Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

302:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 19.999,63 €.

303:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» προϋπολογισμού 584.000,00 €.

304:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: Αποκαταστάσεις ζημιών ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης» προϋπολογισμού 113.999,96 €.

305:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχείου χώρου δεματοποίησης» προϋπολογισμού 30.000,00 €.

306:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις στα αντλιοστάσια Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας» προϋπολογισμού 19.793,88 €.

307:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κόμβων πόλης Λευκάδας» προϋπολογισμού 115.652,11 €.

308:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 39.000,00 €.

309:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΎΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΎΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» προϋπολογισμού 136.000,00 €.

310:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 199.995,74 €.

311:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

312:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.

313:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ», αναδόχου Γουρζή Σπυρίδωνα Ε.Δ.Ε.

314:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

315:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ», αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε.

316:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 9.998,36 €.

317:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 265.000,00 €.

318:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ FERRYBOAT» προϋπολογισμού 9.986,62

319:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» προϋπολογισμού 12.296,95 €.

320:Απόφαση Δ.Σ για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας και απαλλαγή ποσού από τροφεία, την περίοδο 2018-2019.

321:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

322:Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου για τοποθέτηση μηχανήματος ΑΤΜ στο Αθάνι.

323:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση αδειών πωλητών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου βραχυχρόνιας διάρκειας

324:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση α) μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην Οδησσό της Ουκρανίας και β) μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

325:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το θάνατο του επιφανούς συμπατριώτη μας πρώην Αντιδημάρχου Λευκάδας, Σπυρίδωνα Κόγκα.

326:Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

327:Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.

328:Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

329:Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση εξουσιοδότησης εκπροσώπου του Δήμου για τον ορισμό υπεύθυνων λογαριασμού έργων ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και για την υπογραφή σχετικών εγγράφων, καθώς και την απαιτούμενη από την Τράπεζα Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού».

330:Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για α) για τη χορήγηση εξουσιοδότησης εκπροσώπων του Δήμου για την διενέργειας οικονοµικών συναλλαγών µε τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, EUROBANK και Αlpha Bank και β) για συναλλαγές e- banking µε την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς γ) Παροχή εξουσιοδότησης για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την τράπεζα Eurobank καθώς και τον ορισμό υπαλλήλων χρήσης των υπηρεσιών e – banking της Τράπεζας Εurobank.

332:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

333:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, προκειμένου για πειθαρχικές υποθέσεις δημοτικών υπαλλήλων για τις οποίες επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του ν. 4018/2011.

334:Απόφαση Δ.Σ. για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

335:Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.

336:Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Λευκάδας-ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

337:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ).

338:Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας για την εκτέλεση του 4ου υποέργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» (κωδικό OΠΣ 5006063).

339:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο "Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων Δήμου Λευκάδας " με κωδικό ΟΠΣ 5038897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 1777/5-8-2019 (ΑΔΑ 91367ΛΕ-ΣΥΚ) απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

340:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.

341:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

342:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΑΜΗ Ε.Δ.Ε.

343:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ Και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ» αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

344:Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση 11ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» αναδόχου Μάντζιου Κων/νου Ε.Δ.Ε.

351:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

352:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011.

353:Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας.

354:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - Θ. ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.

355:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.".

356:Ψήφισμα της Δημοτικής Παράταξης «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» κατά της Τουρκικής εισβολής στη Συρία.

357:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της με αριθμ.207/2019/ΑΔΑ: ΩΥΛΩΩΛΙ-Π4Ξ απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό υπευθύνων κίνησης λογαριασμού για την πάγια προκαταβολή.

358:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

359:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών Δοικητικού Συμβουλίου Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας».

360:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

361:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

362:Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 98/2011 απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.

363:Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 103/18 απόφαση Δ.Σ, ως προς το άρθρο 5 που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

364:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού μελών στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λευκάδας.

365:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λευκάδας με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ».

366:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του Ν. 1566/85) για την διετία 2019-2021.

367:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έως 31/12/2019.

368:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, έως 31/12/2019.

369:Απόφαση Δ.Σ για τροποποίηση της αρίθμ. 144/2019 απόφασης Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2019.

370:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΈΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5004012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.

371:Απόφαση Δ.Σ. για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο Λευκάδας για την υπογραφή σύμβασης και όλων των απαιτούμενων εγγράφων για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητα 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2018" του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" έτους 2018 του Πράσινου Ταμείου.

372:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για το Άξονα 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας για την υπογραφή αυτής.

373:Απόφαση Δ.Σ. για ανανέωση παραχώρησης δωρεάν χρήσης ακινήτου συνιδιοκτησίας Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου στο Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. Δια Βίου Μάθησης Π.Ε. Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την στέγαση του Παραρτήματος Λευκάδας.

374:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.

375:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας, την περίοδο 2019-2020.

376:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δημιουργίας ομάδας εθελοντών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τους ωφελούμενους –μέλη του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Λευκάδας»

377:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης συνολικού ποσού 513.437,05 ευρώ με δημόσια επιλέξιμη δαπάνη 414.062,14 € σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 1777/05-08-2019 (ΑΔΑ: 91367ΛΕ-ΣΥΚ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5038897 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

378:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019 & 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.

379:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» και «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, MIS 5003457, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

380:Απόφαση Δ.Σ. για εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας.

381:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας»

382:Έγκριση συζήτησης κατεπείγοντος θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίαση με τίτλο: «Συζήτηση και Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την απόσυρση του Άρθρου 179 που περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

383:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σχετικά με την υποβολή από κοινού με το Ελληνικό Δημόσιο αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος αναφορικά με τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 340262422001 και ΚΑΕΚ 340262422002 και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής αίτησης.

384:Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου μας

386: «Συζήτηση και απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την απόσυρση του Άρθρου 179 που περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

391:Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση εκθέσεων εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

392:Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Δήμου Μεγανησίου για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησί.

393:Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Δήμου Μεγανησίου για την υλοποίηση της πράξης: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου»

394:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ’ αρ. 78/2019 απόφασης Δ.Σ. για αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στην πρόσκληση «"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων", ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων"» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

395:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ’ αρ. 77/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη μελέτη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ».

396:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ - ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ - Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 24.800,00 €.

397:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 23.000,00 €.

398:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ - ΠΟΝΤΗΣ» προϋπολογισμού 158.000,00 €.

399:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 240.000,00 €.

400:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 80.000,00 €.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by