Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Καλός Χαράλαμπος

Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μαργέλη Μαρία

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1. Γιαννιώτης Παναγιώτης 

2. Βικέντιος Νικόλαος

3. Τσιρογιάννης Γεώργιος

4. Τυπάλδος Νικόλαος

5. Γαζής Αναστάσιος

6. Μαργέλη Μαρία

7. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Αργυρός Νικόλαος

2. Γληρόρης Παναγιώτης

3. Σκληρός Φίλιππος

4. Σέρβος Κωνσταντίνος

5. Γαζής Νικόλαος

 

 

 

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by