ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

401: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και  οριστικής παραλαβής  του  έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΥΚΕΡΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΟΡΟΥ, ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ, ΦΤΕΡΝΟΥ, ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ & ΑΛΑΤΡΟΥ»

402: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παράτασης τελικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Οικίσκων - Καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου», αναδόχου: Γεωργίου Χόρτη ΕΔΕ

403: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 351/16 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου Λευκάδος ως συντονιστή εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «ΜEDITERRANEO CASTELI e MARE», στα πλαίσια του προγράμματος Ιnterreg Eλλάδα-Ιταλία 2014-2020

404: Απόφαση Δ.Σ. περί  διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως ή  ανοικείως εισπραχθέντων ποσών

405: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου « ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ», αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου ΕΔΕ

406: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», Προϋπολογισμού 555.800,17  €

407: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 9.998,36 €

408: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ FERYBOAT», προϋπολογισμού 9.986,62 €

409: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού17.999,18 €

410: Απόφαση Δ.Σ. για λύση εργολαβικής σύμβασης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Σολδάτου Θεόδωρου

411: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

412: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση α) του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου Γεωργάκη Γεώργιου και β) της παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου Λώλη Γεωργίας, σε επιτροπές και συλλογικά όργανα του Δήμου

413: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜΙΚΡΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ στον Βλάχο Τριαντάφυλλο του Νικολάου, στον περιβάλλοντα χώρο καταστήματος υγειονομκού ενδιαφέροντος με τον διακριτικό τίτλο COPLA που βρίσκεται στο Κάθισμα Καλαμιτσίου Λευκάδας

 414: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση δαπάνης ηχητικής κάλυψης των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, που θα πραγματοποιηθούν στη Δ.Ε. Ελλομένου και στη Δ.Ε. Σφακιωτών και έγκριση διάθεσης πίστωσης

415: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακινήσεων Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας

416: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ»

417: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας

418: Απόφαση Δ.Σ. για μεταφορά προσωπικού και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό   Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λευκάδας του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία « Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας»

419: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, Γεράσιμου Γαντζία, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄αριθ. 297/2016 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παράγρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04.09.09)

420: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, Κατηφόρη Κων/νου, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄αριθ. 340/2015 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παράγρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04.09.09)

421: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαϊτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη και Συνεργάτες» με έδρα την Αθήνα, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄αριθ. 66/2010 απόφ. Δημαρχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Απολλωνίων) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παράγρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04.09.09)

422: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, Παναγιώτη Γληγόρη, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄αριθ. 289/2016 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παράγρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04.09.09)

423: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, Αικατερίνης Λούβρου, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄αριθ. 284/2016 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παράγρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04.09.09)

424: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν.  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

 425: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ-ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΑΘΑΝΙΟΥ»,αναδόχου Γεωργίου Χόρτη ΕΔΕ

426: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας προκειμένου να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες που απαιτούνται απέναντι στην Εθνική Τράπεζα και στην υπηρεσία του ΤΑΣ Λευκάδας και οι οποίες αφορούν τις εκταμιεύσεις της β’ δόσης του δανείου επισκευής των σεισμοπλήκτων σχολικών κτιρίων του πρώην Δήμου Ελλομένου και να υπογράφει κάθε σχετικό παραστατικό

427: Ενημέρωση για την προώθηση της συνεργιστικής λύσης στο θέμα των απορριμμάτων με το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας

428: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, εντός Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι (σχετ. η αρ 68/16 απόφαση ΕΠΖ)

429: Απόφαση  Δ.Σ. για διόρθωση διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, εντός Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι (σχετ. η αρ. 69/16 απόφαση ΕΠΖ)

430: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λευκάδας, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες Ελένης Καββαδά και Βασιλείου Μπουρσινού, εντός ιστορικού τόπου Λευκάδας, οδός Βονίτσης και Φίλιππα Πανάγου 20 (σχετ. η αρ.71/16 απόφαση ΕΠΖ)

431: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου δημοτικού, στην Τ.Κ. Απόλπαινας Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ.70/16 απόφαση ΕΠΖ)

432: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 και 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016

433: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σχεδίου κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών  Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 72/16 απόφαση ΕΠΖ)

 434: Απόφαση Δ.Σ. για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2017

435: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Καινοτόμα Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Δημόσιο Φωτισμό για το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Στρατηγικών Α.Π.Ε. σε Διασυνοριακό Επίπεδο (I.M.P.L.E.M.E.N.T.), στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

436: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Στρατηγικές ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση αποβλήτων προς την καινοτομία της Έρευνας και Τεχνολογίας (RECYCLING STRATEGIES FOR THE COASTAL SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT TOWARDS R&D INNOVATION)», στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

437: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Καινοτόμες μεθοδολογίες για την προστασία των Ελληνικών και Ιταλικών ακτών του Ιονίου από διάβρωση», “COASTAL PROTECTION OF IONIAN GREEK AND ITALIAN COASTS USING INNOVATIVE ENVIRONMENTALLY FRIEDLY METHODS” στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

 438: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Σύστημα Πρόγνωσης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης» (A FORECASTING SYSTEM FOR THE PREDICTION OF THE BATHING WATER QYALITY/SEAWAY) στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

439: Απόφαση Δ.Σ. για ένταξη του Δήμου Λευκάδας στο εταιρικό σχήμα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και συμμετοχή του στο εταιρικό της κεφάλαιο με  δύο (2) εταιρικές μερίδες  των 250,00 ευρώ έκαστη

440: Απόφαση Δ.Σ. για την λύση υφιστάμενων συμφωνητικών μίσθωσης δημοτικών εκτάσεων με εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας εταιρειών WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και VODAFON A.E.- έγκριση δημοπράτησης δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση σταθμών τηλεπικοινωνιών

