Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


201:Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την εγγραφή νηπίου στον Παιδικό Σταθμό Καρυάς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2018-2019 λόγω ύπαρξης κενών θέσεων.

202:Απόφαση Δ.Σ για απαλλαγή ποσού από τροφεία, την περίοδο 2016-2017.

203:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας.

204:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση.

205:Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση της χρήσης οχημάτων του Δήμου Λευκάδας στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΠΟΚΑΛ) για το πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών.

206:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με: α) την ένταξη του Δήμου Λευκάδας στις επιχειρήσεις/φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση Προγραμμάτων Μαθητείας για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Ι.Ε.Κ. ) κατά το σχολικό έτος 2019-2020, β) τον καθορισμό των ειδικοτήτων και του αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης γ) την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Λευκάδας προκειμένου να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος Μαθητείας.

207:Απόφαση Δ.Σ. για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την κατάθεση και διαχείριση πάγιας προκαταβολής των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

208:Απόφαση Δ.Σ. για Β' κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2019.

209:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της Νήσου Λευκάδος.

210:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας, που αφορά το έργο « ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ" , μέχρι τις 31/12/2019.

211:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης.

213:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» προϋπολογισμού 67.638,52 €.

214:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ» Δήμου Λευκάδας, αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.

215:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ-ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

216:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 297.069,49 €.

217:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.

218:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

219:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.

220:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», αναδόχου Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

221:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ,ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε».

222: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.

223: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» προϋπολογισμού 136.000,00 €.

224:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 9ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου.

225: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: ΕDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Πρακτικό 14-6-2019.

227:Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικειώς εισπραχθέντων ποσών.

228: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή τοιχείου χώρου δεματοποίησης», αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

229:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2019.

230:Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ειδικότητας του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. το οποίο θα προσληφθεί μέσω Κ.Α.Π σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 32113/2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

231:Απόφαση Δ.Σ. περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού χανδάκων στράγγισης παραπλεύρως αγροτικών δρόμων κάμπου Βασιλικής Δ.Ε. Απολλωνίων και ανάθεσης τους σε τρίτο.

232:Απόφαση Δ.Σ. περί αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών αποκατάστασης καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και ανάθεσης τους με συνοπτικό διαγωνισμό σε τρίτο.

233:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

234:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

235:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

236:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

237:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

238:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ» αναδόχου: Αλέξανδρου Ν. Γέροντα Ε.Δ.Ε.

239:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου: Αλέξανδρου Ν. Γέροντα Ε.Δ.Ε.

240:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου: Ιωάννη Σταυρόπουλου Ε.Δ.Ε.

241: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ» αναδόχου: Παναγιώτη Τζούρου Ε.Δ.Ε.

246:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (2+710) ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΝΤΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

247:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 19.917,88 €.

248:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.306.000,00 €.

249:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 199.995,88 €.

250:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή ή μη της Συλλογικής Συμφωνίας μεταξύ της «ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑΔΑΣ» μέλος της οποίας είναι ο δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Καρυάς 96,7fm και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ» ως ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης του συγγενικού δικαιώματος των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και των ερμηνευτών-εκτελεστών καλλιτεχνών.

251:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή ή μη του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της «ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑΔΑΣ» μέλος της οποίας είναι ο δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Καρυάς 96,7fm και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) δια της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ/ΟΠΙ) ως οργανισμού συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων μελών της.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by