ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Κανονισμός Καθαριότητας             

Πατήστε εδώ για τον κανονισμό

Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων   

Πατήστε εδώ για τον κανονισμό εδώ για τον καθορισμό τελών παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων 

Κανονισμός Λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα

Πατήστε εδώ για τον κανονισμό

Κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης

Πατήστε εδώ για τον κανονισμό, εδώ για την κλιμάκωση προστίμων και εδώ για το παράρτημα του κανονισμού.

Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

Πατήστε εδώ για τον κανονισμό

Κανονισμός Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Πατήστε εδώ για τον κανονισμό

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by