ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)  ιδιοκτησίας Βουκελάτου Χρυσούλας του Νικολάου στη Καρυά Λευκάδας

2: Χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ιδιοκτησίας Μπίγκχαμ Ο.Ε το οποίο λειτουργεί στο Βλυχό Λευκάδας

3:Ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων του καταστήματος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ)" με την επωνυμία ¨EXCESS¨ ιδιοκτησίας Μεσσήνη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη, στη συμβολή των οδών Α. Σικελιανού & Οδυσσέως στη Λευκάδα

4: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ.IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)¨ ιδιοκτησίας Αυλωνίτη Γεωργίου του Λεωνίδα στο Καλαμίτσι Λευκάδας

5:Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ.IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)",ιδιοκτησίας Ντόβα Αγγελικής του Αποστόλου στους Πηγαδησάνους Λευκάδας

6: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ.IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ), ιδιοκτησίας Αρακελιάν Σπυραντώνη του Αρτιν στην Νικιάνα Λευκάδας

7: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ.IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)" ιδιοκτησίας Μωραϊτου Παρασκευής του Γεωργίου στη Λυγιά Λευκάδας

8: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ.IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – επιχείρηση αναψυχής με υπολειπόμενο χώρο για την ανάπτυξη (2) τραπεζιών για παιγνιόχαρτα (καφετέρια)¨ ιδιοκτησίας Σολδάτου Δημητρίου του Βασιλείου στο Περιγιάλι Λευκάδας

9: Διόρθωση σφάλματος Κτηματογραφικού διαγράμματος με ΚΑΕΚ 340260202001 ιδιοκτησίας Μαλακάση Μαύρας του Πέτρου στην Παλιά Πόλη Λευκάδας

10: Θέσεις υπόγειων κάδων εντός της πόλης Λευκάδας

11: Ρύθμιση κυκλοφορίας στον οικισμό Συβότων της Τ.Κ Ευγήρου Λευκάδας

12 : Ανάκληση της αρ. 62/2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ. και την χορήγηση ή μη πρέγκισης ίδρυσης καταστήματος ΚΑΤ. IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)" ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. στους Τσουκαλάδες Λευκάδας

13: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. IΙΙ ΚΥΕ "ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΑΛΕΙΟ) ιδιοκτησίας Σταμάτη Λάμπρου στον οικισμό Γένι Βλυχού

14: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ και ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ)" ιδιοκτησίας Βρεττού Αθηνάς στην Νικιάνα Λευκάδας

15: Ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΤ. ΙV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) ιδιοκτησίας Φατούρου Ιωάννη του Νικολάου στα Σύβοτα Λευκάδας

16: Ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΤ. ΙV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ιδιοκτησίας Γράψα Σπυρίδωνα του Γεωργίου στη Λυγιά Λευκάδας

17 : Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. ΙΙΙ ΚΥΕ "ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ" και ΚΑΤ IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)" ιδιοκτησίας Ντίνη Γεωργίου του Διογένη στο Σύβρο Λευκάδας

18: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. ΙΙΙ ΚΥΕ "ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ"  ιδιοκτησίας Δευτεραίου Ε. BACHLAVA Ε ΟΕ στη Βασιλική  Λευκάδας

19: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος  ΚΑΤ.IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) ιδιοκτησίας Δρακονταειδή Ιωάννη του Δημητρίου στη Πόντη Βασιλικής Λευκάδας

20: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος  ΚΑΤ.IV ¨Επιχείρηση  μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) ιδιοκτησίας Σκληρού Δημοσθένη του Ταξιάρχη στο Μαραντοχώρι Λευκάδας

21: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ.ΙΙΙ ΚΥΕ "ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ" (Παντοπωλείο-Οπωροπολείο) και κατηγορία IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ιδιοκτησίας Μπελεγρίνου Σπυρίδωνα του Μαρίνου στον Αγιο Νικήτα Λευκάδας

22: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ.ΙV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) ιδιοκτησίας Μπελεγρίνου Σπυρίδωνα του Μαρίνου στον Αγιο Νικήτα Λευκάδας

23: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ.ΙV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) ιδιοκτησίας Κοσμά Αθανασίου του Ελευθερίου στον Αγιο Νικήτα Λευκάδας

