ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

15: «Απόφαση Δ.Σ σχετικά με 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016».

16: «Απόφαση Δ.Σ σχετικά με αποδέσμευση ΠΑΥ οικονομικού έτους 2016».

17: «Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ης ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016».

18: «Απόφαση Δ.Σ σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των καθαρών αποδοχών της πρώην υπαλλήλου Γλένη Χρυσαυγής».

20: «Απόφαση Δ.Σ. σχετικά την διαγραφή και εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς».

21: «Απόφαση Δ.Σ. σχετικά την πρακτική άσκηση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος(Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας) της κας Καβαλλάρη Δέσποινας του Γεωργίου»

23: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την έγκριση του Απολογισμού οικ. έτους 2015

24: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 4ης ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

25: Απόφαση Δ.Σ  για έγκριση προσλήψεων προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για το Μουσείο Καβάλου και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας

26: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Κατωπόδη Ανδριάννας για την στέγαση του Β΄ τμήματος του Παιδικού Σταθμού Λευκάδας

27: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αιτήσεις γονέων για την διαγραφή και εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς, περιόδου 2015-2016

28: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με το διάστημα υποβολής αιτήσεων για εγγραφή νηπίων στους Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2016-2017

29: Απόφαση Δ.Σ  σχετικά με  την θέσπιση μοριοδότησης των αιτήσεων για τις εγγραφές στους   Σταθμούς του  Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2016-2017

30: Απόφαση Δ.Σ  σχετικά με  την  συγκρότηση επιτροπής καταγραφής, ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για εγγραφή στον Βρεφονηπιακό και τους Παιδικούς Σταθμούς, περιόδου 2015-2016

 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by