ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

401: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας».

402: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Σφακιωτών».

403: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2012.

404: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2012.

405: Απόφαση Δ.Σ. για μερική τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2240, τεύχος Β΄06/10/2011.

406: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου κ.Φώτη Σώλου στην Αθήνα.

407: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αιτήματος της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» περί: α) μεταβίβασης των μετοχών που κατέχει στην «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» προς την «Κ&G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ Α.Ε.» και β) μεταβίβασης ποσοστού 1 μέχρι 51% από την «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» προς την εταιρεία «D-MARINE INVESTMENTS HOLDING B.V.» εκ των μετοχών που θα έχει η μεταβιβάζουσα στην «Κ&G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ Α.Ε.».

408: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκμίσθωσης τμήματος θεάτρου Λευκάδας (τμήμα φουαγιέ).

409: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Λευκάδας και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος .

410: Απόφαση Δ.Σ. για ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο Λευκάδας.

411: Απόφαση Δ.Σ. για αποκατάσταση ΧΑΔΑ Καλάμου και Καστού και συνοδά έργα: Διαμόρφωση χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων Δ. Λευκάδας, προμήθεια και εγκατάσταση δεματοποιητή, προμήθεια κάδων ξεχωριστής συλλογής οργανικών και κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης Δ. Λευκάδας.

413: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «Ενημέρωση Κτηματολογικού υποβάθρου χερσαίας Ζώνης Λιμένα Βασιλικής» προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

414: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «Βυθομέτρηση Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Βασιλικής» προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

415: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έως 26-12-2012 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΙΑΛΟ ΠΟΡΟΥ» προϋπολογισμού σύμβασης 28.350,00 ευρώ ( προϋπολογισμός μελέτης: 35.000,00 ευρώ), ανάδοχος: ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε.Δ.Ε.

416: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης του έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 923.000,00 ευρώ , στον άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» για τον κωδικό προτεραιότητας «Προστασία και διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013. -Ορισμός υπεύθυνου έργου για κατάθεση πρότασης.

417: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών με το διεθνές βραβείο «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2013.

418: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ. 400/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Εκπαίδευσης Δ. Λευκάδας».

419: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κατανομή πίστωσης ποσού 23.205,14 € για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

420: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”, πρ/σμού 85.000,00 ευρώ.

421: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

422: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 9.600,00 ευρώ για το έργο «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 39.600,00 ευρώ.

423: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα “ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013” για την υλοποίηση της πράξης: “Αναπαλαίωση – Συντήρηση Παλαιών πηγαδιών”.

424: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα “ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013” για την υλοποίηση της πράξης: “Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών”.

425: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα “ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013” για την υλοποίηση της πράξης: “Προβολή της ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου”.

426: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα “ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013” για την υλοποίηση της πράξης: “Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου wifi και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου”.

427: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα “ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013” για την υλοποίηση της πράξης: “Έκθεση Λαογραφικού υλικού σε παραδοσιακό Μεγανησιώτικο σπίτι”.

428: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Δ.Δ. ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ, πρ/σμού 500.000,00 €.

429: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΛΥΧΟΥ”, πρ/σμού 265.000,00 €.

430: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2012.

431: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση ΣΑΤΑ οικον. Έτους 2012.

432: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

433: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή ποσών από λογαριασμούς ύδρευσης-άρδευσης.

434: Απόφαση Δ.Σ. για αναγνώριση αγροτικού δρόμου ως προϋφιστάμενου του έτους 1923 (σχετ. η αριθμ.134/12 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)

435: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής πίστωσης ποσού 13.860,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by