24: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ.ΙV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), ιδιοκτησίας Πολίτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα στη Βασιλική Λευκάδας

25: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. ΙV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ιδιοκτησίας Λαζαρίδου Ελένης του Χριστοφόρου  στα Λαζαράτα Λευκάδας

26: Γνωμοδότηση της ΕΠΖ σχετικά με την αριθμ.08/2014 απόφασης της Δημοτ.Κοινότητας Λευκάδας που αφορά στη στάθμευση οχημάτων στην οδό Υπ.Αθ.Κατωπόδη λόγω κατασκευής πεζοδρομίου

27: Γνωμοδότηση της ΕΠΖ σχετικά με τη διόρθωση της αρ.47/2012 Δ.Σ (και των αριθμ.40/2011, 100/2011 και 128/2011 αποφάσεων της ΕΠΖ) για μονοδρόμηση της οδού Αντ.Τζεβελέκη

28: Διαβίβαση αιτήματος Κων/νου Μαραγκού

29: Παραχώρηση δημοτικού χώρου στην πλατεία παραλίας για διάφορες εκδηλώσεις

30: Χαρακτηρισμός χώρου στάθμευσης Τ.Κ. Αθανίου

31: Ανάκληση της αριθμ. 7/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ., που αφορούσε την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Μωραΐτου Παρασκευής

32: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος  IΙΙ ΚΥΕ "ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ Κ.Λ.Π.)" ιδιοκτησίας Φατούρου Ιωάννη του Νικηφόρου στο Μαραντοχώρι Λευκάδας

33: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)" ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΘΕΟΧΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο Κάθισμα Λευκάδας

34: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)" ιδιοκτησίας Μπάλτσας Σπυριδούλας του Βασιλείου στη Λυγιά Λευκάδας

35: Σφράγιση παιδότοπου ιδιοκτησίας Βρεττού Αθηνάς & ΣΙΑ Ε.Ε. που λειτουργεί χωρίς άδεια στην οδό Καραβέλα- Εμπορικό CITY Λευκάδα και την επιβολή του σχετικού προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 36873/2007

36: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Βασιλικής- Πόντι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στο ΟΤ1 και ΟΤ2

37: Έγκριση Β1 Σταδίου     ΣΧΟΑΑΠ πρώην Δ. Απολλωνίων

38: Γνωμοδότηση 2/2014 Δ.Π.Ε. της 16/2010 Π.Ε. Ρ.Σ. Βασιλικής- Πόντι

39:  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Βασιλικής- Πόντι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στο ΟΤ71

40: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Βασιλικής- Πόντι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στο ΟΤ10

41: Γνωμοδότηση επί της έγκρισης υπ' αριθμ. 2/2014 Δ.Π.Ε. της 4/1995 Π.Ε. ύστερα από αίτηση κ. Γαλήνη Κοντογιάννη

42: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη επιχείρησης "ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ" της Φραγκούλη Χαρίκλειας στην Εγκλουβή Λευκάδας

43: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του Κακογιάννη Διονυσίου

44: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. ΙΙΙ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ με συγκρότηση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ" στο Σύβρο του Τσαρλαμπά Σπυρίδωνα

45: Οριοθέτηση και σήμανση θέσης αυτοκινήτου για ΑΜΕΑ

46: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) ιδιοκτησίας Πολίτη Σπυρίδωνα του Φιλίππου

47: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ" στη Βασιλική της Γιωτοπούλου Μαρίας εκπροσώπου της ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ M & ΣΙΑ ΟΕ

48: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ)" του Πολίτη Αλέξανδρου στη Βασιλική Λευκάδας

49: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)" ιδιοκτησίας Πετούση Ευθυμίου στη Βασιλική Λευκάδας

50: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕ)" της Βεργίνη Κωνσταντίνας του Δημητρίου στο Καλαμίτσι Λευκάδας

51: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)" του Σταματέλου Νικολάου στους Τσουκαλάδες Λευκάδας

52: Έγκριση Β1 Σταδίου ΣΧΟΑΑΠ πρώην Δήμου Απολλωνίων

53: Έγκριση της υπ' αριθμ. 2/2014 Α.Π.Ε.της 5/1995 Π.Ε. Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας περιοχής Βαρδάνια- Τσεχλιμπού

