ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για  ορισμό δικηγόρου, για άσκηση αναίρεσης και αίτησης αναστολής του Δ.Λευκάδας ενώπιον του Αρείου Πάγου,  κατά της αρ.130/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτ.Στ.Ελλάδας.

2: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για παράσταση  ενώπιον του Ειρ.Λευκάδας, την 13-1-014, σχετικά με αγωγή Μάριου Λάζαρη

3: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για προσφυγή του Δ.Λευκάδας κατά του αρ.προσφ.293/10 προστίμου Λιμενάρχη Λευκάδας

4: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για προσφυγή του Δ.Λευκάδας κατά του αρ.προσφ.150/08 προστίμου Λιμενάρχη Λευκάδας

5: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για προσφυγή του Δ.Λευκάδας κατά του αρ.προσφ.151/08 προστίμου Λιμενάρχη Λευκάδας

6: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για προσφυγή του Δ.Λευκάδας κατά του αρ.προσφ.152/08 προστίμου Λιμενάρχη Λευκάδας

7: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για προσφυγή του Δ. Λευκάδας κατά προστίμου Αντινομάρχη  Λευκάδας

8: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για προσφυγή του Γαζή Κων/νου, κατά πρώην Νομάρχη Λευκάδας, αναφορικά με θέμα της υπηρεσίας της Πολεοδομίας.

9: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για προσφυγή του Γαζή Αιμίλιου, κατά πρώην Νομάρχη Λευκάδας, αναφορικά με θέμα της υπηρεσίας της Πολεοδομίας

10: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για προσφυγή της εταιρείας ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά Δ. Λευκάδας

11: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για προσφυγή της Mαρίας Βερυκίου κατά Δ. Λευκάδας

12: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για προσφυγή τoy Nικ.Βρεττού  κατά Δ. Λευκάδας

13: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για προσφυγή της Λαμπρινής Κατωπόδη   κατά Δ. Λευκάδας

14: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για παράσταση και απόκρουση της αίτησης των Αικ.Καββαδά, Απ. Θερμού κ.λπ. υπαλλήλων του Δήμου, κατά τη δικάσιμο την 10-1-14, ενώπιον του Μονομ.Πρωτ/κείου Λευκάδας

15: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , για εξέταση ενστάσεων και έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013, σύμφωνα με τους όρους της με αρ.33220/2013 διακήρυξης

16: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , για τροποποίηση της αρ.282/ 2013 απόφασης της Επιτροπής περί συγκρότησης  επιτροπών Προμηθειών και Εργασιών Δ.Λευκάδας για το ετος 2014

17: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αρ.1553/29-11-13 ΧΕΠ για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

18: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , για   εγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει»  δύο (2)XEΠ  για κάλυψη εξόδων μετακίνησης των οδηγών καθώς και των εξόδων κίνησης των μετακινούμενων οχημάτων εκτός Νομού και για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας προηγούμενων ετών, παραβόλων αλλαγής των αδειών κυκλοφορίας των μηχανημάτων των πρώην Δήμων και έλεγχο των οχημάτων του Δήμου από το ΚΤΕO

19: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , για   εγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει»  XEΠ 800,00€, ΚΑ 30.6495.001.για κάλυψη εξόδων μετακίνησης των οδηγών καθώς και των εξόδων κίνησης των μετακινούμενων οχημάτων εκτός Νομού και για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας προηγούμενων ετών, παραβόλων αλλαγής των αδειών κυκλοφορίας των μηχανημάτων των πρώην Δήμων και έλεγχο των οχημάτων του Δήμου από το ΚΤΕO

20: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , σχετικά  με   ενστάσεις , της Ένωσης Εταιρειών- GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΠΕ & DOTSOFT  Α.Ε., που αφορούν στην διεξαγωγή  του ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «e-Lefkas: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής  Δήμου Λευκάδας».

