ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λύγδας Σπυρίδων


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Λιβιτσάνος Ιωάννης

2. Ζουριδάκης Ευτύχιος

3. Αργυρός Νικόλαος 

4. Τυπάλδος Νικόλαος 

5.Βλάχου Ειρήνη 

6.Γαζής Αναστάσιος 

7.Περδικάρης Αθανάσιος 

8. Γαζής Νικόλαος
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


1. Τσιρογιάννης Γεώργιος

2. Βερύκιος Σπυρίδων

3. Μαργέλη Μαρία

4. Σαρανταένας Ιωάννης

5. Γληγόρης Χρήστος

6. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λύγδας Σπυρίδων


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Λιβιτσάνος Ιωάννης

2. Ζουριδάκης Ευτύχιος

3. Αργυρός Νικόλαος 

4. Τυπάλδος Νικόλαος 

5.Βλάχου Ειρήνη 

6.Γαζής Αναστάσιος 

7.Περδικάρης Αθανάσιος 

8. Γαζής Νικόλαος
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


1. Τσιρογιάννης Γεώργιος

2. Βερύκιος Σπυρίδων

3. Μαργέλη Μαρία

4. Σαρανταένας Ιωάννης

5. Γληγόρης Χρήστος

6. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by