Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Συζήτηση ενημέρωση σχετικά με το κτηματολόγιο Τσουκαλάδων.

2:Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018.

3:Απόφαση Δ.Σ. για χαρακτηρισμό δασικής οδού Πόντι-Νηρά.

4:Απόφαση Δ.Σ. για προσωρινή, δωρεάν παραχώρηση προς χρήση, δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, στο Δήμο Ξηρομέρου.

5:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020.

6:Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020.Πίνακας.

7:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου».

8:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου – Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου.

9:Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση αιθουσών του πρώην δημοτικού σχολείου κοινότητας Βλυχού Δήμου Λευκάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βλυχού-Γενίου «ΘΕΑΛΟΣ» και στον Σύλλογο Μαχητικών Αθλημάτων Πλαγιάς Αιτωλοακαρνανίας (Απολλώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Πυγμαχίας).

10:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή, και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 372.000,00 € με ΦΠΑ.

11:Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

12:Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με την αναφορά του Υπουργού Ναυτιλίας, περί ένταξης των Δ.Λ.Τ. υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

13:Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως συμπράττων στη δράση «Για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσεως» στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019»με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Aegean Rebreath».

14:Απόφαση Δ.Σ. περί α) δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & β) ετήσιας συντήρησης για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας.

15:Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση εκθέσεων εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

16:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας».

17:Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για συμμετοχή τους στις επιτροπές: α) διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και β) εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων έτους 2020.

18:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. το άρθρο 10 της υπ΄ αριθ. 131/2019 απόφασης Δ.Σ.) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο "Ανασκαφή - Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδας Β΄ Φάση".

19:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. το άρθρο 5 και στο άρθρο 10 της με αριθμ. 167/2019 απόφασης Δ.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο " Συντήρηση λιμενικής εγκατάστασης, Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών, Λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο Σκαφών στο λιμένα Βασ.

20:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. το άρθρο 5 της με αριθμ. 483/2018 απόφασης Δ.Σ.) και του Γραμματέα αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας Νομού Λευκάδας».

21:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. το άρθρο 5 της με αριθμ. 169/2016 απόφασης Δ.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο "Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας".

22:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 1.400.000,00 €.

23:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 22.000,00 €.

24:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 100.000,00 €.

25:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2020 περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

26:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, έτους 2020.

27:Απόφαση Δ.Σ. για Δ' κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2019.

28:Απόφαση Δ.Σ. για συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2019.

Πρακτικό: ματαίωσης 4ης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ.

Πρακτικό:ματαίωσης 5ης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

29:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 52/20 απόφαση Ο.Ε.).

30:Απόφαση Δ.Σ. πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα RE.CO.RD – επαναπροκήρυξη θέσης.

31:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας».

32:Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης χώρου (Δημοτικού Κτηνιατρείου) Δήμου Λευκάδας σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

33:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση λιμενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής Λευκάδας»

34:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής».

35:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και «ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ85) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών ΠΙΝ» για την υλοποίησης της πράξης: «Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου»

36:Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 21/2020 απόφασής του, σχετικά με την αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο "Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας".

37:Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 167/2014 αποφασής του, περί τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Βασιλική-Πόντι Αγ. Πέτρου τέως Δήμου Απολλωνίων νυν Νομού Λευκάδας, στη θέση της ιδιοκτησίας Γεωργίου Πολίτη Ο.Τ. 71Α με ΚΑ 0202047, ως προς τον αποχαρακτηρισμό του, από κοινωφελή χώρο σε οικοδομήσιμο, σε εφαρμογή της 347/2007 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

38:Απόφαση Δ.Σ. καθορισμού ωραρίου εργασίας Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Λευκάδας για το έτος 2020 και εφεξής.

39:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας, έτους 2019 (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

40:Απόφαση Δ.Σ. για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Καρυάς με σκοπό την χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

41: Απόφαση Δ.Σ. για την μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Βασιλικής Δ.Ε. Απολλωνίων με σκοπό την χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων

42: Απόφαση Δ.Σ. για την μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών με σκοπό την χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

43: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας. 

44: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.500,00 €.

45: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», προϋπολογισμού 22.290,46 €.

46: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ», προϋπολογισμού 52.000,00 €.

47: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού 11.999,03 €.

48: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 24.798,77 €.

49: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΈΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 79.999,22 €.

50: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 106.786,82 €.

51: Απόφαση Δ.Σ για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2019-2020

52: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό πολιτικού υπεύθυνου του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις».

53: Απόφαση Δ.Σ. για A' Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020.

54: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χώρου της αίθουσας του πρώην δημοτικού σχολείου Ευγήρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Ευγηρωτών Λευκάδας " Η Αρετούσα".

Πρακτικά Συνεδρίασης Προεδρίου Λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα της υβριστικής έκφρασης κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης στις 13/04/2020.

55:Ενημέρωση – συζήτηση για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο δήμο Λευκάδας.

56: Ψήφισμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Καρυάς, σχετικά με την κατάργηση του Ληξιαρχείου Καρυάς.

57:Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης ποσού 40.000,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 18209/13-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ) απόφαση του ΥΠΕΣ περί έκτακτης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, συνολικής δαπάνης 40.000,00 ευρώ.

58:Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 20210/27-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΛΒ46ΜΤΛ6-ΕΙΖ) απόφαση του ΥΠΕΣ περί έκτακτης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά, συνολικής δαπάνης 10.000,00 ευρώ.