21: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , σχετικά με άσκηση έφεσης κατά της αρ.2801/013 απόφασης του Μον/ούς Πρ/κείου Αθηνών, για υπόθεση αγωγής των σχολικών φυλάκων Δ.Λευκάδας

22: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής , για  oρισμό Δικηγόρου για παράσταση  του  Δήμου  Λευκάδας   κατά την δικάσιμο της 21/2/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο ενώπιον  του Διοικητικού Εφετείου Πατρών  κατά της αίτησης ακύρωσης των  Αλεξίου Λογοθέτη και  Γερασίμου Λογοθέτη

23: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής , για επικύρωση πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Προσφορών, για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού  για την εκτέλεση του έργου : e-lefkas:Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουρ.Προβολής Δήμου Λευκάδας

24: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής, για συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για Εκποίηση Μίσθωση ή Εκμίσθωση Κινητών &Ακινήτων Των Δήμων & Κοινοτήτων έτους 2014. 

25: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής, για κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση δημοτικών κτημάτων στις περιοχές Δ/Ε Απολλωνίων και Λευκάδας.

26: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής , για συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τον ανοιχτό διαγωνισμό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δ.Λευκάδας των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.ΑΛ., σύμφωνα με τους όρους της αρ.36079/18-12-13 Διακήρυξης.

27: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής , για  έγκριση του από 16-01-2014 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών, για τον ανοιχτό επαναληπτικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τους όρους της αρ.34805/4-12-013 διακήρυξης.

28: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής , για άσκηση αναίρεσης και προσφυγής διαταγής ,ενώπιον του Εφετείου Δυτ.Στερεάς Ελλάδας, κατά της αρ.185/2013 απόφασής του

29: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής , για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο στις 10-2-014

30: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής , για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά Δημ.Πολίτη, στη δικάσιμο 14-2-014.

31: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής , για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά Γιαννούλας Πολίτη , στη δικάσιμο 14-2-014

32: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής , για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

33: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής, για ορισμό συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς ακινήτου στην Δ/Ε Καλάμου Δ.Λευκάδας, από Τσιτσώνη Βασιλική

34: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής, για αποδοχή δωρεάς φορτηγού αυτοκινήτου με ανατροπή και αρπαγη από την εταιρεία «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.» μέχρι του ποσού των 35.000,00 €

35: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής, για την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης του Δ.Λευκάδας

36: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής,  για ανάθεση σε δικηγόρο΄Πατρών, για παράσταση ενώπιον του Διοικ.Εφετείου Πατρών κατά Γιαννούλας Πολίτη στην δικάσιμο 14-2-014, κατόπιν κωλύματος της δικηγόρου του Δήμου

37: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής, για ανάθεση στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ.Ιωάννη Νικήτα Παπαδόπουλο, να χορηγήσει βεβαίωση εξόφλησης των δικαιούχων, που εξοφλήθηκαν από το δάνειο του Τ.Π.Δ.

38: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής, για   ακύρωση ή μη της διαδικασίας του διαγωνισμού  για την εκτέλεση του έργου : e-lefkas:Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουρ.Προβολής Δήμου Λευκάδας»

39: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής, για  έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δ.Λευκάδας των Ν.Π.Δ.Δ» και ΔΕΠΟΚΑΛ για το έτος 2014

40: Aπόφαση  Οικονομικής Επιτροπής, για  έγκριση τακτοποίησης ΧΕΠ, για το επίδομα Α΄Κοινωνικών Βοηθειών, για το οικονομικό έτος 2013

41: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση  της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του 2ου εξαμήνου 2013, λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου

42: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για  άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ.2801/2013 απόφασης του Μον/ούς Πρ/κείου Αθηνών, σχετικά με τους σχολικούς φύλακες

43: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για  άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ.513/2013 απόφασης του Μον/ούς Πρ/κείου Λευκάδας, σχετικά με υπόθεση αγωγής χρέους Σπ.Σκλαβενίτη.

