ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με μετακίνηση παιδιάτρου του Νοσοκομείου Λευκάδας.

2: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για βράβευση ακτών με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» για το έτος 2012.

3: Απόφαση Δ.Σ για υποβολή πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου: «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 16.932.336,58€ και ορισμός υπευθύνου πράξης.

4: Απόφαση Δ.Σ για σύνταξη μελετών: «ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ».

5: Απόφαση Δ.Σ για υποβολή πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 1.596.198,52€.

6: Απόφαση Δ.Σ για υποβολή πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 2.300.000,00€ και ορισμός υπευθύνου πράξης.

7: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάθεση της σύμβασης Τεχνικής Βοήθειας με αντικείμενο: Εργασίες Τεχνικού Συμβούλου για αξιολόγηση πρότυπης εγκατάστασης μηχανικής διαλογής και ανάκτησης υλικών αστικών αποβλήτων Ν.Λευκάδας, για μεταφορά των διαχωριζομένων βιοαποδομήσιμων αποβλήτων στην εγκατάσταση μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε.) Ν.Αιτ/νίας και μεταφορά/ταφή των υπολειμμάτων διαχωρισμού στον ΧΥΤΥ 3ης Δ.Ε. Ν.Αιτ/νίας.

8: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με αίτημα της  ΙΟΝΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε & ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ Ε.Ε. για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς-δικαστικό συμβιβασμό, με τον Δήμο Λευκάδας.

9: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την από 15-07-2011 αίτηση Ηλία Ροντογιάννη του Κων/νου για παλαιότητα αγροτικού δρόμου στο Τ.Δ. Τσουκαλάδων.

10: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με διάλυση σύμβασης έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ»

11: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με διάλυση σύμβασης έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»

12: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με διάλυση σύμβασης έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ – ΛΥΓΙΑΣ - ΚΑΡΥΩΤΩΝ»

13: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 150.000,00 €

14: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με ανάδοχο τον Ηλία Περδικάρη.

15: Απόφαση Δ.Σ. για  χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

16: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

17: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΡΑΓΑΝΟ-ΣΥΒΡΟ-ΧΟΡΤΑΤΑ-ΝΙΚΟΛΗ-ΚΟΜΗΛΙΟ».

18: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 120.000,00 €.

19: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση φωτοερμηνευτικής μελέτης «περιοχής οικισμού Φρυνίου» αναδόχου Μαρίας Φούκα.

20: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ύπαρξη κοινόχρηστου μονοπατιού στην δυτική πλευρά οικισμού Φρυνίου.

21: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας οικον. Έτους 2012.

22: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Καρυάς στον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο ΄΄ΑΠΟΛΛΩΝ΄΄ Καρυάς.

23: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της επιτροπής πολυσύχναστων παραλιών-ναυαγοσωστών για το έτος 2012.

24: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2012.

25: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2012.

26: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή ή μη της 1/2012 απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λευκάδας (αίτηση εταιρείας ΄΄Μίγκου Άννα & ΣΙΑ Ο.Ε.).

27: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή ή μη της 2/2012 απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λευκάδας (αίτηση κ.Σπυρίδωνα Τσαρλαμπά).

28: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή ή μη της 3/2011 απόφασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λευκάδας.

29: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπών προμηθειών έτους 2012 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 Ν.4024/2011).

30: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτηση Σταμάτας Γεωργάκη του Βασιλείου για διαγραφή οφειλής της.(απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας 14/2008).

31: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών έτους 2012 (άρθρο 32, Ν.1080/80).

32: Απόφαση Δ.Σ. για την ανανέωση συνδρομής του Δήμου στην νομική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».

33: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 146.000,00€.

34: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με επιστροφή ποσού 440,00€ στον Πολίτη Θεόδωρο του Σπυρογιάννη λόγω λάθους χρέωσης.

35:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ίδρυση γραφείου εθελοντών πολιτών και επιτροπής εθελοντικής εργασίας.

36: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κοπή δένδρων (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 130/2011).

37:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανακύκλωση λαμπτήρων από την εταιρεία Φωτοκύκλωση Α.Ε. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 105/2011).

38: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανακύκλωση λαμπτήρων από την εταιρεία Φωτοκύκλωση Α.Ε. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 105/2011).

39: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού της ΔΕΠΟΚΑΛ οικονομικού έτους 2012.

40: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)  οικονομικού έτους 2012.

41: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

42: Απόφαση Δ.Σ. για συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρεία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) της διοργάνωσης του All Star Bay Γυναικών 2012.

43: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύμβασης παραχώρησης κτιρίων σε ΤΕΙ.

44: Απόφαση Δ.Σ. για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το 1ο ΕΠΑΛ Λευκάδας για τον Μηχανισμό-Υπολογιστή των Αντικυθήρων.

46: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με καθορισμό Κωδικών δεκτικών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για το έτος 2012.

47: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Λευκάδας (αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 40,100,128/2011).

48: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» στην Τ.Κ. Σπανοχωρίου προϋπολογισμού 300.000,00€ στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων» θεματική προτεραιότητα: «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς», και ορισμός υπευθύνου της πράξης.    

49: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ».

50: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ»  στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων» » θεματική προτεραιότητα: «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»,  και ορισμός υπευθύνου της πράξης.

51: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ».

52: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ»  στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων» θεματική προτεραιότητα: «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς», και ορισμός υπευθύνου της πράξης .

53: Απόφαση Δ.Σ. για καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις περιοχές του Δήμου μας με την μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών για το 2012. 

