ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου, στην περιοχή Συββότων στη θέση «Γυαλί» της Τ.Κ. Ευγήρου Λευκάδας. (Σχετ: η από 25-11-2016/Δ.Λ. 24372 αίτηση του κ. Τριανταφυλλόπουλου Παναγιώτη.)
 
2: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου, στην εκτός οικισμού περιοχή Συββότων της Τ.Κ. Ευγήρου στην ειδική θέση «Τράχηλος».(Σχετ: η από 6-10-16/Δ.Λ. 20497 αίτηση του κ. Φατούρου Ανδρέα του Επαμεινώνδα
 
3: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για διόρθωση διαγράμματος του Εθνικού κτηματολογίου εκτός Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι (Ιστορικός Τόπος), περιοχή Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Δ. Λευκάδας
 
4: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση εισόδου – εξόδου ανοιχτών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 ψυχαγωγικού χαρακτήρα ιδιοκτησίας Μικρώνη Αθανασίου με ενοικιαστή την κ. Παλαντζά Ελένη επί της περιφερειακής οδού Νυδριού 
 
5: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για αύξηση της χωροθέτησης χώρου στάθμευσης επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) στη Δ.Κ. Νυδριού Λευκάδας
 
6: Απόφαση Ε.Π.Ζ για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Αϊβαλιώτη Δημητρίου του Παναγιώτη στη Καρυά Λευκάδας
 
7: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας

8: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισμό του δρόμου ως κοινοχρήστου την εκτός σχεδίου περιοχή Καλαμιτσίου στην ειδική θέση «Κάθισμα» της Τ.Κ. Καλαμιτσίου Δήμου Λευκάδας

9: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος: «ΚΑΤ. IV ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»,  ιδιοκτησίας Πολίτη Κυριάκου του Ευσταθίου στη Βασιλική Λευκάδας
 
10: Απόφαση ΕΠΖ για σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016

11: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Συββότων στην ειδική θέση «Πλατύ Χωράφι» της Τοπικής Κοινότητας Ευγήρου Δήμου Λευκάδας

12: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στο Ο.Τ. 132 σχεδίου πόλεως στη Δ.Κ. Νυδριού

13: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη, καταστήματος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» στην Εξάνθεια Λευκάδας, σε κτήριο ιδιοκτησίας  Γράψα Ιωσήφ

14: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη, καταστήματος ΚΑΤ. IV «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ» στην Βασιλική  Λευκάδας, σε κτήριο ιδιοκτησίας  του Ζαφείρη Στέφανου

15: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη, καταστήματος της Ζαχαροπούλου Ουρανίας,  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV  ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ στην Καρυά Λευκάδας, σε κτήριο ιδιοκτησίας  της

16: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη, καταστήματος του Ζώτου Αντώνιου εκπροσώπου της ΖΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε,  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV  «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ» στην Βασιλική Λευκάδας, σε κτήριο ιδιοκτησίας  Δημητρίου Πολίτη.

17: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη, καταστήματος ΚΑΤ. IV «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ » στην Βασιλική  Λευκάδας, σε κτήριο ιδιοκτησίας  του Ζώτου Αντώνη

18: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη, καταστήματος του Κων/νου Φατούρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV (ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» στο Αφτέλι Ευγήρου, σε κτήριο ιδιοκτησίας  του
 
19: Απόφαση ΕΠΖ για ορισμό θέσεων  για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2017»
 
20: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη, καταστήματος  ΚΑΤ.IV  ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην Ζαχαροπούλου Ουρανία, στην Καρυά Λευκάδας
 
21: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη, καταστήματος ΚΑΤ.IV  (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ)»  στον Πολίτη Σπυρίδωνα, στην Βασιλική Λευκάδας
 
22: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη, καταστήματος ΚΑΤ. IV «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  στον Ντούβαλη Γεώργιο, στον Επίσκοπο Λευκάδας
 
23: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη, καταστήματος  ΚΑΤ. IV  «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην Δουβίτσα Ιωάννα, στην Νικιάνα Λευκάδας
 
24: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για κοπή δένδρου στη Βασιλική Λευκάδας
 
25: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου επι της οδού Τζεβελέκη για εξυπηρέτηση - πρόσβαση ατόμων ΑΜΕΑ στο ύψος του χώρου στάθμευσης  (πιάτσας) ΤΑΞΙ στην πόλη της Λευκάδας

26: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου στην ειδική θέση «Σέλα» της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου Δήμου Λευκάδας

27: Απόφαση ΕΠΖ σχετικά με  τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας Τομέας Ι, στις ιδιοκτησίες Ελένης Καββαδά και Γρηγορίου Μπουρσινού στον ιστορικό τόπο παλαιάς πόλης και στο οικοδομικό τετράγωνο 305 επέκτασης σχεδίου πόλης

28: Απόφαση Ε.Π.Ζ σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2017 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων   των ferry-boat στο λιμάνι της Δ.Κ. Νυδριού
 
29: Απόφαση ΕΠΖ σχετικά με τροποποίηση υψομετρικής μελέτης σχεδίου πόλεως Βασιλικής – Πόντης
 
30: Απόφαση Ε.Π.Ζ σχετικά με διόρθωση διαγράμματος Εθνικού Κτηματολογίου, εντός Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι (Ιστορικός Τόπος), περιοχή Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Δ. Λευκάδας, μετά την αγωγή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
 
 31: Απόφαση ΕΠΖ σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου. (Σχετ: η αρ. 10902/17 αίτηση του κ. Σταματέλου Διονύσιου)
 
32: Απόφαση ΕΠΖ σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου. (Σχετ: η αρ. 4732/17 αίτηση του κ. Κολυβά Ιωάννη)
 
33: Απόφαση ΕΠΖ σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου. (Σχετ: η αρ. 5559/17 αίτηση του κ. Σκληρού Διονύσιου)
 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by