54: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση παράτασης μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ" της Caco Mimoza

55: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης καταστήματος "ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ" της Δεμενεοπούλου Βαρβάρας στους Τσουκαλάδες Λευκάδας

56: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης καταστήματος "ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ" της Κολλόκα Μαυρέτας στη Λυγιά Λευκάδας

57: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης καταστήματος "ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" της Γράψα Ευγενίας στον Επίσκοπο Λευκάδας

58: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για σφράγιση παιδότοπου ιδιοκτησίας Γκρίτση Σωτηρίου στη Λυγιά Λευκάδας

59 : Μετατόπιση αρχικής προβλεπόμενης θέσης περιπτέρου επί της πλατείας 8ης Μεραρχίας

60: Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Άγιο Μηνά μπροστά από την οικία Γληγόρη

61: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με την αρ. 7/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νυδριού, πυο αφορά την ονοματοδοσία οδού στο Νυδρί προς τιμής του Κονιδλαρη Κυριάκου

62: Ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος ΚΑΤ. ΙV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ -ΚΑΦΕΝΕΙΟ" στη Λευκάδα, ιδιοκτησίας Καρφάκη Γεωργίου λόγω τροποποίσης των υγειονομικών όρων λειτουργίας

63: Ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος ΚΑΤ. IV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ" στη Λευκάδα, ιδιοκτησίας Πλαβούκου Σ- Γλένη Ν Ο.Ε.λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων λειτουργίας

64: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με την αίτηση κ. Μαραγκού Κων/νου (φυσιοθεραπευτή) για τοποθέτηση πινακίδας ΑΜΕΑ και διαγράμμισης στην οδό Στράτου Τσέγιου

66: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων στο ακατάστημα ΚΑΤ. ΙV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ)" ιδιοκτησίας Καββαδία Νικολάου του Σπυρίδωνα\

67: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη ΚΑΤ. ΙV "ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ" στην Νικιάνα σε κτρίριο ιδιοκτησίας της Βρεττούθ Αθηνάς

68: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη ΚΑΤ. ΙV "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ με συγκρότηση ΠΑΡΑΔΟΣΙΚΑΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ" στο Περιγιάλι Λευκάδας, της Ζώη Δέσποινας του Αθανασίου

69: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη ΚΑΤ. ΙV "ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ" στη Ρούδα Πόρου Λευκάδας, του Σκλαβενίτη Νικόλαου

70: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη ΚΑΤ. ΙΙΙ "ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ" στο Σύβρο Λευκάδας, της Κολλόκα Μαρίας

71: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση ή μη παράτασης μουσικής για το κατάστημα ΚΑΤ. IV "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ", που λειτουργεί στο Βλυχό Λευκάδας ιδιοκτησίας Bradley Victoria Mary

72: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση ή μη παράτασης μουσικής για το κατάστημα  "ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ", που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου CLUB VASS στη Βασιλική Λευκάδας

73: Απόφαση Ε.Π.Ζ. πάνω σε αίτηση του κ. Μόσχου Μάρκου για τοποθέτηση γλαστρών έμπροσθεν της οικίας του στην οδό Αγγ. Σικελιανού (Σχετ. η από 27/6/14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

74: Απόφαση Ε.Π.Ζ. πάνω σε αίτηση Σπυρίδωνος Γράψα του Γεωργίου για σηματοδότηση χώρου συξ θέση "Λίμνη" Λυγιάς Λευκάδας

75: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση ή μη παράτασης του ωαρρίου της άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ",ιδιοκτησίας Ν. Τζώρτζης- Κ. Λαγοπάτη ΟΕ που λειτουργεί   στον Αγ. Νικήτα Λευκάδας

76: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά με σφράγιση παιδότοπου ιδιοκτησίας Γκρίτση Σωτηρίου στη Λυγιά Λευκάδας

77 : Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. IV «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ»   στον   οικισμό  Αθανίου Λευκάδας ΜΑΡΤΙΡΟΣΥΑΝ ΑΝΝΑΣ του ΚΟΡΥΟΝ

78:Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα κατηγ. IV «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  της Βρεττού Αθηνάς του Νικολάου στη Νικιάνα Λευκάδας