44: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

45: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την  κάλυψη εξόδων μετακίνησης των οδηγών καθώς και των εξόδων κίνησης των μετακινούμενων οχημάτων εκτός Νομού, για επισκευές τους στις πλησιέστερες αντιπροσωπείες και συνεργεία οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή

46: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την  πληρωμή τελών κυκλοφορίας προηγούμενων ετών και παραβόλων αλλαγής των αδειών κυκλοφορίας των μηχανημάτων των πρώην Δήμων, για έλεγχο των οχημάτων του Δήμου από το ΚΤΕΟ και για την επισκευή και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των ταχογράφων (ψηφιακών και αναλογικών) των οχημάτων

47: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,για αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λευκάδας

48: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,για έγκριση συμπληρωματικών δεδομένων απογραφής έναρξης 1/1/2011.

49: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,για σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του απολογισμού-ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2011

50: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση διάθεσης πιστώσεων, έτους 2014

51: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων για το έτος 2014 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011)

52: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για  κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση χώρου, στη θέση ΠΟΡΤΟ-ΚΑΤΣΙΚΙ στην Τ/Κ Αθανίου Δ/Ε Απολλωνίων

53: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για  έγκριση διάθεσης πιστώσεων, έτους 2014

54: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για  έγκριση  των από 12-2-014 και 18-2-014 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης τεχνικών  προσφορών που αφορούν στον ανοιχτό επαναληπτικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τους όρους της με αρ.34805/4-12-13 Διακήρυξης .

55: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για  έγκριση  του από 17-2-014  Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης τεχνικών  προσφορών που αφορούν στον ανοιχτό επαναληπτικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ.σύμφωνα με τους όρους της με αρ.36079/18-12-13 Διακήρυξης

56:  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για κατάρτιση όρων  ανοικτής δημοπρασίας για την  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), κατόπιν αλλαγών σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Ι.Ν.

57: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για κατάρτιση όρων  ανοικτής δημοπρασίας για την  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Προϋπολογισμού 350.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), κατόπιν αλλαγών σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Ι.Ν.

58: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για κατάρτιση όρων  ανοικτής δημοπρασίας για την  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Προϋπολογισμού 330.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) κατόπιν αλλαγών σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Ι.Ν.

59: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για  άσκηση ανακοπής κατά της αρ.15/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Πρέβεζας

60: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με αγωγή Ελ.Βενιέρη κατά  Ολγας Κόγκα κ.λπ., και κατά Δ.Λευκάδας.

61: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά αίτησης ακύρωσης Σολδάτου Αθανάσιου

62: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της έφεσης Ευσταθίου Δουβίτσα κ.λπ..

63: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με  αγωγές μικροδιαφορών(ΥΔΑΤΩΡ ΛΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.)

64: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με  συμβιβαστική επίλυση διαφοράς , υπόθεσης Σπύρου Σκλαβενίτη κατά Δ.Λευκάδας

65: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με  άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ.277/013 απόφασης του Διοικ.Πρωτ/κείου Λευκάδας

66: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με  άσκηση ή μη έκτακτων ένδικων μέσων κατά της αρ. 263/13 απόφασης Μονομελούς Πρωτ/κείου Λευκάδας

67: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με oρισμό Δικηγόρου προς υπεράσπιση  του Κώστα Α. Αραβανή Δημάρχου του Δήμου Λευκάδας και Στυλιανού Ρόκκου Αντιδημάρχου Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 18/03/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο  κατ' άρθρο 72

68: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με χορήγηση εντολής στους  Δικηγόρους Αθηνών ,1) Σπυρίδωνα Φλογαίτη,2)Γλυκερία Σιούτη,Απόστολο Σίνη κατά την δικάσιμο της 12ης Μαρτίου 2014 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ε'τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατ'εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης,κατ΄άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010

69: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση διάθεσης πιστώσεων , έτους 2014

70: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση των από 29-01-2014 και 20-02-2014 Πρακτικών Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013 σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.33220/20-11-2013 Διακήρυξης

71: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση  πρακτικών της δημοπρασίας για μίσθωση δημοτικών κτημάτων στις περιοχές Δ/Ε Απολλωνίων και Λευκάδας(αγονος διαγωνισμός).