441: Απόφαση Δ.Σ.  για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) που βρίσκεται ΝΑ του 2ου Γυμνασίου, όπισθεν ακριβώς από το Κλειστό Γυμναστήριο στην περιοχή Βαρδάνια, για την υλοποίηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την σχολική χρονιά 2016-2017

442: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στη σύμπραξη  Δήμων με σκοπό την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την ίδρυση φορέα με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» & ορισμό εκπροσώπου (για την συμμετοχή στο φορέα και για την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας)

443: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ» Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 38.273,73 €

444: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 11.999,14 €

 445: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής  παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 555.800,17 €

446: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Λευκάδας που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Λευκάδας

447: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης  άδειας για θέση στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (σχετ. η αρ 64/16 απόφαση ΕΠΖ)

448: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου: «Ολοκλήρωση Παραλιακού Αγωγού Λυμάτων  Νυδριού» προϋπολογισμού  400.000,00€

449: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Γεράσιμου  Γαντζία,   κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 195/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09)

450: Απόφαση Δ.Σ για παράταση της χρονικής διάρκειας της με αριθμ.18236/09-09-2016 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και αποτύπωσης παροχών στο δίκτυο ύδρευσης

451: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης εκδήλωσης για τα αποκαλυπτήρια προτομών Πάνου και Μήτρου Γιαννούλη στις 27-11-2016,  και έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης

452: Απόφαση Δ.Σ. περί επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών

453: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου  εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 23.000,00 €

454: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΕΠΙΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 23.500,00 €

455: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ.28/2016 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ, που αφορά στη 2η τροποποίηση του πρ/σμού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

456: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

457: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»

458: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ», αναδόχου: Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.

 459: Απόφαση Δ.Σ.  για αντικατάσταση  του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου Γεωργάκη Γεώργιου στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Λευκάδας και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)

460: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, για τα επεισόδια στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Ι.Ν. στη Κέρκυρα, το Σάββατο 26/11/2016

464: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14:«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ»

 465: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ» για την κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας

466: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ. αρ. 437/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου,  ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας: «Καινοτόμες μεθοδολογίες για την προστασία των Ελληνικών και Ιταλικών ακτών του Ιονίου από διάβρωση» στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020

477: Αίτημα Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Λευκάδας σχετικά με παροχή μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος στους εργαζόμενους του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2016

478: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και  Δημοτικού Συμβούλου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας

479: Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της Εταιρείας ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ (συμφερόντων ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ)

480: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: Κ/Ξ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ

481: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος–Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)» στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης- «Δημιουργία Χώρου Προσωρινής  Αποθήκευσης Απορριμμάτων, Εγκατάσταση Δεματοποιητή, Κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων & Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 4.478.761,23 €

482: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων  Νήσων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης- «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας»

483: Απόφαση Δ.Σ. για  την συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην πρόταση «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)- Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υποβολή αίτησης συμμετοχής

 484: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 108/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» με θέμα  «έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017»

485: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τα δημοτικά ιχθυοτροφεία Λευκάδας

486: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Λευκάδας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας για  τον στολισμό και την διοργάνωση εκδηλώσεων  κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2016 –Πρωτοχρονιάς 2017

487: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στη μη-κερδοσκοπική εταιρεία με μέλη νησιωτικούς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με την επωνυμία «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων–ΔΑΦΝΗ», με σκοπό την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στο χώρο του Αιγαίου και Ιονίου

488: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως  ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών

489: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή και μείωση οφελών από χρηματικούς καταλόγους τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας

490: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2017

491: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές α) διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και β) εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων κτημάτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2017

492: Απόφαση Δ.Σ. για  συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 466/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παράκτιων ζωνών απέναντι σε φαινόμενα διάβρωσης και κινδύνους πλημμύρας και άμβλυνση των επιπτώσεών τους στην προστασία των οικοσυστημάτων, στη χωρική ανάπτυξη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (CORES) στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

493: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για την εκταμίευση της β΄ δόσης του δανείου επισκευής του κτιρίου Απόλλων πρώην Δήμου Καρυάς από σεισμό μέσω της Alpha Bank. 

494: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού  Δήμου Λευκάδος οικονομικού έτους 2016 για την τουριστική του προβολή

495: Απόφαση Δ.Σ. για  επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π  στο Δήμο Λευκάδας

496: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄αριθ. 397/16 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. Βαυκερής του Δήμου Λευκάδας

497: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης- «Προβολή της Ιστορικής Διαδρομής του Μεγανησίου» προϋπολογισμού 176.555,25 €

498: Απόφαση ΔΣ για  έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδος στην υποβολή προτάσεων στην 1η πρόσκληση (1st Call for Ordinary Project Proposals) του προγράμματος European Territorial Cooperation Programme Interreg V-A Greece‐Italy 2014‐2020 για την υλοποίηση του έργου: (1) “ ciRcular EConomy foR wastE And waTEr ”, διακριτικός τίτλος “ RECREATE ” / Ελληνικά: «Κυκλική Οικονομία για τα Απορρίμματα και το Νερό», διακριτικός τίτλος «ΡΙΚΡΙΕΪΤ» Άξονας Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση, Θεματικός Στόχος 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αξιοποίησης πόρων, Ειδικός στόχος 2.3.: Ανάπτυξη και εξέταση καινοτόμων τεχνολογιών/ εργαλείων για τη μείωση της θαλάσσιας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης

499: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ),προϋπολογισμού 149.981,12 €

500: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ (Β ΦΑΣΗ) ΚΑΡΥΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00€

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by