της μελέτης με τίτλο " ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ".

10:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με αναγνώριση της οδού που συνδέει την κύρια Δημοτική οδό Νικιάνας Αγίων Πατέρων (ΦΕΚ 448/1991) με την κύρια Δημοτική οδό Πλατύστομα - Περιγιάλι (ΦΕΚ 451/2004) (παλαιά ενετική οδός) ως προϋφιστάμενη του 1923.

11:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε ιδιοκτησία του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην θέση «Λιθάρια» του Δ. Λευκάδας.

12:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2020.

13:Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για την επιχείρηση "επαγγελματικού εργαστηρίου αρτοποιίας" ιδιοκτησίας "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΚΕ" επί της Δημοτικής οδού με αριθμό 63 του σχεδίου πόλης Λευκάδας στη θέση "ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ - ΠΑΠΑΡΟΥΝΙ " στα "Περιβόλια" της Κοινότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας.

14:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας: 1) αριθ. πρωτ: 8810/09-05-19 η οποία συσχετίζεται με την αρ. πρωτ: 10168/30-05-19 2) αριθ. πρωτ: 10578/31-05-19, 3) αριθ. πρωτ: 10778/03-06-19, 4) αριθ. πρωτ: 10783/03-06-19 και 5) αριθ. πρωτ: 10794/03-06-19.

15:Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

16 :Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης ή μη μελέτης με τίτλο «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Γ. ΦΙΛΙΠΠΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

17: Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης συμπλήρωσης πολεοδομικής μελέτης σε περιοχή που περιλαμβάνεται στην πολεοδομική ενότητα πόλης Λευκάδας και στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) κατόπιν αιτήματος των Ευστράτιου Αραβανή, Σουζάνας Κατωπόδη, Σπυρίδωνα Βεργίνη, Πέτρου Γαντζία και Κων/νου Κατωπόδη

18:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για τροποποίηση χρήσεων γης στην περιοχή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης (περιοχή επέκτασης) τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του Δ. Λευκάδας, στο Ο.Τ. ΚΦ428, ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας.

19:Απόφαση Ε.Π.Ζ. για τον καθορισμό τελών χρήσης δημοτικών νεκροταφείων 2021.

20: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας:

21:Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης ή μη μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ "ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ" ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.» .

22: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας από την πλατεία Ξενοφώντα Γληγόρη στην οδό Αντωνίου Τζεβελέκη.

23:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by