ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Προσκλήσεις

Πρόσκληση                       Παρασκευή 22-01-2016  και ώρα  10:30

Πρόσκληση                       Δευτέρα     22-02-2016  και ώρα  10:30

Πρόσκληση                       Τετάρτη      02-03-2016  και ώρα  10:30

Πρόσκληση                       Δευτέρα     28-03-2016  και ώρα  10:30

Πρόσκληση                       Τρίτη          29-03-2016  και ώρα  10:30 κατεπείγουσα

Πρόσκληση                       Δευτέρα     04-04-2016  και ώρα  10:30

12η Πρόσκληση  Δευτέρα 26-9-2016 και ώρα 10:30 τακτική

14η Πρόσκληση 18-11-2016 και ώρα 10:30 τακτική

17η Πρόσκληση Παρασκευή 23-12-2016 και ώρα 13:00 κατεπείγουσα

18η Πρόσκληση Τρίτη 27-12-2016 και ώρα 10:30 τακτική

Πρόσκληση                       Παρασκευή 22-01-2016  και ώρα  10:30

Πρόσκληση                       Δευτέρα     22-02-2016  και ώρα  10:30

Πρόσκληση                       Τετάρτη      02-03-2016  και ώρα  10:30

Πρόσκληση                       Δευτέρα     28-03-2016  και ώρα  10:30

Πρόσκληση                       Τρίτη          29-03-2016  και ώρα  10:30 κατεπείγουσα

Πρόσκληση                       Δευτέρα     04-04-2016  και ώρα  10:30

12η Πρόσκληση  Δευτέρα 26-9-2016 και ώρα 10:30 τακτική

14η Πρόσκληση 18-11-2016 και ώρα 10:30 τακτική

17η Πρόσκληση Παρασκευή 23-12-2016 και ώρα 13:00 κατεπείγουσα

18η Πρόσκληση Τρίτη 27-12-2016 και ώρα 10:30 τακτική


 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by