Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ρόκκος Στυλιανός

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Γληγόρης Παναγιώτης

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρός Νικόλαος

Βεροιώτης Αλέξανδρος

Βεροιώτης Ευάγγελος

Βερύκιος Σπυρίδων

Βικέντιος Νικόλαος

Βλάχου Ειρήνη

Γαζής Αναστάσιος

Γαζής Νικόλαος

Γιαννιώτης Παναγιώτης

Γιαννούτσος Χαράλαμπος

Γληγόρης Κωνσταντίνος

Γληγόρης Χρήστος

Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

Ζαβιτσάνος Πέτρος

Ζουριδάκης Ευτύχιος

Κατωπόδη Νίκη

Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή

Λάζαρης Απόστολος

Λιβιτσάνος Ιωάννης

Λύγδας Σπυρίδων

Μαργέλη Μαρία

Μελάς Γεράσιμος

Περδικάρης Αθανάσιος

Σαρανταένας Ιωάννης

Σέβρος Κωνσταντίνος

Σκληρός Φίλιππος

Σολδάτος Γεώργιος

Σολδάτος θεόδωρος

Τσιρογιάννης Γεώργιος

Τυπάλδος Νικόλαος

Χαλικιάς Ευάγγελος

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by