54: Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος των εργαζομένων Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.

55: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Λευκάδας για την στέγαση του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Παράρτημα Λευκάδας).

56: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ).

57: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» της Δ.Ε. Σφακιωτών.

58: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό μελών επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων αυθαιρέτων κατασκευών.

59: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 58.103,55€.

60: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας.

61: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας οικον. Έτους 2012 (σχετική η αριθ.6/08-02-2012 απόφαση Π.Κ. για Αναμόρφωση-Έγκριση Προϋπολογισμού 2012).

62: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με Επιχορήγηση Πολιτιστικών Σωματείων για διοργάνωση Αποκριάτικων εκδηλώσεων.

63: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τοποθέτηση 2 Υ/Σ διανομής της Δ.Ε.Η. για την αποπεράτωση του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Δ.Ε.Η.) ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ Υ/Σ ΣΤΟ ΝΥΔΡΙ)» (σχετ. απόφαση 11/2011 Δ.Ε. Ελλομένου).

64: Απόφαση Δ.Σ. για την υπογραφή (τροποποίηση) Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου και υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής.Ελλάδας Πελλοπονήσου.Ιονίων Νήσων (Πρόσκληση 26) για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ».

65: Ενημέρωση-συζήτηση και απόφαση Δ.Σ. σχετικά με υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου από την γεώτρηση της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής.

66: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας.

67: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας.

68: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013.

69: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εκλογή δύο (2) μελών, από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007.

70: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στις επιτροπές παραλαβής έργων για το 2012:

Α) Από 880,41€ μέχρι 8.804,10€.

Β) Από 8.804,10€ μέχρι 293.470,29€.

Γ) Από 293.470,29€ και άνω (Π.Δ. 171/87).

71: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 437.354,57€.

72: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ενοικίαση χώρου στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα  Σπανοχωρίου.

73: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον πρώην Δήμο Ελλομένου (σχετ.1686/23-01-2012 αίτηση Βγενόπουλου Σωτήριου).

74: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης ακινήτου με σκοπό την αγορά οικοπέδου για ανέγερση κτιρίου Νηπιαγωγείου στο Νυδρί της Δ.Ε. Ελλομένου.

75: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση της 427/2011 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας για αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Ελλομένου. (σχετική η 6386/12268/02-01-2012 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών εκτιμητών).

76: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας, στο  Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν.Λευκάδας και καθορισμός ετήσιου ποσού συμμετοχής του, στην Αστική Εταιρεία.

77: Απόφαση Δ.Σ. για την Επιχορήγηση του Φιλοζωϊκού Σωματείου Λευκάδας, για στειρώσεις αδέσποτων ζώων, με το ποσό των 1000,00€.

78: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού.

79: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων δικαιούχων αναπήρων, πολυτέκνων, πολεμιστών Κύπρου κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρ. 10 του Ν.Δ. 1044/71.

80:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε δικαιούχους έτους 2012 και έγκριση ανανέωσης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε δικαιούχους που λήγουν το έτος 2012.

81: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους για το έτος 2012.

82: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας έτους 2012.

(Σχετ.: Το αριθμ. 28/13-2-2012 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου).

83: Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με την μεταφορά μαθητών Νομού Λευκάδας.

84: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση για έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιονίων Νήσων.

85: Απόφαση Δ.Σ. για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νομού Λευκάδας για την τριετία 2012 έως και 2014 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  244 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ., όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 του άρθρου 20 του Ν.3731/06).

86: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

87: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000,00€ με Φ.Π.Α..

88: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ).

89: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» της Δ.Ε. Σφακιωτών.

90: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου Λευκάδας έτους 2012:

Α) Επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ..270/81 Διενέργειας Δημοπρασιών για Εκποίηση ή Εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.

Β) Επιτροπή των άρθρων 7 και 9 του Π.Δ.270/81 Εκτίμησης Εκποιούμενων Ακινήτων.

91: Απόφαση Δ.Σ. για την αποδοχή Πράξης Παραχώρησης εδαφικής λωρίδας στην θέση Ροϊμάτο της Τ.Κ. Λαζαράτων Σφακιωτών (σχετ.η αριθ.πρωτ. 31847/25-10-2011 αίτηση Μάκου Δημήτριου)

92: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» .

93: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.300,00€ με Φ.Π.Α.

94: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.500,00€ με Φ.Π.Α..

95: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή πράξης παραχώρησης (αριθ.13653/07-05-2010) εδαφικών λωρίδων ιδιοκτησίας Κονιτσιώτη Ιωάννας στο Φρύνι Λευκάδας.

96: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.510,00€ με Φ.Π.Α.

97: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λευκάδας έτους 2012.

98: Απόφαση Δ.Σ. για την συμμετοχή του Δήμου σε συνεργασία με φορείς του Νομού στην NEXUS-1η Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού από 29-03-2012 έως 01-04-2012.

99: Απόφαση Δ.Σ. για την συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση  TUR στο Γκέτεμποργκ Σουηδίας στις 22 έως 25 Μαρτίου 2012 και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συμμετοχή του σε αυτήν.

100: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αριθ.πρωτ. 34500/22-11-2011 αίτηση Κων/νας Κατωπόδη του Γεωργίου για την αναγκαιότητα διατήρησης ή μη ως κοινοχρήστου, οικοπέδου 272 τ.μ. ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στον παλιό οικισμό Λευκάδας.

 

  

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by