ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Γνωμοδότηση ΕΠΖ σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Τσουκαλάδων στην ειδική θέση «Καλντέρι ή Καντερ Σκάλα» και στη θέση «Κεντρώματα» της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας.

2:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με είσοδο έξοδο οχημάτων, ή απότμηση πεζοδρομίου, στην Τ.Κ. Καρυάς.

3:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με τροποποίηση Ρ.Σ. Βασιλικής-Πόντι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας, στα Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2.

4:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μαραντοχωρίου Δήμου Λευκάδας, στην ειδική θέση «Πόρτες», «Καστρί» και «Ελληνικά».

5:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2019 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων των ferry-boat στο λιμάνι της Δ.Κ. Νυδριού.

6:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων.

7:Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας Βλάχου Τριαντάφυλλου του Νικολάου στο Κάθισμα Καλαμιτσίου.

8: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με την ανάρτηση της μελέτης επανέγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση) Δ. Λευκάδας σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπουργείων ΥΠΕΝ – ΥΠΠΟΑ.

14: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας.

15:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. επί της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Βασιλική Πόντη στο Ο.Τ. 71Α.

16:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με διόρθωση προδήλου σφάλματος αναφορικά με τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 340262422001 και ΚΑΕΚ 340262422002.

17:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, σχετικά με έγκριση εισόδου – εξόδου για την αποθήκη εμπορίας και διανομής ποτών του Γεράσιμου Αρματά επί της αγροτικής οδού στη θέση "ΠΑΛΙΟΒΟΡΟΥ" της Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Ελλομένου του Δήμου Λευκάδας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by