ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Γνωμοδότηση Δ/Κ σχετικά με άδεια εισόδου – εξόδου σε συνεργείο αυτοκινήτων – μοτοσικλετών στη περιοχή Απόλπαινας Λευκάδας στη θέση «ΚΑΡΥΕΣ»

(Εξ’ αναβολής θέμα της 16ης συνεδρίασης στις 23-10-2015)

2: Πρόταση Δ/Κ σχετικά με τη καταπολέμηση του δάκου για το 2016

3: Γνωμοδότηση Δ/Κ σχετικά με αίτημα του κου Βρεττού Θεόδωρου για κοπή φοίνικα στη πλατεία της Αγίας Παρασκευής στη Λευκάδα

4: Απόφαση Δ/Κ σχετικά χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV «ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της Σκλαβενίτη Αρετής του Λάμπρου, στην οδό Τζαβαλά & Γολέμη 36 Λευκάδα, σε κτίριο ιδιοκτησίας της

5: Απόφαση Δ/Κ σχετικά με ανάκληση της αριθ. 62/2015 απόφασής της που αφορούσε προέγκριση ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της Φερεντίνου Φωτεινής του Δημητρίου, στην οδό Λ. Βύρωνος Λευκάδα, σε κτίριο ιδιοκτησίας Γράψα Ελευθερίας και χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της Φερεντίνου Φωτεινής του Δημητρίου, στην οδό Λ. Βύρωνα σε κτίριο ιδιοκτησίας Γράψα Ελευθερίας

6: Γνωμοδότηση Δ/Κ περί κατάληψης πεζοδρομίου πέριξ Ι. Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Λευκάδα για αποκατάσταση και στερέωσή του

7: Απόφαση Δ/Κ σχετικά με χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III «ΚΟΥΡΕΙΟ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» του Χαλικιά Ιωάννη του Σπυρίδωνα, στην οδό Πεφανερωμένης στη Λευκάδα

8: Απόφαση Δ/Κ σχετικά με χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή μη καταστήματος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» του Σαλμά Ιωάννη του Κωνσταντίνου, στην οδό Α. Σικελιανού & Ν. Κούρτη 10 στη Λευκάδα, σε κτίριο ιδιοκτησίας Σκίτσα Επαμεινώνδα

9: Γνωμοδότηση Δ/Κ σχετικά με σήμανση στην οδό Ούλωφ Πάλμε στη πόλη της Λευκάδας

10:  Γνωμοδότηση Δ/Κ σχετικά με σήμανση στην οδό Καραβέλα στη πόλη της Λευκάδας

12: Γνωμοδότηση Δ/Κ σχετικά με την έγκριση μελέτης «Κυκλοφοριακή Διεύρυνση Πόλης Λευκάδας

13: Γνωμοδότηση Δ/Κ σχετικά με «Χωροθέτηση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στη θέση ΦΥΣΣΕΣ Λευκάδας

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by