Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για την τοποθέτηση πλωτών εξέδρων σε θαλάσσιες περιοχές του Δήμου Λευκάδας, εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα.

2:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας:

3:Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

4:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για την τοποθέτηση πλωτών εξέδρων σε θαλάσσιες περιοχές του Δήμου Λευκάδας, εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα.

5:Απόφαση Ε.Π.Ζ. για σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020.

6:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. επί των υποβληθέντων (15) δεκαπέντε περιπτώσεων, που αφορούν (11) ενστάσεις, εν μέρει αποδεκτών, (1) ένσταση εξ αναβολής και (3) ενστάσεις εξ αναβολής οι οποίες υποβλήθηκαν εκ νέου με πρόταση ρυμοτόμησης, επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ.Λευκάδας.

7:Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. επί των υποβληθέντων (15) δεκαπέντε περιπτώσεων, που αφορούν (16) απορριπτέες ενστάσεις, επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας.

8:Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά με την απαγόρευση ή μη εκτέλεσης οικοδομικών δραστηριοτήτων που προκαλούν έντονη όχληση και ρύπανση τους θερινούς μήνες στο Δήμο Λευκάδας.

13πόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη, της μελέτης με τίτλο : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

14:Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

15:Απόφαση Ε.Π.Ζ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 και με αριθμ. πρωτ. 4460/25-5-2020) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και δικτύωση τους στο Δήμο Λευκάδας».

16: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη, της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

17: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη, της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

18: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη, της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by