79:Ενημέρωση και απόφαση  Ε.Π.Ζ. σχετικά με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος του Καρφάκη Γεώργιου του Νικολάου. (Σχετ: η αρ.62/14 απόφαση ΕΠΖ)

80:Ενημέρωση και απόφαση  Ε.Π.Ζ. σχετικά με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος «ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ-ΓΛΕΝΗΣ Ν.Ο.Ε. (Σχετ: η αρ.63/14 απόφαση ΕΠΖ)

81: Ενημέρωση και απόφαση  Ε.Π.Ζ. σχετικά με την άδεια λειτουργίας του παιδότοπου που λειτουργούσε στον προαύλιο χώρο του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ «SHE GULL» του κ. Γκρίτση Σωτήριου. (Σχετ: η αρ.58/14 απόφαση ΕΠΖ)

82: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΤ. IV    « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) » ιδιοκτησίας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.  με εκπρόσωπο τον Σκλαβενίτη Γεώργιο

83: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ. IV «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» και ΚΑΤ.ΙΙΙ  «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» του Φέγγαρη Δημήτριου, στους Καρυώτες Λευκάδας

84:Απόφαση Ε.Π.Ζ. για παράταση του ωραρίου της άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  της Βρεττού Αθηνάς του Νικολάου, στη Νικιάνα Λευκάδας

85:Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη, καταστήματος ΚΑΤ. IV «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» και ΚΑΤ. III «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ» του Κατωπόδη Βασίλειου, στην  Καρυά Λευκάδας

86: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για παράταση του ωραρίου της άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»  του Γλένη Σάββα, στον Αγ. Νικήτα Λευκάδας

87: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη, καταστήματος ΚΑΤ. IV «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ» της Κομινάτου Γεωργίας, στο Μεγάλο Αυλάκι Νυδριού Λευκάδας

88: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στον παιδότοπο ιδιοκτησίας Γκρίτση Σωτήριου του Χρήστου, που λειτουργεί στη Λυγιά Λευκάδας. (Σχετ: τα αρ. 2 και 7 πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου Παιδοτόπων)

89: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την χορήγηση ή μη, της άδειας λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΤ. IV  « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας Κονιδάρη Παρθενίας στο Μεγάλο Αυλάκι  Λευκάδας

90: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λευκάδας

91: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά με ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος: ΚΑΤ. IV «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ»   ιδιοκτησίας  Βλάχου Ευγένιου του Γεωργίου, στην Εξάνθεια Λευκάδας

92: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα: ΚΑΤ: IV «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών-επιχείρηση μαζικής εστίασης & χώροι αναψυχής-επιχείρηση μαζικής εστίασης και προσφοράς πλήρους γεύματος» ιδιοκτησίας Μπαριάμη Γεώργιου του Στράτου, στο Βλυχό Λευκάδας

93: Απόφαση Ε.Π.Ζ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης, ή μη, καταστήματος: ΚΑΤ. IV «Σνακ-Μπαρ  Αναψυκτήριο-Τζελατέρια» ιδιοκτησίας Πολίτη Αργυρώς στη Βασιλική Λευκάδας

94: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤ ΙΙΙ «ΚΟΥΡΕΙΟ» στη Καρυά Λευκάδας, του κ. Κατωπόδη Γεώργιου-Ζώη

95: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση  ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΤ. IV «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», στη Νικιάνα Λευκάδας,  του κ. Δουβίτσα Εμμανουήλ του Πανταζή

96: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση  ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΤ. IV «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», στη Καρυά  Λευκάδας,  του κ. Κατωπόδη Βασιλείου του Αριστοτέλη

97: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ή μη καταστήματος «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» της Πατρικίου Μαρίνας του Ιωάννη στον Άγιο Πέτρο Λευκάδας

98: Απόφαση Ε.Π.Ζ. πάνω στην αρ. 32/2014 απόφαση της Τ/Κ Νυδριού Λευκάδας

99: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για ορισμό θέσεων  για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2015

100: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά με αίτημα του πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας «CORAL» στη Λυγιά Λευκάδας για απότμηση πεζοδρομίου

 

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by