ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1η Πρόσκληση   Δευτέρα 19-1-2015 και ώρα 14:00

2η Πρόσκληση   Δευτέρα 2-2-2015 και ώρα 17:30

3η Πρόσκληση   Παρασκευή 20-20-2015 και ώρα 14:00

4η Πρόσκληση   Δευτέρα 9-3-2015 και ώρα 17:30

5η Πρόσκληση   Πέμπτη 26-3-2015 και ώρα 17:30

6η Πρόσκληση   Δευτέρα 6-4-2015 και ώρα 14:00

7η Πρόσκληση   Τετάρτη 29-4-2015 και ώρα 18:00

8η Πρόσκληση   Τετάρτη 20-5-2015 και ώρα 18:00

9η Πρόσκληση   Τετάρτη 27-5-2015 και ώρα 15:00 κατεπείγουσα

10η Πρόσκληση  Δευτέρα 8-6-2015 και ώρα 18:00

11η Πρόσκληση  Τρίτη 23-6-2015 και ώρα 14:30  κατεπείγουσα

12η Πρόσκληση  Πέμπτη 2-7-2015 και ώρα 18:00

13η Πρόσκληση   Δευτέρα 13-7-2015 και ώρα 15:00

14η Πρόσκληση  Δευτέρα 20-7-2015 και ώρα 15:00

15η Πρόσκληση  Δευτέρα 10-8-2015 και ώρα 15:00

16η Πρόσκληση  Παρασκευή 21-8-2015 και ώρα 15:00 κατεπείγουσα

 17η Πρόσκληση  Δευτέρα 31-8-2015 και ώρα 15:00

18η Πρόσκληση  Δευτέρα 14-9-2015 και ώρα 15:00

19η Πρόσκληση  Τρίτη 15-9-2015 και ώρα 15:00 κατεπείγουσα

20η Πρόσκληση  Δευτέρα 05-10-2015 και ώρα 18:00  

21η Πρόσκληση  Δευτέρα 19-10-2015 και ώρα 18:00

22η  Πρόσκληση Παρασκευή 06-11-2015 και ώρα 18:00

23η  Πρόσκληση Τρίτη 03-11-2015 και ώρα 14:30 κατεπείγουσα

24η Πρόσκληση Τετάρτη 25-11-2015 και ώρα 18:00 Ειδική Συνεδρίαση

25η Πρόσκληση Τετάρτη 25-11-2015 και ώρα 20:00

26η Πρόσκληση Δευτέρα 30-11-2015 και ώρα 18:00

27η Πρόσκληση Δευτέρα 30-11-2015 και ώρα 20:00 Ειδική Συνεδρίαση

28η  Πρόσκληση Δευτέρα 14-12-2015 και ώρα 18:00

29η  Πρόσκληση Δευτέρα 21-12-2015 και ώρα 15:00 κατεπείγουσα

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by