Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201:Απόφαση Δ.Σ. για ένταξη του Δήμου Λευκάδας στην πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά».

202:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Ανδρέα Παπαρηγόπουλου κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η αρ. 465/20 αποφ. Ο.Ε.).

203:Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

204:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020.

205:Απόφαση Δ.Σ για τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 183/2020 απόφασής μας σχετικής με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με Φορέα Διαχείρισης την «Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας».

206:Απόφαση Δ.Σ. για Δ' κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2020.

207:Απόφαση Δ.Σ. για μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας από την πλατεία Ξενοφώντα Γληγόρη στην οδό Αντωνίου Τζεβελέκη.

208:Απόφαση Δ.Σ. για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων.

209:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση της δωρεάν παραχώρησης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο αίθουσας στο δημοτικό κτίριο Λαζαράτων Δ.Ε. Σφακιωτών.

210:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην κοινότητα Σπανοχωρίου για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων.

211:Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για συμμετοχή τους στις επιτροπές: α) διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και β) εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων έτους 2021.

212:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 25.912,00 €.

213:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 270.000,00 €.

214:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου φωτισμού παραλίας Λυγιάς» προϋπολογισμού19.917,88 €.

215:Απόφαση Δ.Σ. για διαπίστωση ανάγκης ονομασίας οδού στην Κοινότητα Καρυάς Δήμου Λευκάδας.

216:Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2021.

217:Απόφαση Δ.Σ. για προσωρινή δωρεάν παραχώρηση προς χρήση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Λευκάδας, στο Δήμο Ξηρομέρου.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by