72: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  για κοινοποίηση απόφασης Τ.Δ.Ε. και ορισμός δικηγόρου για παρέμβαση του Δ.Λευκάδας υπέρ της ένστασης του Διευθυντή του Ι.Κ.Α. Λευκάδας

73: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  για εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς της ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATIONS, με το Δ.Λευκάδας

74: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση πρακτικών των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στον ανοιχτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των ΝΠΔΔ και της ΔΕΠΟΚΑΛ

75: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για ένσταση – προσφυγή της αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ Μεταλλινός / Μιχαήλ – Γ. Καστράκης Ο.Ε.  για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ»

76: Απόφαση της Επιτροπής για έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών

77: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση διάθεσης πιστώσεων, έτους 2014

78: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για επικύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στάθμευσης στο Πόρτο-Κατσίκι

79: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό δικηγόρου για υπόθεση προσφυγής του πρώην Δ. Σφακιωτών

80: Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό δικηγόρου για υπόθεση  κληρονομιάς του Δημητρίου Κομηνού

81: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για  κοινοποίηση της αρ.173/Π.Ε. απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 Κ.Δ.Κ. και τυχόν άσκησης αίτησης ακύρωσης κατ’ αυτής

82: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  για  έγκριση των από 13-03-2014 Πρακτικών των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης  προσφορών  που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς στον ανοιχτό επαναληπτικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 34805/04-12-2013 Διακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσματος

83: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την  έγκριση κατάρτισης όρων και τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας ανοικτού επαναληπτικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2014

84: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την  απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

85: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της διάθεσης Πίστωσης και των όρων διακήρυξης του έργου «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Εντός του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Καστού » προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ.

86: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της διάθεσης Πίστωσης και των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμός Οδικού Δικτύου Εξωραϊσμοί – Αναπλάσεις Λιμανιών και Εξωτερικών Χώρων Νήσου Καλάμου» προϋπολογισμού 265.000,00 ευρώ

87: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδος, έτους 2014

88: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμός Δικηγόρου για άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης ως και έφεσης του  Δήμου Λευκάδας κατά της αριθμ. 144/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατ' άρθρο 72 περί του Ν.3852/2010

89: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Καστού», προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ που θα διεξαχθεί στις 28-03-2014 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011

90: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου ¨Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Δήμου Μεγανησίου Νομού Λευκάδας¨, προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ

91: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας για τις Δημοτικές Ενότητας Λευκάδας – Απολλωνίων – Ελλομένου

92: «Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση όρων διακήρυξης  του έργου: Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου wi-fi και προβολή τουριστικού προϊόντος  Μεγανησίου"

93: ¨Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Κατηφόρη , για παράσταση του Δήμου Λευκάδος ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην δικάσιμο στις 4/4/2014, με θέμα την έφεση του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθμ. 766/09 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών όπως επίσης και την έφεση των πρώην σχολικών φυλάκων κατά της ίδιας απόφασης.

94: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των από 24-03-2014 Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013 σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.33220/20-11-2013 Διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος.                                            

95: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου ¨Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Δήμου Μεγανησίου Νομού Λευκάδας¨, προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ

96: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για εκδίκαση της αγωγής του Μάριου Περδικάρη κατά του Δήμου Λευκάδας, για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
                                           
97: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για εκδίκαση της αγωγής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας κ.λπ. κατά του Δήμου Λευκάδας, για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

98: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για εκδίκαση της αγωγής της Κ/Ξ Μάντζιος-Γαϊτανίδης κατά του Δήμου Λευκάδας.

99: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για εκδίκαση της αγωγής μικροδιαφοράς του Σπύρου Αρβανίτη κατά του Δήμου Λευκάδας.

100: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για εκδίκαση της αγωγής της Χριστίνας Ψαρρού κατά  Όλγας Κόγκα, Δήμου Λευκάδας, κ.λπ. για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by