59:Απόφαση Δ.Σ. για λήψη οικονομικών μέτρων από το Δήμο Λευκάδας για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 (σχετ. η υπ΄αριθ. 97/2020 απόφαση Ο.Ε.)

.60: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα για το έτος 2020 σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07 και του άρθρου 12 του Ν. 4071/12.

61:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020, αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας έτους 2020 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.

62: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση της πράξης «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα, με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικοτουριστική ανάδειξή της.

63: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση από την Κτηματική Υπηρεσία στο Δήμο Λευκάδας τμήματος έκτασης παλαιού Αιγιαλού στο Δημόσιο Κτήμα ΒΚ75, για την δημιουργία πρότυπου περιβαλλοντικού θεματικού πάρκου.

64: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με τους συμβασιούχους εργαζόμενους με το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

65:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 14/2020 απόφασης Διοικητ. Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ που αφορά στην έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

66:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 35/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Πνευματικού Κέντρου.

67: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση παραχώρησης απορριμματοφόρων από το Δήμο Λευκάδας στο Δήμο Ξηρομέρου (σχετ. η υπ΄αριθ. 4/2020 Δ.Σ).

68:Απόφαση Δ.Σ. για κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού

69:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγορικής εταιρείας «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ- ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09.

70:Αλλαγή θεσμικού πλαισίου στη διαχείριση στερεών αποβλήτων στα νησιά της Π.Ι.Ν.

71:Απόφαση Δ.Σ για χαρακτηρισμό θέματος που αφορά σε δήλωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Σκιαδαρέση Σωτήρη σε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη, ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (παρ. 7 άρθρο 67 Ν. 3852/10).

72:Ορισμός τακτικού μέλους στην επιτροπή επιλογής Δικηγόρου με τον αναπληρωτή του.

73: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019 – 2020.

74:Απόφαση ΔΣ για την ακύρωση της διαδικασίας πρόσληψης ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πρόγραμμα RE.CO.RD –INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, - Επαναπροκήρυξη της θέσης.

75:Απόφαση ΔΣ για την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του Δήμου Λευκάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

76:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

77:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021-2024 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 112/2020 απόφαση Ο.Ε.).

78: Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 24891/16-04-2020 (ΑΔΑ:Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2) απόφαση του ΥΠΕΣ περί έκτακτης επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη αναγκών για την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων, συνολικής δαπάνης 5.000,00 ευρώ.

79:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.

80:Απόφαση Δ.Σ. περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή εντός των ορίων οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδρίου - Μ.Αυλακίου (αρ.6/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.)

81:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην ακύρωση της υπ΄αριθ. 35/2020 απόφασής του και επανέγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Πνευματικού Κέντρου.

82:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση παραχώρησης απορριμματοφόρων από το Δήμο Λευκάδας στο Δήμο Ξηρομέρου.

83: Ενημέρωση σχετικά με αίτημα επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης περί εξασφάλισης των προϋποθέσεων για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων του Δήμου μας για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

84:Ενημέρωση σχετικά με αίτημα επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης περί λήψης μέτρων για την αντιπυρική προστασία στα όρια του Δήμου μας.

85:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας.

86:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου στην κοινότητα Τσουκαλάδων για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων

87:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Ελλομένου» προϋπολογισμού 15.000,00 €.

88:Απόφαση Δ.Σ. για Β΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020.

89:: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης χώρου (Δημοτικού Κτηνιατρείου) του Δήμου Λευκάδας σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

90:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με: α) έγκριση σύστασης και λειτουργίας Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Λευκάδας και β) έγκριση του σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Λευκάδας.

91:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με πληρωμή ποσού για σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας.

92: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση δημοτικού χώρου εκτάσεως 1.500 τ.μ. στη θέση «Πόρτο Κατσίκι» Κοινότητας Αθανίου, με σκοπό την χρήση του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.

93:Απόφαση Δ.Σ. για τις προτεινόμενες προς παραχώρηση θέσεις απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου μας, κατόπιν δημοπρασίας , σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 47458ΕΞ2020 (ΦΕΚ 1864 τα Β/15.05.2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών.

94: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας μετά την Α.Π. οικ. 36316/267/29-05-2020 πρόσκληση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προκειμένου ο Δήμος Λευκάδας να μετάσχει ως μέτοχος στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση.

95:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄ αρ. 5/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ. και η υπ΄αρ. 119/2020 απόφ. Ο.Ε.).

96:Απόφαση Δ.Σ. καθορισμού ύψους δικαιωμάτων και τελών, του άρθρου 23 του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄ αρ. 120/2020 απόφ. Ο.Ε.).

97:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με τον κωδικό ονομασίας «ΙΟΛΑΟΣ».

98:Απόφαση Δ.Σ. περί καθορισμού τελών χρήσης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας - Απολλωνίων - Ελλομένου σε όμορους εκμεταλλευτές, για το έτος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 183/20 απόφ.Ο.Ε.)

99:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με: α) έγκριση σύστασης και λειτουργίας Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Λευκάδας και β) έγκριση του σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Λευκάδας.

100:Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού 2 Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου έτους 2019 στη ΔΕΠΟΚΑΛ, σύμφωνα με το άρθρο 261 ν. 3463/2006 και ορισμό αμοιβής των.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by