Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

252:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019 & 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019 (σχετ. αριθ. 190/2019 απόφ. Ο.Ε. & η αριθ. 5/2019 αποφ. Ε.Ε.).

253:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ. αριθ. 127/19 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.

254:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ. αριθ. 66/19 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.

256:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2019 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 9 /2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

257:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

258:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Βλασταρά» Συβότων Λευκάδας.

259:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας και απαλλαγή ποσού από τροφεία, την περίοδο 2018-2019.

260:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης εργασιών με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.».

261:Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2018 του ΝΠΔΔ.

262:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 31-08-2019.

263:Απόφαση Δ.Σ. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι».

264:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

265:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν. και του Δήμου Λευκάδας για το έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ".

266:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτη και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων Νικιάνας από στροφή έως χείμαρρο», πρ/σμού 70.021,93 € ( με Φ.Π.Α. 24%).

267:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτη και τευχών δημοπράτησης του έργου: Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής παλαιού οικισμού Καρυωτών» πρ/σμού 45.000,00 Ευρώ.

268:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ" του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.

269:Απόφαση Δ.Σ. σε αίτημα του Μουσικοφιλολογικού Ομίλου Καρυάς «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» για χρήση των διαμερισμάτων στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Καρυάς προκειμένου να φιλοξενηθούν συγκροτήματα στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει, στις ημερομηνίες 1-6 Αυγούστου και 15-27 Αυγούστου.

270:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

271:Απόφαση Δ.Σ. για παύση χρήσης κοιμητηρίων εντός οικισμού Κοινότητας Αθανίου και έναρξη χρήσης νέου κοιμητηρίου Αθανίου.

272:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2019.

273:Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

274:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού: 220.500,00 ευρώ.

276:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ».

277:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 10ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου Ε.Δ.Ε.

278:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 10ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου Ε.Δ.Ε.

279:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Φαγιάς» Κοντάραινας Λευκάδας.

280:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε.

281:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», συμβατικού αντικειμένου:14.550,01Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) , αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ έως 08-08-2019.

282:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» συμβατικού αντικειμένου:14.550,01Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) , αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.

283:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ» συμβατικού αντικειμένου:35.359,99Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή, έως 10-09-2019.

284:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 150.800,00 €.

285:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 150.800,00 €.

286:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 240.000,00 €».

287:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΔΑ», ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

288:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ».

289:Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου συνιδιοκτησίας των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

290:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

291:Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

293:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πινάκων επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών-νηπίων, επιλαχόντων και απορριπτέων, βάσει μορίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και στο δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό για την χρονική περίοδο 2019-2020.

294:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της αρ. 3/2019 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της αρ. 4530/7-3-19 αίτησης των αδελφών Αντωνίου Κ. Θερμού και Σάββα Κ. Θερμού.

295:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής για την «Παροχή υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων» της υπ αριθμ 12494/2019 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

296:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) που αφορά στον Ισολογισμό 2018.

297:Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2018 του ΝΠΔΔ.

298:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθμ. 139/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος περί έγκρισης ισολογισμού – απολογισμού οικ. έτους 2015.

299:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθμ. 140/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος περί έγκρισης ισολογισμού – απολογισμού οικ. έτους 2016.

300:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθμ. 141/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος περί έγκρισης ισολογισμού – απολογισμού οικ. έτους 2017.

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by